FLORIN MINEA

Florin Minea este membru al: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR).

Florin deţine o experienţă de mai bine de 12 ani în domeniul auditului financiar şi al serviciilor de consultanţă comercială, financiară şi contabilă.

Aria de competenţă a lui Florin se axează pe auditarea situațiilor financiare întocmite în conformitate cu diverse standarde de raportare financiară: statutare (standardele românești) și standarde internaționale de raportare financiară (IFRS). Florin este specializat in auditarea situatiilor financiare ale societatilor din sectorul energetic.

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.