Opinie Deloitte România: Pactul Verde European – oportunități de investiții pentru industria auto din România

Odată cu adoptarea Pactului Verde European, statele membre ale Uniunii Europene (UE) și-au asumat în mod unanim implementarea unor politici în domenii precum climă, energie, transporturi și fiscalitate cu scopul de a reduce, până în 2030, emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% față de nivelul din 1990 și de a elimina în totalitate aceste emisii până în 2050. Deși orizontul de timp propus poate părea îndepărtat, această inițiativă prezintă implicații semnificative asupra tuturor sectoarelor de activitate europene și naționale, inclusiv în industria auto din România, care a fost puternic afectată atât de criza sanitară generată de pandemia de COVID-19, cât și de dificultățile legate de asigurarea materiilor prime.

În mod evident, ca urmare a necesității de adaptare la noile condiții, companiile din domeniu se vor confrunta cu o creștere a costurilor asociate, pe de o parte, pentru intensificarea activităților de cercetare necesare dezvoltării unor noi tehnologii compatibile cu obiectivele Pactului Verde European, și, pe de altă parte, pentru modernizarea liniilor de producție în vederea implementării noilor tehnologii, într-un mod eficient.

Pentru a reduce presiunea acestor costuri, companiile auto din România au la dispoziție o serie de facilități fiscale și de surse de finanțare care pot juca un rol important în amortizarea impactului investițiilor realizate.

Facilități fiscale aplicabile în cercetare-dezvoltare

Printre cele mai importante măsuri de sprijin pentru companiile inovatoare se numără facilitatea fiscală pentru activități de cercetare și dezvoltare, care presupune acordarea unor deduceri suplimentare de 50% pentru cheltuielile pentru astfel de activități, posibilitatea aplicării amortizării fiscale accelerate în cazul utilajelor și echipamentelor utilizate în cercetare-dezvoltare, precum și scutirea de impozit pe profit în primii zece ani de activitate pentru contribuabilii care desfășoară exclusiv activități de cercetare-dezvoltare. Scutirea de impozit pentru profitul reinvestit se aplică pentru partea din profit utilizată pentru achiziția de echipamente tehnologice, programe informatice și licențe, cu respectarea anumitor condiții prevăzute de Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, contribuabilii din industria auto pot fi interesați de diferitele metode de amortizare fiscală disponibile pentru noile linii de producție, în speță amortizarea fiscală accelerată sau degresivă, ambele metode jucând un rol considerabil în atenuarea impactului investițiilor efectuate pe o perioadă mai lungă de timp, reducând, astfel, presiunea asupra fluxurilor de numerar în momentul investiției.

Nu în ultimul rând, este important de menționat faptul că, odată cu adoptarea Pactului Verde European, Uniunea Europeană pune la bătaie un arsenal de instrumente financiare menite să contribuie la atingerea acestor obiective ambițioase. Bugetul multianual al UE pentru perioada 2021-2027, împreună cu instrumentul Next Generation EU, care finanțează planurile de redresare și reziliență ale statelor membre, însumează puțin peste 2.000 de miliarde de euro, iar 30% din această sumă vizează investițiile sustenabile, ca parte a Pactului Verde European.

Posibile surse de finanțare pentru tranziția către economia verde

Programele pe care România le va derula în perioada 2021-2027, fie că vorbim de programele operaționale în curs de elaborare sau de investițiile programate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, sunt construite pe pilonul de sustenabilitate și tranziție verde și pun accentul pe componenta de cercetare-dezvoltare-inovare pentru dezvoltarea noilor tehnologii, a materialelor și a proceselor necesare pentru atingerea acestor obiective.

Așadar, jucătorii din industria auto din România vor avea acces la multiple opțiuni de finanțare pentru activități precum: dezvoltarea capacităților proprii de cercetare-dezvoltare sau inițierea de parteneriate și colaborări cu actori din domeniul cercetării, prin intermediul programelor operaționale regionale și a Programului Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare; eficientizarea energetică și producția sau utilizarea de energie regenerabilă, prin Programul Operațional Dezvoltare Durabilă, Planul Național de Redresare și Reziliență sau Fondul pentru Modernizare.

Mai mult, în completarea variantelor de finanțare oferite de UE, companiile din sectorul auto au în continuare la dispoziție surse de finanțare cu tradiție în domeniu, respectiv schemele de ajutor de stat derulate de Ministerul Finanțelor. Una dintre ele este schema de ajutor de stat instituită în baza Hotărârii Guvernului 807/2014, cu scopul sprijinirii investițiilor cu impact major în economie și care finanțează construcția și achiziția de echipamente, linii tehnologice și active necorporale asociate înființării unei noi unități de producție sau extinderii capacității uneia existente. De asemenea, există schema de ajutor de stat instituită în baza Hotărârii Guvernului 332/2014, care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă și care finanțează costuri salariale pe o perioadă de 24 de luni de la crearea fiecărui post individual, pentru acele investiții care generează cel puțin 100 de noi locuri de muncă per locație.

În plus, Ministerul Finanțelor are în pregătire o a treia schemă de ajutor de stat de luat în calcul, cu scopul stimulării investițiilor strategice, cu valoare mai mare de 500 de milioane de lei, în câteva domenii cheie, inclusiv industria auto, aerospațială și farmaceutică.

Totodată, este important de reținut faptul că, începând cu 1 ianuarie 2022, a intrat în vigoare noua hartă a ajutoarelor regionale, care stabilește intensitatea acestora aplicabilă în fiecare județ. Astfel, ajutorul de stat de care pot beneficia solicitanții variază între 30% din valoarea investițiein județele fanion din regiunea de Vest, și maximum 60%, în majoritatea județelor din Muntenia și Moldova. Municipiul București este exclus de la finanțare, având în vedere că ajutoarele de stat se direcționează către regiunile mai puțin dezvoltate ale țării (cu un PIB/locuitor sub 75% din media UE).

Așadar, companiile din domeniul auto care activează în România se confruntă cu numeroase provocări în această perioadă, dar au la dispoziție și facilități fiscale și scheme de finanțare care le pot ajuta să le depășească, cu condiția să aplice corect și la timp pentru accesarea acestora.

[divider height=”30″ line=”1″]

 

 

 

 

 

 

Material de opinie semnat de Gabriel Pătru, Manager, și Paul Evi, Consultant Senior, Impozitare Directă, Deloitte România.

[divider height=”30″ line=”1″]

Citește și:

Opinie Deloitte România: Cumpărarea unei locuințe, între scumpirea creditelor și cota redusă de TVA

Opinie EY România: Ce bani sunt disponibili prin ajutoare de stat și alte fonduri nerambursabile. Scurt ghid pentru investitori

Opinie Deloitte România: Multe firme românești nu sunt pregătite pentru raportarea ANAF. Care sunt motivele?

Opinie PKF Finconta: Auditorul și inteligența artificială, un parteneriat de viitor

Opinie Deloitte România: Rezoluțiile autorităților fiscale pentru 2022 – implicații pentru contribuabili

Florentina Șușnea, PKF Finconta: „Cinci teme esențiale pe agenda liderilor de business în 2022”

Alex Milcev, EY: Suntem în fața unei schimbări fundamentale de paradigmă. Asistăm la un nou nivel al relației ANAF – contribuabil

Studiu Deloitte: Companiile imobiliare din sectorul comercial estimează o creștere a veniturilor în acest an, iar 73% se așteaptă la intensificarea tranzacțiilor


Dați-ne un follow, pentru a rămâne la curent cu toate noutățile privind evenimentele organizate de BusinessMark:

➡️ www.facebook.com/BusinessMark/
➡️ www.linkedin.com/company/businessmark
➡️ www.instagram.com/business.mark/
➡️ blog.business-mark.ro
➡️ business-mark.ro/


FotoPexels.com

[divider height=”30″ line=”1″]

Eficiența energetică este importantă pentru companiile din numeroase domenii de activitate: producție industrială, distribuție și logistică, construcții și imobiliare, etc. Performanțele eficientizării energetice țin de calitatea echipamentelor folosite, dar și de capacitatea de a le întreține în stare bună de funcționare, iar aici tehnologiile digitale și senzoristica sunt de mare ajutor.

Un alt factor important ține de existența unei politici de gestionare energii raționale care rezultă dintr-un management deschis, orientat spre implementarea de servicii energetice specializate, corelat cu expertiza pe acest sector și, foarte important, cu analiza de urmărire a proceselor de consum, indicarea și scoaterea în evidență  a punctelor deficitare, relația distribuitor – furnizor – consumator final.

În anul 2020, în toate sectoarele care au rămas în activitate, situația generată de pandemia globală a stimulat creativitatea, digitalizarea și crearea de noi servicii. Deci, la ce ne putem aștepta să vedem în sectorul energetic în 2021? 

#1 Centrarea pe client devine esențială

Într-un mediu economic cu o evoluție marcată de incertitudine, centrarea pe client va fi esențială pentru atragerea și fidelizarea clienților și, în cele din urmă, pentru asigurarea unei afaceri sănătoase. Oamenii s-au obișnuit cu servicii digitale în majoritatea domeniilor vieții lor, iar așteptările la nivel de transparență și flexibilitate sunt acum mult mai mari. Drept urmare, clienții devin mai predispuși să schimbe furnizorii de energie, mai ales după liberalizarea pieței de energie electrică pentru consumatorii casnici. Nevoile tuturor utilizatorilor finali evoluează, de asemenea. De exemplu, creșterea numărului de vehicule electrice, a panourilor solare private și a pompelor de căldură creează o nevoie de soluții integrate, produse si servicii. Este timpul ca furnizorii de energie electrică să pună accentul pe client care să fie în centrul fiecărei decizii si sa vina în  întâmpinarea acestora prin furnizarea de servicii de suport tehnic precum reviziile echipamentelor de climatizare și instalarea de echipamente conexe cum ar fi cele de smart home.

#2 Internetul Lucrurilor și Rețelele inteligente 

Funcționarea mai eficientă a rețelelor de furnizare a energiei electrice, precum și rețelele inteligente sunt un element cheie în transformarea sectorului energetic. Internetul Lucrurilor (IoT) și senzorii de monitorizare a activelor, dronele de inspecție sau sateliții utilizați în acest domeniu produc o mulțime de date. Partajarea acestor date cu toate părțile implicate și utilizarea acestora pentru a găsi răspunsurile corecte la întrebările legate de eficiența vor fi esențiale pentru ca funcționarea rețelelor să fie mai rezilientă, mai flexibilă și mai durabilă. În plus, folosirea tehnologiei de Data Analytics pentru a extrage corelații relevante din volumul imens de date generate în sectorul energiei și utilităților aduce informații legate de tiparele de utilizare ale clienților. Aceste informații permit prognozarea cererii și gestionarea eficientă a energiei, dar pot contribui și la prevenirea fraudei, reducerea pierderilor, îmbunătățirea conformității cu cererile de reglementare și îmbunătățirea serviciilor pentru clienți. Totodată, introducerea tehnologiei blockchain va permite o trasabilitate a furnizării  energiei și a modului ei de producere din surse regenarabile. Folosirea datelor în acest mod va crește satisfacția utilizatorilor și va ajuta companiile să transforme datele în bani.

#3 Contoarele Inteligente – Dinamica dintre producători și consumatori  

Interacțiunea dintre producători, consumatori și furnizorii de rețele devine din ce în ce mai strânsă. În ultimii ani a crescut numărul de persoane care sunt atât producători, cât și consumatori de energie (de ex. proprietarii de case și instalațiile industriale cu panouri fotovoltaice pe acoperișuri). Fiecare prosumer este un potențial manager de energie care trebuie să colaboreze cu producătorii și furnizorii de energie electrică, iar impactul acestora crește odată cu numărul lor. Dar, cu un număr tot mai mare de „micro-entități” în sistem, cum pot companiile energetice să le ia în considerare aportul atunci când producția și cererea sunt încă atât de volatile? Aici își arată valoarea contoarele inteligente deoarece ajută la reducerea decalajului dintre consumatori, producători și furnizorii de energie. Consumatorii primesc o imagine de ansamblu asupra profilului lor de consum și pot detecta potențialul de economisire prin schimbarea rutinelor sau adaptarea infrastructurii. Pentru producători și furnizorii de energie electrică, contoarele inteligente oferă informații despre comportamentul utilizatorilor și astfel stabilesc baza pentru răspunsul la cererea la scară largă. Coloana vertebrală a acestei transformări este o rețea inteligentă care ”gândește” predictiv și oferă pieței recomandări bazate pe date cu privire la momentul stocării, vânzării, transformării sau consumului de energie. Contorizarea inteligentă reprezintă baza tuturor proiectelor de eficientizare energetică, iar în prezent, prin introducerea obligativității la nivel legislativ european a montării doar de contoare inteligente, acest impact va crește și va avea ca rezultat eficiența energetică.

#4 Gestionarea automată a energiei și Inteligența Artificială (AI) 

Soluțiile de Data Analytics oferă analiza în timp real necesară pentru optimizarea performanței operaționale și a luării deciziilor. Ca o consecință a timpilor de livrare mai scurți pe piață, accentul în gestionarea energiei trece de la planificarea pe termen lung la permiterea unei reacții aproape în timp real la schimbări. Acest lucru necesită procese de licitare și livrare automatizate în mare măsură, dar și volume mari de date și inteligență artificială pentru prognoze , atât pentru companiile energetice, cât și pentru companiile care lucrează în sectoare cu consum mare de energie. Se așteaptă ca adoptarea tot mai mare a platformelor cloud în sectorul energiei și utilităților să aibă un impact pozitiv asupra creșterii pieței. Cu toate acestea, piața se confruntă cu provocări majore privind securitatea datelor, precum și cu probleme de confidențialitate a acestora. În plus, unele companii energetice nu au expertiză de data analytics și se luptă cu integrarea de noi soluții software în arhitectura IT moștenită. Pentru a echilibra acești factori  și pentru a se adapta la cerintele  pieței, companiile energetice trebuie să investească și să își sporească competențele de IT.

#5 Tehnologiile hardware și cele digitale

Tehnologiile hardware și cele digitale vor începe să co-evolueze, ambele având nevoie una de cealaltă pentru a oferi impactul necesar la nivel de eficiență și reziliență. În mod tradițional, energia a fost o industrie cu un accent puternic pe procesele fizice. Îmbunătățirile tehnologiei hardware, ale utilajelor și echipamentelor, precum și cele privind modul de operare ale acestora vor fi la fel de importante în viitor, dar nu vor fi suficiente pentru a face diferența. Companiile energetice care doresc să devină mai eficiente vor trebui să se concentreze și pe partea de transformare digitală. Analiza datelor cu programe software performante va fi necesară pentru a sprijini îmbunătățirile viitoare în generarea, distribuirea și consumul de energie electrică.

#6 Contracte de Servicii Energetice Autorizate

Apelarea la societăți prestatoare de servicii energetice autorizate și-a arătat în ultimii ani utilitatea prin management și audit energetic adoptat la nivel de societate care este aliniat la legea eficienței energetice, astfel reușindu-se implementarea, completarea unor politici energetice europene. Aceste contracte au dus la implementarea de măsuri esențiale, așa cum este contorizarea inteligentă, măsură care dă oglinda de consum și profilul consumatorului final, opțiuni de finanțare implementare măsuri de eficiență, analiză centralizată în dispecerate de monitorizare, prevenire și gestionare energii într-un mod eficient.

În concluzie

Pentru a ține pasul cu schimbările continue și  evoluția tehnologica, companiile energetice dar si marii consumatori  vor trebui să se concentreze pe tehnologie și competențe digitale. Vor trebui să investească, să obțină cunoștințe și să se alăture concurenței pentru experți de IT bine calificați. Vestea bună este că nu trebuie să facă totul singuri. Partenerii cu experiență în eficiența energetică precum EnergyPal pot ajuta atât companiile din sectorul energetic și utilizatorii industriali să construiască o afacere rezilientă și să prospere într-un mediu în care schimbarea este constantă.

[divider height=”30″ line=”1″]

 

 

 

 

 

Autor: Lucian Anghel, Fondator și CEO, EnergyPal-Timepal Romania și Facilities Management Services

[divider height=”30″ line=”1″]

Citește și:

Lucian Anghel, Timepal Romania și Facilities Management Services: Modalități de gestionare a clădirilor de birouri în anul 2021

Lucian Anghel, Timepal Romania & FMS: Cum asigurăm securitatea sistemelor de management al clădirilor

Lucian Anghel, Timepal Romania & Facilities Management Services: Sănătatea și bunăstarea ocupanților clădirilor de birouri

Lucian Anghel, Timepal Romania: Aspecte importante în managementul digitalizat al facilităților într-o lume transformată de pandemia COVID-19


Dați-ne un follow, pentru a rămâne la curent cu toate noutățile privind evenimentele organizate de BusinessMark:

➡️ www.facebook.com/BusinessMark/
➡️ www.linkedin.com/company/businessmark
➡️ www.instagram.com/business.mark/
➡️ blog.business-mark.ro
➡️ business-mark.ro/


Sursă foto: Unsplash.com

[divider height=”30″ line=”1″]

  • Energia regenerabilă are un potențial mai sigur pentru investițiile pe termen lung
  • Schimbările climatice și considerentele ecologice încurajează creșterea investițiilor în energia regenerabilă
  • SUA și Spania urcă semnificativ în clasament, pe locurile 1 și, respectiv, 11

 În pofida încetinirii economiei globale provocată de COVID-19, este de așteptat ca sectorul energiei regenerabile să își revină rapid, având în vedere faptul că factorii pe termen lung care favorizează investițiile rămân puternici, se arată în raportul EY – Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI). Cea mai recentă ediție a studiului ia în considerare potențialul impact al pandemiei, analizând rezistența la șoc a țărilor participante, atât din punct de vedere sanitar, cât și economic.

Raportul evidențiază faptul că schimbările climatice și aspectele de mediu, sociale și de guvernanță dobândesc o recunoaștere din ce în ce mai mare ca factori cheie în dezvoltarea potențialului unei companii și în crearea de valoare. Investitorii instituționali nu se așteaptă doar la rezultate financiare performante din partea companiilor, ci și să demonstreze că au o contribuție pozitivă la nivelul societății. Drept urmare, organizațiile sunt nevoite să își reevalueze strategiile, astfel încât să își reducă emisiile, să își îmbunătățească sistemul de guvernanță și să își amelioreze raportarea în privința factorilor care influențează clima.

De asemenea, investitorii instituționali au majorat fondurile pe care le alocă infrastructurii energiei regenerabile ca mijloc de acoperire a riscurilor legate de schimbarea climatică, potrivit analizei EY.

Tranziția de la unitățile pe combustibili fosili la regenerabile este și o necesitate economică, nu doar climatică. Unele unități de producție pe combustibili fosili din România au costul de producție total de aproximativ 90 EUR/ MWh, în timp ce unități regenerabile din Europa înregistrează costuri chiar și sub 50-60 EUR/MWh. România poate beneficia de suportul instituțiilor de profil europene pentru definirea mecanismelor necesare relansării investițiilor în regenerabile“, spune Mihai Drăghici, Senior Manager, Asistență în Afaceri, EY România.

În clasamentul din acest an, pentru prima dată din 2016, S.U.A. ocupă primul loc. Această poziție se datorează, în primul rând, unei extinderi pe termen scurt a programului de creditare fiscală pentru producție și de dezvoltare pe termen lung a segmentului energiei eoliene offshore, fiind planificate investiții în valoare de 57 miliarde de USD în instalarea unei capacități de până la 30 GW până în 2030.

Creșterea Chinei în sectorul energiei regenerabile a încetinit, pe fondul intențiilor autorităților de a elimina treptat subvențiile în vederea creării unei piețe mai competitive. Alături de cererea redusă provocată de COVID-19, aceasta este cauza pentru care China a coborât pe locul al doilea în clasament, dar prognozele privind creșterea pe termen lung rămân optimiste.

Franța a avansat de pe locul al patrulea pe al treilea, asigurându-și o poziție puternică în privința prețurilor la energie și atribuind capacități de 1,4 GW dezvoltatorilor din segmentele energiei eoliene și solare la cea mai recentă licitație, în demersul său de a elimina treptat dependența rețelei sale de energia nucleară.

Regatul Unit, clasat pe locul al șaselea, a făcut o propunere de referință legată de reincluderea proiectelor eoliene și solare offshore în următoarea licitație de contracte pentru diferență (CfD), încurajând o mai mare și mai diversă dezvoltare a sectorului energiei regenerabile.

Spania a urcat cu patru poziții până pe locul 11, în pofida faptului că a fost puternic afectată de COVID-19, având în vedere că politica energetică și referitoare la climă rămâne o prioritate pentru noul guvern de coaliție. Acesta și-a propus planuri agresive, dar realizabile de a dezvolta segmentul energiei eoliene și solare, iar majoritatea investitorilor își mențin o atitudine optimistă în privința perspectivelor pe termen mediu ale Spaniei.

Raportul examinează modul în care soluțiile de stocare a energiei la scară largă sunt esențiale pentru decarbonizarea sistemelor electrice, precum și condițiile necesare pentru încurajarea investițiilor în stocarea în acumulatori la nivelul companiilor de utilități. Odată cu decarbonizarea rețelelor energetice, vor fi necesare capacități vaste de stocare a energiei, iar companiile de utilități și dezvoltatorii își majorează într-un ritm alert investițiile în acumulatori de mari dimensiuni.

Potrivit raportului, anul acesta este planificată instalarea unor capacități de stocare în acumulatori de 12,6 GWh, ceea ce va face ca 2020 să fie anul unei creșteri record a capacităților de stocare a energiei. Pe termen lung, se anticipează că ritmul de majorare a capacităților de stocare va crește de 13 ori, de la aproximativ 17 GWh în prezent, la 230 GWh până în 2025.

Benoit Laclau, coordonator EY Global Energy, a declarat: Acționarii vor să colaboreze și să investească în companiile ale căror strategii includ schimbările climatice și dezvoltările durabile. Liderii din sectorul energetic ar trebui să facă demersuri pentru a investi în energia regenerabilă și în proiecte sustenabile asociate cu aceasta cum sunt, spre exemplu, rețelele energetice inteligente și infrastructura de transport cu amprentă de carbon redusă.”

Pentru a vedea clasamentul complet al principalelor 40 de piețe, precum și pentru o analiză a celor mai recente evoluții din domeniul energiei regenerabile la nivel global, vă invităm să vizitați ey.com/recai.

[divider height=”30″ line=”1″]

Citește și:

Gabriela Streza, Valoria: Digitalizarea, un element esențial în vânzările B2B

Florentina Șușnea, PKF Finconta: Cele 5 calități ale liderului, necesare în economia afectată de pandemie

EY România: „Amnistia fiscală, un moment zero în raporturile cu administrația fiscală”

Gabriela Streza, Valoria: Pași de reluare a vânzărilor B2B într-o lume afectată de COVID-19

Optimizarea fluxului de numerar și rambursarea TVA în perioada stării de urgență

Noua normalitate: audit și consultanță la distanță în economia post-COVID

Studiu EY: Liderii de business privesc dincolo de criză și configurează noi planuri de fuziuni și achiziții

Cum să lupți cu coronavirusul în spațiile de birouri, de producție și logistice


Dați-ne un follow, pentru a rămâne la curent cu toate noutățile privind evenimentele organizate de BusinessMark:

➡️ www.facebook.com/BusinessMark/
➡️ www.linkedin.com/company/businessmark
➡️ www.instagram.com/business.mark/
➡️ blog.business-mark.ro
➡️ business-mark.ro/


Sursă foto: Unsplash.com 

[divider height=”30″ line=”1″]

Energynomics organizează a 7-a ediţie a Galei premiilor pentru energie la data de 4 decembrie 2019, de la ora 18:00 la Cercul Militar Național din București.

Evenimentul va reuni peste 200 de înalți reprezentanți ai celor mai importante și dinamice companii din industria energetică românească și sectoarele conexe acesteia.

Din 2013, Gala Energynomics Awards își asumă ca rol principal să ofere comunității energetice din România modele de succes, repere aspiraționale și studii de caz din partea unor organizații și personalități excepționale.

Premiile își propun să promoveze abordările, ideile și oamenii care au avut realizări deosebite ce pot fi înscrise într-una dintre categoriile de mai jos:

Responsabilitate socială – Premiul recompensează compania care a avut cel mai important impact asupra comunității în care activează (donații, sponsorizări, responsabilitate față de mediu, alte forme de CSR).

Eficiență energetică – Premiul recompensează compania care a implementat un proiect remarcabil de eficiență energetică la nivel național sau local, prin reducerea consumului de energie obținută, prin impactul favorabil asupra business-ului și mediului înconjurător, prin finanțarea atrasă și prin calitatea comunicării proiectului ca reper și model de bună practică.

Tranzacția anului – Premiul recompensează compania care a reușit cea mai importantă procedură de achiziție/preluare/fuziune/farm-in/farm-out. Printre criteriile de analiză: mărimea și impactul operațiunii (raportat la mărimea inițială a companiei), perspectivele de dezvoltare ale companiei rezultate, gradul de inovație.

Finanțarea anului – Premiul recompensează compania/companiile care au reușit cea mai inventivă și de impact finanțare pentru sectorul energetic din România. Printre criteriile de analiză: structura acordului de finanțare, impactul asupra companiei finanțate, creșterea de afacere anticipată, beneficii pentru acționari.

Premiera anului – Premiul recompensează compania care a venit cu cea mai interesantă noutate în acest an: nou intrată în România, extindere de domeniu, nou proiect de amploare, tehnologii neutilizate până în prezent.

Managerul anului – Premiul recompensează cel mai inventiv, inspirațional și de impact manager din sectorul energetic românesc. Printre criteriile de analiză: managerul a probat capacități de leadership, a contribuit la creșterea companiei, a introdus și aplicat strategii de business inovative.

Premiul pentru întreaga carieră – Premiul recompensează o personalitate a industriei energetice din România (capacități de leadership, contribuții la dezvoltarea companiei, a introdus și aplicat strategii de business inovative, a creat școală).

Premiul pentru reușite extraordinare – Premiul recompensează compania care s-a remarcat printr-o reușită punctuală, cu mare impact, care a atras atenția și a devenit reper în cadrul industriei, pe parcursul ultimului an.

Premiul “Mihnea Constantinescu” pentru excelență în serviciul public – Premiul se acordă unei personalități care demonstrează la cel mai înalt nivel devotamentul, eficiența și eficacitatea eforturilor în serviciul public, care contribuie la creșterea gradului de informare a publicului, cu performanțe deosebite în administrația publică sau în promovarea de politici publice și legislație, relevante pentru domeniul energetic.

Tânărul profesionist în energie – Această categorie este deschisă tinerilor profesioniști din România – sub 35 de ani – cu până la 10 ani de experiență în industria energetică. Recompensează activitatea şi reuşitele probate în anul 2018, cu relevanţă în energetica românească şi regională.

Membrii juriului vor examina fiecare candidatură pe baza a trei principii fundamentale: SUCCES, IMPACT și INOVAȚIE.

Accesul la competiție este liber și gratuit pentru oricare companie care activează în domeniul energetic românesc, indiferent de mărime, sector de activitate sau structură a acționariatului. Pentru o listă cu cele mai frecvente întrebări legate de energynomics Awards 2019  vizitaţi pagina special actualizată cu cele mai noi informaţii.

Pentru a vă putea înscrie la eveniment în calitate de participant, vă rugăm să completați  formularul de înscriere și să îl trimiteți la adresa de e-mail: denisa.nicola@wing-media.com sau la office@wing-media.com. Menționăm că până la data de 15 noiembrie taxe de participare este 225 euro/persoană.

Mai multe informații regăsiți accesând link-ul alăturat http://www.energynomics.ro/ro/eveniment-energynomics/energynomics-awards-2019-4-decembrie-bucuresti/ sau la e-mail violeta.biltac@wing-media.com.

Proiectul energynomics Awards este în cea mai mare măsură autofinanțat, propus și organizat de Wing Media Energy Consulting, prin energynomics.ro și partenerii săi

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.