Specialiști din companii de top s-au reunit la „Tax & Finance Forum 2022”, pentru a discuta cele mai recente noutăți fiscale și legislative, cu impact local și internațional

Pe 10 mai 2022, a avut loc cu succes o nouă ediție „Tax & Finance Forum”, eveniment ce a reunit peste 200 de participanți și speakeri, prezenți atât la Radisson Blu Hotel din București, cât și virtual, pe platforma MyConnector.

Am avut alături de noi 13 specialiști din importante companii de consultanță fiscală, alături de care am analizat subiecte de mare actualizate, precum: instrumentul multilateral care modifică tratatele de evitare a dublei impuneri ale României începând cu 1 ianuarie 2023,  prețurile de transfer în 2022 la nivel internațional și local; inspecția fiscală a dosarului de prețuri de transfer; transpunerea Directivei UTP în România; noile măsuri fiscale privind impozitul pe profit care; noutățile legislative în contextul digitalizării fiscale; RO e-factura, RO e-transport și Spațiul Privat Virtual (SPV); SAF-T.

Vă invităm să descoperiți punctele cheie de discuție ale evenimentului, ce a inclus două sesiuni de prezentări și seminar susținut de specialiștii ATIPIC SOLUTIONS. Cei care nu au ajuns la eveniment pot solicita înregistrarea conferinței pe site-ul BusinessMark, în secțiunea On Demand.

Prima sesiune a fost deschisă de Inga Țîgai, Associate Partner, Consultanță Fiscală, KPMG, care ne-a vorbit munca de aproape oriunde, cu accent pe aspectele practice, implicațiile fiscale și de securitate socială.

„Nu îmi place să îi spun telemuncă, o să îi spun «munca de aproape oriunde», pentru a fi mai deschiși cu privire la situațiile ce pot apărea. Cu toții ne confruntăm cu problemele pe care le ridică ceea ce eu numesc «the big reshuffle» sau «the big resignation». Cum putem utiliza munca de oriunde ca instrument de atragere și de retenție? Prima dată ne uităm la ce își dorește angajatul: dacă își dorește să plece trei săptămâni în Grecia, de exemplu, ne uităm la rezidența fiscală, payroll/securitatea socială, sediul permanent, locul conducerii efective, regulile de imigrare și legislația muncii. 

În momentul în care, la nivel de organizație, se întâmplă aceste analize, puteți lua, în cunoștință de cauză, o decizie de modificare a politicii. Așadar, trebuie să mă asigur că am o comunicare deschisă și că implementez politica, trebuie să mă asigur că am persoane responsabile de tot acest flux de comunicare, astfel încât să le explic ce au de făcut și care sunt limitările.”

În continuare, Alina Andrei, Partner, Cabot Transfer Pricing, a prezentat noutățile privind prețurile de transfer, cu accent pe patru aspecte:

 1. Dezvoltări internaționale – impozitarea marilor corporații.
 2. Dezvoltări locale – noua listă a marilor contribuabili, noul termen de pregătire a dosarului de prețuri de transfer în cazul contribuabililor mari. Desk-auditul și SAF-T-ul: cum vor influența modul de realizare a inspecțiilor fiscale?
 3. Fluxul procedural de la solicitarea dosarului de prețuri de transfer până la susținerea dosarului în instanță.
 4. Inspecția fiscală a dosarului prețurilor de transfer. Documentarea pierderilor (probleme ale lanțurilor de aprovizionare, creșterea prețurilor materiilor prime, pierderi din exploatare).

Prima sesiune a conferinței a continuat cu Raluca Popa, Partener Asociat, Departamentul Impozite directe, EY România, și Alex Slujitoru, Avocat, Director, Băncilă, Diaconu şi Asociații SPRL. Ei am vorbit despre  instrumentul multilateral care modifică tratatele de evitare a dublei impuneri ale României începând cu 1 ianuarie 2023, punctând, totodată, care sunt implicațiile pentru companiile românești.

„MLI oferă un instrument pentru punerea rapidă în aplicare a măsurilor BEPS pentru convențiile fiscale. MLI se aplică în paralel cu tratatele existente, modificând aplicarea acestora pentru a îndeplini cerințele care decurg din BEPS. MLI completează și «modifică» convențiile fiscale bilaterale sau multilaterale existente (nu le anulează și nici nu le înlocuiește).

De exemplu, România nu a ales să aplice instrumentul multilateral cu Germania, dar Germania a ales să aplice cu România, iar în acest caz, instrumentul nu produce efecte. Acest aspect este important, pentru că întregul proces este precum un element «viu», în sensul că ne putem răzgândi. Trebuie să ne asigurăm că ambele state au ratificat instrumentul, iar în situația în care dacă celălalt stat ne-a ales pe noi, trebuie să ne asigurăm că a ratificat instrumentul. Sunt două aspecte importante: trebuie să vedem dacă există un acord de evitare a dublei impuneri și dacă cele două țări s-au ales una pe cealaltă. Până în clipa de față, avem 99 de state care au semnat MLI, dintre care 70 l-au ratificat. Dintre acestea, 67 de state au inclus România în lista tratatelor acoperite de MLI.”

 

Implicațiile raportării ESG au reprezentat un alt subiect de discuție la „Tax & Finance Forum”. Astfel, Ana Maria Iordache, Partener, D&B David și Baias – afiliat PwC România, a susținut o prezentare cu tema: „Fiscalitatea, o componentă de bază a raportării ESG”, subliniind că această raportare vizează trei elemente cheie:

 • Impactul companiei asupra mediului. Criteriile de mediu includ impactul activității asupra mediului, energia pe care o folosește o companie, resursele de care are nevoie și consecințele pentru ființele vii in general.
 • Contribuția companiei la societate. Criteriile sociale abordează relațiile pe care compania le are și reputația de care se bucură în rândul oamenilor, clienților, altor companii. Se referă, de asemenea, la cum sunt văzute relațiile de muncă, diversitatea și incluziunea în companie și în afara ei.
 • Un mod sustenabil de administrare. Guvernanța este sistemul intern de practici, controale și proceduri pe care compania le adoptă pentru a lua decizii eficiente, a se conforma prevederilor legale și de supraveghere.

Când vine vorba despre interesecția dintre fiscalitate și ESG, dacă ne uităm la taxele care ar putea fi afectate de ESG, putem intui pentru fiecare literă în parte: componenta fiscală în zona de mediu (taxe de mediu i.e., carbon, plastice, etc., stimulente verzi și facilități, cerințe de raportare și documentare); componenta fiscală în zona de sustenabilitate (asigurări sociale de sănătate, pensii, echitatea salarială, salarii și politici de remunerare sustenabile, flexibilitatea forței de muncă, global mobility); componenta fiscală în zona de guvernanta (remunerare Bord, sustenable procurement, control / audit al proceselor, strategie fiscală, politici interne ESG).

În încheierea primei sesiuni, Luisiana Dobrinescu, Managing Partner, Dobrinescu Dobrev SCA, a prezentat tendințele în materia litigiilor fiscale naționale. Câteva puncte cheie:

 • ANAF constată cu îngrijorare creșterea ponderii deciziilor de impunere desființate de instanță;
 • Cuantumul dobânzilor de întârziere solicitate de către contribuabili ANAF este semnificativ și marchează o creștere continuă;
 • Instanțele sunt copleșite de numărul dosarelor de contencios fiscal și recurg din ce în ce mai des la soluții rapide de soluționare (prin respingerea expertizelor, prin relevanța pe care o dau motivelor procedurale de desființare a actelor administrative dar și prin decăderea contribuabilului din deptul de a se mai folosi de anumite probe);
 • ANAF se pro-activează pe latura susținerii în instanță (propune obiective expertiză, se depun întâmpinări consistente etc).

Guillaume Macczak, Consulting CFO & GBS Services Associate Partner, EY Romania, a deschis cea de-a doua sesiune, prezentând rezultatele studiului „CFO Imperative”, realizat de EY România.

„În prezent, Directorii Financiari din România au mai mult rolul de a proteja și optimiza valoarea companiei (38%) și mai puțin de a crește valoarea acesteia (24%). Debutul pandemiei de COVID-19 a impus o nouă normalitate și un nou mod de a face business, atrăgând după sine provocări, dar și oportunități pentru liderii financiari din România. Pentru a gestiona aceste provocări și pentru a-și repoziționa organizațiile în vederea redresării, Directorii Financiari au luat în considerare diverse măsuri în ultimii doi ani, care au vizat cu preponderență optimizarea costurilor și implementarea unor inițiative de reducere a costurilor (41%), urmate de amânarea sau anularea unor proiecte (23%) si apelarea la măsuri de sprijin guvernamentale (21%)”, arată studiul citat.

Totodată, Guillaume a punctat câteva dintre provocările cu care se confruntă Directorii Financiari din România.

 • pandemia de COVID-19 a accelerat digitalizarea, însă munca remote nu fost prielnică pentru a susține perfecționare a angajaților;
 • în perioada pandemiei, investițiile au fost orientate spre reducerea cheltuielilor, ci nu către crearea de valoare în companie;
 • există percepția că este foarte complicat să recrutăm talente pe anumite posturi, un exemplu fiind controllerii financiari. Trebuie să contactezi oameni din diaspora, să îi convingi să vină în România sau să oferi calificări la locul de muncă, ceea ce poate dura.
 • alocarea de capital devine crucială în transformarea și optimizarea costurilor. Trebuie să ne gândim cum să susținem afacerea mai degrabă decât să lăsăm departamentul financiar să controleze organizația.

Am aflat de la Narcisa Chirilă, Tax Manager, PKF Finconta care sunt noile măsuri fiscale privind impozitul pe profit care vin în sprijinul mediului de afaceri. Vorbind despre măsurile fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii , introduse prin OUG nr. 153/2020, ea a punctat că:

 • în scopul stimulării capitalizării societăților, precum și pentru deblocarea fluxurilor de numerar, prin Ordonanția de Urgență a Guvernului nr. 153/2020 (art. I) au fost introduse reduceri pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare si plată, dar și pentru contribuabilii de impozit pe venitul microintreprinderilor și impozit specific unor activități.
 • prevederile  I din OUG nr. 153/2020 a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2021 și se aplică pentru perioada 2021-2025.
 • nu beneficiează de aceste măsuri fiscale contribuabilii care aplică reflementări contabile emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Un alt subiect abordat în cadrul conferinței a fost cel al digitalizării fiscale – noutăți legislatie și provocări. Luiza Ionescu-Donoiu, Senior Managing Associate, Reff & Asociatii | Deloitte Legal a adus în discuție Spațiul Privat Virtual, precizând că „o contestație fiscală nu poate fi comunicată exclusiv prin Spațiul Privat Virtual”. „Avem limitările tehnice – nu putem depune mai mult de 10 Mb pentru fișierele transmise. Mai este încălcat și principiului caracterului absolut gratuit al căilor administrative de atac. Nouă, ca avocați, ni se îngrădește activitatea, însă dvs., în calitate de clienți, vi se încalcă dreptul la apărare. Sunt și chestiuni legate de sancțiunea aplicată.”

La rândul său, Alexandru Stancu, Senior Manager Servicii Fiscale, Deloitte Romania, a vorbit despre RO e-Factură și RO e-Transport: „În 2021, ANAF a decis să extindă aplicarea RO e-Factură și la B2B. Pe fondul luptei contra fraudei și evaziunii fiscale, RO e-Factura B2B va deveni obligatorie de la 1 iulie, astfel că furnizorii de produse cu risc fiscal ridicat vor fi obligați să utilizeze sistemul RO e-Factura, iar entitățile din retail, food, non-food, real estate vor fi cele mai afectate. Chiar dacă au fost multe acte normative, sunt încă multe întrebări.

Al doilea proiect de digitalizare este RO e-Transport, care monitorizează transporturile rutiere de bunuri pe teritoriul naţional (inclusiv import & export). Cum va funcționa? Contribuabilii vor declara anticipat deplasarea bunurilor deținute dintr-o locație în alta – se poate notifica cu 3 zile înainte de a începe transportul: informații despre încărcare – descărcare, punctul de trecere al frontierei, etc. Cei care au astfel de bunuri de transport trebuie să obțină o cheie de control – un cod UIT, preluat pe documentele de transport.”

Cea de-a doua sesiune a evenimentului a fost încheiată de Cătălina Nacev, Avocat senior, D&B David și Baias – afiliat PwC România, care a adus în discuție „Legea UTP nr. 81/2022. Impactul și provocările pentru sectorul agro-alimentar”. Vorbind despre provocările în implementarea acestei legi, Cătălina a explicat că: „referitor la reducerile comerciale și financiare, cumpărătorului îi este interzis să aplice reduceri reduceri financiare și comerciale sub formă de rabaturi, cu excepția remizelor și risturnelor, a căror reduceri cumulate să nu fie mai mari de 20% aplicate în funcție de valoarea facturată între cumpărător și furnizor, pentru produsele agricole și/sau alimentare, prin derogare de la prevederile Codului Fiscal.

Atunci când vine vorba despre servicii, cumpărătorului îi este interzis să factureze valoarea serviciilor prestate pentru marketing, publicitate, plasare secundară, cost promoții, peste cuantumul de maximum 5% din valoarea încasată de furnizor în baza contractului încheiat între părți.”

În ceea ce privește returul și plățile pentru deteriorarea produselor, cumpărătorului îi este interzis să: solicite furnizorului plăți pentru deteriorarea sau pierderea de produse agricole și/sau alimentare, survenite în spațiile cumpărătorului după recepție, atunci când o astfel de deteriorare sau pierdere nu a avut loc din neglijența sau culpa furnizorului, cu excepția cazurilor în care produsele prezintă vicii ascunse; returneze furnizorului produsele agricole și/sau alimentare nevândute, a mai punctat ea.

„Tax & Finance Forum 2022” s-a încheiat cu un seminar susținut de specialiștii ATIPIC Solutions, Viorel Sbora, Transfer Pricing & Dac6 Partner, Mihaela Crăciun, Senior Consultant,  despre efectele nefaste ale dosarelor de prețuri de transfer pregătite „de grup”, noua listă de mari contribuabili, importanța strategiei de apărare în inspecția fiscală. În cadrul seminarului, ei au abordat teme precum:

 • Cum vă poate afecta un dosar de prețuri de transfer pregătit la nivel de grup dar neadaptat la legislația din România;
 • Studii de comparabilitate pregătite centralizat la nivel de grup – o idee bună sau nu?
 • De ce este important să aveți o strategie de apărare coerentă și adaptată la cerințele echipei de inspecție fiscală;
 • Noua listă de mari contribuabili și impactul pentru contribuabilii ce au fost încadrați în această listă;
 • Aspectele care trebuie avute în vedere / corectate în cadrul contractelor semnate cu părți afiliate;
 • Tratamentul fiscal al ajustărilor de prețuri de transfer;
 • Inflație sau noua provocare în domeniul prețurilor de transfer;
 • Pregătirea anuală a raportărilor Country by Country Reporting (CbCR).

[divider height=”30″ line=”1″]

Tax & Finance Forum 2022 este un eveniment organizat de BusinessMark.

Ediția din mai 2022 s-a bucurat de susținerea partenerilor principali: EY România, ATIPIC Solutions, Cabot Transfer Pricing, PwC România, PKF Finconta, Dobrinescu Dobrev SCA

Evenimentul a fost susținut de: Camera Consultanților Fiscali

Suportul tehnic a fost oferit de SCS – Schinkel Conferințe Soluții

Parteneri media ai evenimentului au fost: spotmedia.ro, Ziarul Bursa, Contzilla, Debizz, Transilvania Business, Revista Piața, administrație.ro, Belgian Luxemburg Romanian Moldovan Chamber of Commerce – BEROCC, Digital Business, Digital Business, Global Manager, Financial Market, Jurnalul de Afaceri, Top Business, MATEK, spațiulconstruit.ro

BusinessMark este o companie ce oferă servicii integrate B2B. Principala linie de activitate a BusinessMark este organizarea de evenimente business „concept propriu” prin care ne propunem să oferim mediului de afaceri românesc un spaţiu profesionist de discuţii şi networking. Combinând  metode de comunicare şi business matchmaking, oferim partenerilor noștri modele de dezvoltare complexe, conectându-i în mod direct cu mediul de afaceri şi creând oportunităţi de parteneriat strategic.

[divider height=”30″ line=”1″]

Dați-ne un follow, pentru a rămâne la curent cu toate noutățile privind evenimentele organizate de BusinessMark:

 www.facebook.com/BusinessMark/
 www.linkedin.com/company/businessmark
 www.instagram.com/business.mark/
 blog.business-mark.ro
 business-mark.ro/

[divider height=”30″ line=”1″]

În perioada 17 – 18 iunie 2020, BusinessMark a organizat prima ediție online a evenimentului „Tax & Finance Forum”.

La aceast eveniment, adresat directorilor financiari, directorilor generali, consultanților fiscali, controllerilor financiari, directorilor economici, directorilor contabili, contabililor, auditorilor, analiștilor financiari și antreprenorilor, au participat experți de la companii precum: PwC România, Deloitte România, FiNEXPERT, Cabot Transfer Pricing, NNDKP Consultanță fiscală, Dendrio, Reff & Asociații, Bittnet Group, PKF Finconta, TaxWise, Dobrinescu Dobrev SCA.

Prima zi a evenimentului „Tax & Finance Forum Online” a fost dedicată unei conferințe, iar în cea de-a doua zi, participanții au participat la două seminarii, speakerii abordând cele mai importante aspecte legislative și fiscale, principalele provocări pentru contribuabilii români și soluții de adaptare la contextul provocat de noul coronavirus.

ZIUA I – CONFERINȚĂ

Prima sesiune a fost deschisă de Mitel Spătaru, Tax Partner, FiNEXPERT, care a prezentat măsurile fiscale și sociale cu impact în relața angajat-angajator.

Vorbind despre indemnizația pentru șomaj tehnic, el a precizat că aceasta este oferită de angajatorii care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial. Asfel, angajații primesc 75% din salariul de bază (nu mai mult de 75% din câștigul mediu brut), indemnizația fiind suportată de la bugetul asigurărilor de șomaj, cu posibilitatea prelungirii și ulterior datei de 31 mai pentru domeniile în care se mențin restricțiile, până la ridicarea acestora, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

Conform Codului Muncii, angajatorul poate plăti opțional diferența de până la minimum 75% din salariul de bază.

A urmat Lelia Grigore, Litigation Department Manager, Dobrinescu Dobrev SCA, care a susținut prezentarea „Posibile variante de evaluare a colapsului – Medierea și restaurarea obligațiilor fiscale”.

Astfel, ea a prezentat pașii necesari pentru realizarea procedurii de mediere:

 • Debitorul notifică organul fiscal în termen de 15 zile de la primirea somației.
 • La notificare se anexează documente și informații care să susțină situația sa economică și fiscală.
 • În termen de 10 zile de la primirea notificării, organul fiscal are obligația să organizeze medierea.
 • Rezultatul medierii, precum și soluțiile optime de stingere a obligațiilor fiscale se consemnează într-un proces verbal.
 • În situația în care în termen de 15 zile de la finalizarea medierii nu se stinge debitul sau nu se solicită înlesnirea la plată, organul fiscal continuă măsurile de executare silită.

În continuare, Alina Andrei, Partener, Cabot Transfer Pricing, a vorbit despre prețurile de transfer în perioada COVID-19: „Restructurări de afaceri la nivel global și local. DAC6 – Directiva Transparentizării”.

În perioada Covid-19, au fost regândite/relocate fluxurile intra-grup. Astfel, firmele din SUA au început mutarea producției de bunuri strategice din China înapoi în SUA, iar firmele din Europa au început și ele să realizeze planuri de mutare parțială a producției strategice înapoi în Europa.

Astfel, apar consecințe precum:

 • Împrumuturi acordate de societățile mamă sau holding societăților fiice. Care este nivelul potrivit al dobânzii?
 • Ajustarea modelelor de afaceri:
 • vânzare online versus vânzare fizică, gradul mare de digitalizare presupune costuri noi;
 • fluxuri noi de aprovizionare și distribuție, costuri noi de transport;
 • vânzări / preluări de afaceri;
 • inițierea de afaceri cu un grad mare de sustenabilitate =.

Au urmat Adrian Stănescu (CFO Bittnet Group) și Cristian Hergheliu (CEO Dendrio & VP of Technology, Bittnet Group) care au susținut o prezentare cu titlul „The Digital CFO Agenda”.

Potrivit celor doi speakeri, companiile trebuie să își gândească strategia și să acționeze în cinci direcții:

 • Rezolvare

Discută cu angajații organizației, clienții, partenerii de afaceri despre provocările imediate, apărute în contextul pandemiei de COVID-19.

 • Reziliență

Analizează provocările de management al resurselor financiare și pregătește o strategie de răspuns la problemele cauzate de efectele închiderii organizației din cauza virusului.

 • Revenire

De îndată ce situația generată de COVID-19 evoluează și efectele ei devin tot mai clare, creează un plan complex pentru adaptarea și reluarea activității organizației.

 • Reimaginare

Gândește-te cum va arăta „noul normal”, astfel încât afacerea ta să se reinventeze, adaptându-se la situația post-pandemie.

 • Reformare

Ține cont de felul în care se poate schimba legislația, cât și mediul de afaceri, în lumea post-pandemie.

Prima sesiune a fost încheiată de reprezentantele PKF Finconta, Maria Popa (Tax Manager), Narcisa Chirilă (Tax Manager) și Oana Dobre (Senior HR & Social Security Tax Consultant), care au susținut o prezentare despre „Impozite și taxe – bonificații, amânări la plată”.

Vorbind despre taxa pe valoare adăugată, ele au punctat că în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și următoarele 30 de zile calendaristice de la încetarea stării de urgență, nu s-a efectuat plata TVA în vamă pentru importul de medicamente, echipamente de protecție și masini de producție, măști de protecție, alte dispozitive și echipamente medicale și materiale sanitare care puteau fi utilizate pentru prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19.

Totodată, cele trei reprezentante PKF Finconta au precizat că în perioada 24 mai 2020 – 1 septembrie 2020, sunt scutite de TVA cu drept de deducere livrările de medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate in combaterea COVID-19, prevăzute în anexa nr. 2 la OUG 70/2020, efectuate către asociații și fundatii legal constituite (OUG 70/2020).

Sesiunea a doua a fost deschisă de Anca Macovei, Senior Manager Servicii și Iulian Panfiloiu, Senior Manager Servicii Fiscale, PwC România.

Cei doi au prezentat o serie de soluții de îmbunătățire a fluxurilor de numerar și reducere a costurilor în contextul relansării economice, dintre care amintim:

 • Compensarea / cesionarea TVA aprobată la rambursare sau compensarea impozitului pe profit plătit în plus;
 • Reorganizarea grupurilor de companii / a modelului de afaceri – în vederea coordonării centralizate a activităților și obținerii unor sinergii care să conducă la eficientizarea costurilor, societățile își pot simplifica structura administrativă a grupurilor de companii (de ex. fuziuni, divizări);
 • Implementarea unui grup fiscal de TVA / restructurări în cadrul grupului: un decont de TVA consolidat trebuie depus pentru toți membrii grupului; o singură poziție de TVA (optimizare a fluxurilor de numerar la nivelul grupului); tranzacțiile între membrii vor fi supuse regimului normal de taxare;
 • Facturarea si arhivarea electronică – în vederea diminuării costurilor aferente transmiterii și arhivării documentelor și a facturilor emise în format de hârtie, societățile pot implementa facturarea și arhivarea electronică. Trebuie respectate condițiile prevăzute de lege: autenticitate, integritate și lizibilitate;
 • Analiza creantelor neîncasate și a provizioanelor realizate – o analiză detaliată a provizioanelor înregistrate (de ex. în ceea ce privește nivelul de certitudine) și a creanțelor neîncasate, pot ajuta la identificarea unor soluții de îmbunătățire a fluxurilor de numerar (deductibilitatea fiscală, ajustare TVA, etc.);
 • Bonificație impozit pe profit pentru trimestrele II si III ale anului fiscal 2020 – procent unic de 10%, fără a se mai face diferențierea în funcție de tipul contribuabilului; reconciliere fișa sintetică pe plătitor.
 • Deducerea TVA aferentă achizițiilor de la furnizorii reactivați – deschiderea dreptului de deducere TVA pentru achizițiile efectuate în perioada anterioară de la furnizori care au avut codul de TVA anulat, dar care au fost reactivați.

În continuare, Alexandru Aparaschivei, Partener, NNDKP Consultanță Fiscală a prezentat noutățile de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

 • C-707/18 Amărăști Land Investment SRL – promisiune bilaterală de vânzare bunuri imobile – tratament TVA aferent costurilor vânzătorului suportate de cumpărător;
 • C-48/19 X-GMBH – consultații telefonice/programe de asistență prin telefon a pacienților – scutirea TVA aplicabilă serviciilor medicale;
 • C-94/19 San Domenico Vetraria SpA – detașare personal – operațiune în sfera TVA (detașare personal ó plata costurilor aferente).
 • C‑756/19 Ramada Storax SA – ajustarea TVA aferentă creanțelor incerte posibilă, chiar dacă falimentul se desfășoară în alt stat membru;
 • C‑43/19 Vodafone Portugal – sumele plătite la rezilierea anticipată a unui contract intra în baza de impozitare a TVA, chiar dacă nu sunt egale cu veniturile care ar fi fost obținute dacă înțelegerea nu era reziliată prematur (cum a fost situația în cauza precedentă C‑295/17 MEO)

A urmat Alexandru Simionescu, Transfer Pricing Partner, TaxWise. Vorbind despre cele mai noi practici în controlul documentației de prețuri de transfer, el le-a făcut participanților o serie de recomandări:

 • Utilizarea unor criterii adiționale de selecție pentru filtrarea societăților potențial comparabile;
 • Evaluarea amănunțită a activității societăților selectate în setul de comparabile;
 • Cercetarea în detaliu a structurii acționariatului pentru societățile selectate în setul de comparabile;
 • Documentarea detaliată a pașilor parcurși pentru identificarea companiilor comparabile.

Prima zi a evenimentului „Tax & Finance Forum Online” a fost încheiată de Ovidiu Bălăceanu (Senior Managing Associate, Reff și Asociații, Deloitte Legal România) și Mihai Ventoniuc (Senior Tax Consultant, Deloitte România), care au susținut prezentarea: „Măsurile adoptate de autorități în contextual COVID-19 – Implicațiile în zona taxelor de mediu.”

Vorbind despre deșeurile de echipamente electrice și electronice, cei doi au punctat că:

 • contribuția (4/20 lei/kg) – se aplică pentru neîndeplinirea obiectivelor anuale de colectare;
 • la înregistrarea producătorilor se solicită informații generale estimate pentru anul pentru care se face înregistrarea/actualizarea numărului de înregistrare mai detaliate;
 • introducerea procedurii de actualizare a numărului de înregistrare pentru fiecare producător (fie prin intermediul organizațiilor colective, fie pe cont propriu);
 • înregistrare on-line (obligatorie) în Registrul național al producătorilor;
 • riscul neîndeplinirii obiectivelor de colectare ca urmare a cantităților reduse de DEEE colectate pe perioada stării de urgență și a stării de alertă.
ZIUA a II-A – SEMINARII

Cea de-a doua zi a evenimentului „Tax & Finance Forum Online” a debutat cu seminarul „Modificări fiscale în contextul COVID-19, certitudini și incertitudini”, susținut de reprezentanții FiNEXPERT: ELENA GOGONEAȚĂ (Tax Manager), CRISTIANA OPREA (Tax Manager) și MITEL SPĂTARU (Tax Partner).

Tematica seminarului:

 • Impactul pe termen mediu și lung al măsurilor recent adoptate în sfera impozitării directe și a TVA-ului (i.e bonificații, facilități, scutiri, amânări la plată etc.);
 • Posibile consecințe în perioada următoare, după încheierea stării de urgență, ca efecte ale reducerii și/sau întreruperii activității cum ar fi: costuri angajate anterior pandemiei și anularea acestora, stocuri (depreciate, expirate, degradate), donații vs sponsorizări, active neutilizate, penalități comerciale, creanțe incerte, etc;
 • Incidența practică a măsurilor privind procedura fiscală, între utilitate și „efecte secundare“.

Evenimentul s-a încheiat cu seminarulFinanțarea între părțile afiliate și implicațiile COVID-19”, susținut de reprezentanții PKF Finconta, FLORENTINA ȘUSNEA (Managing Partner), NILANJAN NAG (Transfer Pricing Manager) și FLAVIA OLĂRESCU (Transfer Pricing Consultant).

Tematica seminarului:

 • COVID-19 și prețurile de transfer;
 • Finanțarea intra-grup și COVID-19 – Scurtă descriere;
 • Prezentare generală a ghidului preţurilor de transfer privind tranzacţiile financiare;
 • Importanța tranzacțiilor financiare intra-grup;
 • Implementarea instrumentelor financiare intra-grup pe parcursul COVID-19;
 • Recomăndari şi comentarii generale în relaţie cu tranzacţiile financiare;
 • Directiva DAC6.

 

Puteți vedea aici câteva imagini de la prima ediție online a evenimentului „Tax&Finance Forum”.

[divider height=”30″ line=”1″]

Eveniment organizat de BusinessMark, susținut de:  PwC România, FiNEXPERT, Cabot Transfer Pricing, TaxWise, PKF Finconta, Dendrio, Dobrinescu Dobrev SCA.

Cu sprijinul: Camera Consultanților Fiscali, ACCA

Partener de tehnologie: Dendrio

Radio-ul oficial al evenimentului: Europa FM

BusinessMark sprijină: Plantăm Fapte Bune în România, The Social Incubator

Parteneri media:  Ziarul Bursa, DeBizz, Transilvania Business, Revista Piața, Clujul de Buzunar, Energynomics.ro, Administrație.ro, Global Manager, Financial Market, Comunicate PR, Finzoom, Jurnalul de Afaceri, MATEK, spatiulconstruit.ro, Business Press, birouinfo.ro, depozitinfo.ro, TopBusiness.

[divider height=”30″ line=”1″]

Ultimul eveniment din seria „Tax & Finance Forum” din acest an a avut loc, pe 28 noiembrie 2019, la Timișoara.

Conferința, organizată cu sprijinul Camerei Consultanților Fiscali, s-a desfășurat la Hotel Timișoara și a fost adresată atât companiilor din mediul privat, cât și celor din sectorul public. Astfel, experții din cele mai importante companii de consultanță fiscală au prezentat și analizat tendințe și politici fiscale românești și internaționale, în cadrul a două sesiuni.

TAX & FINANCE FORUM TIMIȘOARA 2019, SESIUNEA I

Prima sesiune a fost deschisă de Geanina Ciorâță, Manager, EY România, care a vorbit despre provocările angajatorilor în 2020, cu accent pe planurile de retenție și facilitățile fiscale disponibile. În acest context, ea a introdus conceptul de „Stock Option Plan” (n.r – planul de acțiuni), ce reprezintă un excelent instrument de motivare, care aliniază interesele angajaților cu cele ale acționarilor, atrage și reține pe termen mai lung cei mai valoroși angajați. Acesta este flexibil, astfel că poate fi personalizat conform obiectivelor societății, dar și eficient din punct de vedere fiscal, întrucât angajatul poate obține un salariu net mai mare.

În continuare, ea a punctat o serie de alte beneficii pentru angajați: oportunități de dezvoltare a carierei, bilete de valoare (tichete cadou, tichete culturale, vouchere de vacanță), activități în echipă (team building), asigurări facultative de pensii (asigurări voluntare de sănătate/servicii medicale sub formă de abonament).

A urmat Alexandru Grecu, Manager, Biroul de Asistență fiscală Timișoara, EY România, care a prezentat o serie de aspecte de interes și tendițe practice în sfera impozitelor directe, cu accent pe trei subiecte:

 • proiecte legislative actuale privind impozitul pe profit;
 • jurisprudenţa CJUE – evoluții recente de impact pe piața românească;
 • impactul BREXIT asupra contribuabililor români din perspectiva impozitelor directe.

Principalele efecte ale BREXIT-ului pentru contribuabilii români se referă la imposibilitatea aplicării Directivelor Europene care prevăd scutiri de impozit cu privire la anumite tipuri de venituri. Astfel, în cazul în care o societate română este deținută de una britanică, tranzacțiile efectuate între aceste două companii privind dividende, dobânzi sau redevențe nu vor mai putea fi scutite de impozit în baza Directivelor Europene, iar pentru un tratament fiscal mai favorabil, vor trebui sa apeleze la Convenția de Evitare a Dublei Impuneri dintre România și Marea Britanie (care prevede cote mai reduse, dar nu scutește de impozit în totalitate respectivul venit), a precizat el.

Totodată, Alexandru Grecu a subliniat că, în momentul de față, România și Marea Britanie se află în proces de negociere a unei noi Convenții de Evitare a Dublei Impuneri. În pragul ieșirii din Uniunea Europeană, va fi interesant de analizat cum va arăta noua Convenție.

Prima sesiune a fost încheiată de Andreea Giovani, Senior Manager, PwC România, care a vorbit despre:

 • principalele modificări legislative impuse de OUG 50/2019;
 • obligațiile operatorilor economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;
 • cum putem automatiza procesul de gestionare a ambalajelor și cum putem optimiza procesarea datelor de intrare?
 • obligațiile companiilor privind raportarea non-financiară, începând cu anul 2020.

Vorbind despre introducerea contribuției de 2% pentru vânzarea deșeurilor, el a precizat că obligația le revine operatorilor economici care: desfășoară activități de colectare și/sau valorificare, inclusiv comercianți de deșeuri care nu intră fizic în posesia acestora; desfășoară activități de colectare și/sau de valorificare a deșeurilor care devin deținători de deșeuri valorificabile în urma unor activități proprii de producție, sortare deșeuri, inclusiv cele provenite din salubrizarea localităților, dezmembrare și/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achiziție.

TAX & FINANCE FORUM TIMIȘOARA 2019, SESIUNEA a II-a

A doua sesiune a „Tax & Finance Forum Timișoara” a fost deschisă de Viorel Sbora, Partener prețuri de transfer, ATIPIC Solutions,  care a vorbit despre dosarul prețurilor de transfer și despre raportarea tranzacțiilor transfrontaliere – DAC6.

Astfel, el a enunțat o serie de pași esențiali în ceea ce privește raportarea tranzacțiilor transfrontaliere, din perspectiva DAC6:

 • includerea unor clauze de obligare a consultanților/avocaților implicați în structurare să facă și evaluarea DAC6;
 • selecția unui consultant fiscal cu expertiză în structurare fiscală și prețuri de transfer pentru instruirea personalului din cadrul companiei, responsabil de evaluarea DAC6;
 • selecția și implementarea unei aplicații care să țină evidența tuturor evaluărilor efectuate la nivel de companie sau grup;
 • revizuirea tranzacțiilor transfrontaliere noi, desfășurate ulterior datei de 25 iunie 2018, cu ajutorul aplicației implementate și depunerea raportărilor în iulie 2020.

A urmat Alina Andrei, Partener, Cabot Transfer Pricing, care a vorbit despre controlul dosarului prețurilor de transfer, trecând prin trei teme importante: societăți cu risc fiscal ridicat; puncte contestate de inspectori în cadrul inspecțiilor fiscale ale DTP; argumente care pot fi acceptate în contestație/instanță;

Astfel, ea oferit punctat o serie de măsuri ce trebuie avute în vedere:

 • Evaluați-vă lunar riscurile fiscale și de prețuri de transfer;
 • Informați-vă cu privire la modul în care ANAF controlează contribuabilii și aflați care sunt abordările acceptate;
 • Lucrați cu un consultant specializat în prețuri de trasfer. Nu este un domeniu simplu – ajustările pot fi semnificative;
 • Monitorizați tranzacțiile intra-grup și profitabilitatea pentru a putea pregăti în mod eficient dosarul prețurilor de transfer;
 • Negociați cu grupul prețurile de transfer. Nu considerați de neschimbat prețurile intra-grup! În cazul în care nu puteți face nimic, comunicați riscurile.

În continuare,  Adriana Costea, Director, PwC România, a vorbit despre impactul „remediilor rapide” (engl. Quick Fixes) asupra mediului de afaceri și tranzacțiile în lanț.

Vorbind despre stocurile puse la dispoziția clientului, ea a precizat că furnizorul plasează bunurile într-un stoc la dispoziția clientului, iar dreptul de a dispune de bunuri se transferă doar la data la care bunurile sunt extrase din stoc (se aplică și structurilor de consignație).

 • Mișcare intracomunitară – atunci când clientul se află în alt stat membru decât furnizorul. Această mișcare intracomunitară poate conduce la înregistrarea furnizorului în celălalt stat membru, cu excepția situației când se aplică o simplificare.
 • Măsuri de simplificare – se evită înregistrarea în scopuri de TVA a furnizorului în statul membru în care este plasat stocul, iar furnizorul declară livrarea intracomunitară scutită în statul membru în care începe transportul bunurilor la momentul când clientul a extras bunurile din stoc, mișcarea inițială fiind ignorată;
 • Prezent: nu toate statele membre aplică măsurile de simplificare, ceea ce conduce la aplicarea neuniformă a normelor în materie de TVA în cadrul pieței unice;
 • Regimul TVA simplificat pentru stocurile la dispoziția clientului și cele vândute prin consignatie este reglementat prin Ordinul 4120/2015.

Ediția „Tax & Finance Forum Timișoara” din acest an a fost încheiată de Andrei Iancu, Avocat senior, D&B David și Baias, care a vorbit despre tendințele practice în cadrul inspecțiilor fiscale.

 • detașări transnaționale – reîncadrarea indemnizațiilor de detașare în venituri de natură salarială; reîntregirea bazei de calcul a impozitului pe veniturile din salarii/asimilate salariilor și a contribuțiilor sociale aferente;
 • bănci și asigurări de viață – reîncadrarea operațiunilor; schimbarea de optică față de controalele anterioare;
 • acordare de tichete cadou – conform organelor fiscale, tichetele cadou acordate pentru stimularea angajaților, distribuitorilor reprezintă venituri de natură salarială; criterii pentru a stabili cine declară și plătește impozitul și contribuțiile;
 • acordare de împrumuturi cu dobândă – negare drept deducere dombânda împrumutată, dacă ulterior creanța este convertită în acțiuni.

[divider height=”30″ line=”1″]

Eveniment organizat de BusinessMark, susținut de: EY România, PwC România, ATIPIC Solutions, Cabot Transfer Pricing, AVIS, CASAZELA.

Cu susținerea: CCF – Camera Consultanților Fiscali din România, BCCBR – Billateral Chamber of Cmmerce Bulgaria – România, CCIRI – Camera de Comerț România – Israel, BRCC – Camera de Comerț România – Marea Britanie.

Radio-ul oficial al evenimentului: Europa FM

BusinessMark sprijină: Plantăm Fapte Bune în România, The Social Incubator

Parteneri media:  Transilvania Business, Administrație.ro, Global Manager, DeBizz, Ziare.com, Business24, MATEK, SpatiulConstruit.ro, Curierul Național, Social Media Romania, Jurnalul de Afaceri, Financial Market, PR Box, Rbe Connect,  Portal Management, Financiarul.ro, Antreprenor în România, Money Buzz, Manager Express, inOras.ro, Arad24.net, PRwave, LivePR, Curierul Fiscal, Business Press, Finzoom, DepozitInfo.ro, BirouInfo.ro, Monitorul de Fagaraş, InTurda.ro, InfoOradea.ro, Clujul de Buzunar.

[divider height=”30″ line=”1″]

Dați-ne un follow, pentru a rămâne la curent cu toate noutățile privind evenimentele organizate de BusinessMark:

➡️ www.facebook.com/BusinessMark/
➡️ www.linkedin.com/company/businessmark
➡️ www.instagram.com/business.mark/
➡️ blog.business-mark.ro
➡️ business-mark.ro/

[divider height=”30″ line=”1″]

În perioada 20 – 21 noiembrie 2019, BusinessMark, cu sprijinul Camerei Consultanților Fiscali, a organizat o nouă ediție a „Tax & Finance Forum București”, la Hotel Radisson Blu.

La evenimentul adresat atât companiilor din mediul privat, cât și celor din sectorul public, experți din cele mai importante companii de consultanță au prezentat și analizat tendințe și politici fiscale la nivel național și internațional, au vorbit despre legislația românească, despre aspectele de impozitare directă și indirectă, cât și despre modificările și reglementările Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală.

Prima zi a ediției de la București a inclus o conferință, iar cea de-a doua zi a fost structurată în patru seminarii ce au acoperit subiecte de fiscalitate de mare interes pentru mediul de afaceri.

TAX & FINANCE FORUM BUCUREȘTI, ZIUA I – CONFERINȚĂ
SESIUNEA I

Prima sesiune a fost deschisă de MITEL SPĂTARU, Tax Partner, FiNEXPERT, care a vorbit despre locul conducerii efective (POEM – Place of effective management), ce reprezintă: „locul în care se iau deciziile economice strategice necesare pentru conducerea activității persoanei juridice străine în ansamblul său și/sau locul unde își desfășoară activitatea directorul executiv și alți directori care asigură gestionarea și controlul activității acestei persoane juridice.”

Obligațiile persoanei juridice străine:

 • să se înregistreze fiscal în RO ca plătitor de IP;
 • să păstreze procesele-verbale ale ședințelor de consiliu și ale adunărilor acționarilor;
 • să conducă/organizeze contabilitatea în România și să depună SF;
 • să își mențină rezidența fiscală în România pentru o perioadă de cel puțin un an fiscal.

În continuare, VIOREL SBORA, Partener prețuri de transfer, ATIPIC Solutions, a vorbit despre începuturile reformei fiscale, context în care a menționat BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

„DAC6 este măsura care va conduce cu adevărat la o revoluționare a domeniului fiscal. În calitate de contribuabili, dar și consultanții, vor fi nevoiți să facă o serie de pași, pentru a se pregăti pentru ce va urma. În momentul în care vă angajați să faceți o tranzacție transfrontalieră nouă, să introduceți o clauză că respectivul consultant va face evaluarea din punct de vedere DAC6.

Mult mai critică ar fi alegerea și implementarea unor soluții software, cu privire la ce tranzacții au fost evaluate, ce tranzacții nu au fost. Eu, personal, mă aștept ca România să introducă penalități de peste 10.000 de euro pentru neraportare, cum au făcut multe state europene”, a spus el.

Cum ne pregătim pentru acțiunile generate de DAC6 cu privire la prețuri de transfer?

 • furnizarea rapoartelor DAC6 pentru tranzacții cu părți afiliate consultantului care se ocupă de pregatirea dosarului prețurilor de transfer;
 • evitarea documentării prețurilor de transfer prin referința la reguli de tip „safe harbor” și asigurarea consecvenței între abordările tehnice de justificare a prețurilor de transfer la nivelul entităților din grupul UE;
 • alocarea de timp mai mult pentru partea strategică, prin implementarea unor soluții eficiente de actualizare periodică a dosarului prețurilor de transfer.

A urmat ALINA ANDREI, Partener, Cabot Transfer Pricing. Ea a vorbit despre controlul dosarului prețurilor de transfer, enunțând criteriile aplicate de ANAF în evaluarea riscului fiscal:

 • au fapte înscrise în cazierul fiscal;
 • pentru contribuabilul respectiv a fost deschisă procedura de insolvenţă;
 • obligaţii fiscale restante în perioada de referinţă;
 • activitatea de inspecţie fiscală a comunicat compartimentului de specialitate;
 • informaţii că prezintă un risc fiscal mare;
 • organele teritoriale ale Gărzii Financiare au comunicat compartimentului de specialitate informaţii că prezintă un risc fiscal mare;
 • declarații fiscale nedepuse în perioada de referință;
 • profitabilitate mică sau pierdere sau grad de îndatorare mare;
 • firma a fost declarată ca fiind inactivă;
 • număr de restituiri soluţionate fără verificare în ultimele 12 luni;
 • media accizelor restituite în ultimele 12 luni.

ADINA VIZOLI, Director, PwC România, și ANA-MARIA IORDACHE, Partener, D&B David și Baias, au avut o prezentare despre tendințe practice în cadrul inspecțiilor fiscale.

„Am derulat un studiu, la nivelul Europei Centrale și de Est, întrebând angajați din peste 800 de companii despre inspecțiile fiscale. Media la nivel european este de 32%, cu 10 procente mai mare decât cel de la noi. Dacă ne uităm la durată, au o durată similară la noi cu cele din Europa. Situația e similară în ceea ce privește țările din UE și din Europa de Est, însă este interesant, dacă ne uităm la sume, sunt 4% companii care au fost impuse cu sume între 1 și 5 milioane de euro, în timp ce în România sunt 18% – cele mai multe vin din inspecțiile pe prețuri de transfer sau serviciile intragrup.

Și mai interesant a fost faptul că autoritățile din România nu sunt pe cât de creative și inovative le credeam. Dacă ne uităm la topicul spețelor vizate, sunt cam aceleași: prețuri de transfer și servicii intra-grup, reîncadrarea tranzacțiilor, sediul fix și sediul permanent, impozitul pe veniturile nerezidenților”, a precizat Ana-Maria Iordache.

Vorbind despre tendințele actuale și previziuni în materia inspecțiilor fiscale, Adina Vizoli a precizat: „La serviciile intra-grup, vedem o diversitate destul de mare și în tendințele inspectorilor fiscali. În trecut, de multe ori, eram în situația în care aveam o factură și nimic în spate. De atunci s-a creat această idee că e neapărat să avem documente și să arătăm că s-a prestat efectiv. Și inspecția fiscală s-a diversificat; acum majoritatea societăților au documente, chiar foarte multe, însă vine inspecția fiscală și zice: „Da, există o factură, aveți documente, dar cum poți demonstra că ai folosit aceste servicii în activitatea ta?” Suntem în etapa în care avem contractele, avem facturi, avem documente, rapoarte de la grup, dar trebuie să arătăm ce facem cu ele. Acesta este marele test pe care trebuie să îl trecem.”

Sesiunea a fost moderată de MIHAELA MITROI, Tax & Law Leader CESA South Cluster, EY România.

 

SESIUNEA A II-A

A doua sesiune a fost deschisă de EMANUEL BĂNCILĂ, Partner, Litigii și dispute fiscale, EY România. El a vorbit despre incidentele de natură penală în cadrul disputelor fiscale.

Ce spune Ministerul Public?

 • cheltuielile cu prestările de servicii SUNT nejustificate (ANAF);
 • organele fiscale au indus în mod artificial ideea că respectivele cheltuieli, fiind potențial neoportune și nelegale, sunt și nereale;
 • raționamentul organelor fiscale este esențial greșit;
 • se poate pune în discuție oportunitatea și legalitatea respectivelor cheltuieli cu consecința tratamentului fiscal corespunzător, și nu realitatea;
 • stabilirea tratamentului fiscal al acestor cheltuieli (deductibile sau nu) este de competența exclusivă a organelor fiscale și nu poate fi delegată;
 • organele fiscale au evitat să își asume răspunderea caracterului deductibil sau nedeductibil al acestor cheltuieli;
 • organele fiscale au făcut confuzie între caracterul nedeductibil și cel nereal.

A urmat RALUCA BUCIUC, Director Valuation and Hospitality Advisory Services, Colliers International România, care a susținut o prezentare despre evaluarea imobiliară, din punct de vedere al problemelor și riscurilor în alocarea contabilă.

O problemă este alocarea corectă a valorii de piață în registrul de mijloace fixe. Dificultatea constă, însă, în identificarea elementelor contabile prinse în evaluarea proprietății imobiliare și a metodologiei de alocare a valorii. Sursa problemei e reprezentată de diferențele de abordare între IFRS și RAS și nealinierea Standardelor de Evaluare ANEVAR cu OMF 3055.

Principalele dificultăți:

 • parte din valoarea de piață a imobilelor se reflectă și în alte clase decât teren și construcții;
 • fe cele mai multe ori, informația detaliată din spatele înregistrărilor contabile se pierde;
 • nu există o procedură clară între departamentele financiar și tehnic pentru declararea lucrărilor de construcție;
 • nu există o procedură clară de evidență a istoricului investițiilor realizate de către proprietar sau chiriaș pentru renovare/amenajare, pentru a determina deprecierea fizică corectă;
 • dtabilirea duratei de viață după amortizarea contabilă totală;
 • evaluarea „parțială” a unei clase/grupe contabile nu este permisă de către OMF.

În continuare, LAURA AVRAM, Senior Tax Manager, NNDKP Consultanță Fiscală, a vorbit despre remediile rapide și impactul lor asupra trazacțiilor intracomunitare cu bunuri.

Pachetul de remedii rapide:

 • impact pe documentarea scutirii Livrărilor IntraComunitare (LIC);
 • impact pe structurile de call-off stocks (stocuri la dispoziția clienților);
 • impact pe tranzacții în lanț/operațiuni triunghiulare.

Totodată, ea a descris o serie de măsuri pentru aplicarea scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri:

 • codul valid de TVA și declararea în D390 – Condiții de fond pentru aplicarea scutirii de TVA;
 • documente pentru justificarea scutirii de TVA – uniformizarea cerințelor documentare pentru dovedirea transportului intracomunitar de bunuri;
 • tranzacții în lanț – reguli certe privind alocarea transportului intracomunitar;
 • call-off stock – armonizare pentru cazurile în care furnizorul transferă bunuri într-un depozit la dispoziția unui cumpărător cunoscut din alt stat membru.

NARCISA CHIRILĂ, Tax Manager, PKF FINCONTA, care a vorbit despre impozitul pe profit și impozitul pe veniturile microintreprinderilor (noutăti și conformitate cu prevederile Codului fiscal în 2019).

Ea a prezentat o serie de aspecte practice referitoare la utilizarea rezervei. Vorbind despre plătitorii de impozit de venit pe microîntreprindere, a explicat că acestea sunt venituri care se includ în baza impozabilă.

Rezervele – reduse sau anulate – rezerva legată, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, daca au fost deduse la calculul profitului impozabil in perioada în care microintreprinderile au fost plătitoare de impozit pe profit.

Nu este relevant motivul reducerii sau anulării rezervei:

 • reducerea sau anularea este datorată modificării destinaâiei rezervei;
 • distribuirii rezervei către participanți sub orice formă;
 • lichidării, divizării, fuziunii contribuabilului;
 • orice alt motiv.

Prima zi a „Tax & Finance Forum București” a fost încheiată de LELIA GRIGORE, LITIGATION DEPARTMENT MANAGER, Dobrinescu Dobrev SCA. Ea a vorbit despre atragerea răspunderii solidare patrimoniale, ce este:

 • procedură specială, excepțională;
 • asemănătoare răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie;
 • se cer întrunite 3 sau 4 condiții: faptă, prejudiciu, legătură de cauzalitate, vinovăție (în unele situații);
 • efecte „devastatoare” – decizia de atragere a răspunderii patrimoniale este executorie;
 • norme completate cu dispozițiile Ordinului 127/2014.

Astfel, ea detaliat patru categorii de cazuri, cum ar fi situația în care debitorul este declarat insolvabil:

 • persoanele fizice sau juridice care, anterior datei de declarare a insolvabilitatii, au dobândit cu rea-credință active de debitorii care astfel și-au provocat insolvabilitatea;
 • administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea prin ascunderea sau înstrăinarea cu rea-credință, sub orice formă, a activelor debitorului;
 • administratorii și orice alte persoane care, cu rea-credință, au deeterminat nedeclararea / neachitarea obligațiilor fiscal;
 • administratorii care, pe perioda mandatului, nu au îndeplinit obligația de a cere instanței deschiderea procedurii insolvenței cu rea-credință;
 • administratorii și orice alte persoane care, cu rea-credință, au determinat restituirea / rambursarea unor sume de bani de la bugetul de stat fără să fie cuvenite debitorului.

 

Cea de-a doua sesiune a fost moderată de DANIEL DRĂGAN, Managing Partner, BusinessMark.

TAX & FINANCE FORUM BUCUREȘTI, ZIUA A II-A – SEMINARII

 

SEMINAR 1 – Prețuri de transfer, susținut de ATIPIC Solutions

VIOREL SBORA (Partener prețuri de transfer), MIHAELA CRĂCIUN (Consultant prețuri de transfer) și ȘTEFANIA MANOLACHE (Consultant prețuri de transfer) au susținut un seminar cu următoarea tematică:

 • ghid practic de pregătire pentru îndeplinirea obligațiilor de evaluare și raportare a tranzacțiilor transfrontaliere care pot genera avantaje fiscale – Directiva UE DAC6;
 • documentarea deductibilității serviciilor intra-grup – probleme și soluții;
 • procesul prin care trece o companie căreia îi este solicitat dosarul prețurilor de transfer – solicitarea autorităților de pregătire și prezentare a dosarului, pregătirea dosarului, punct de vedere, contestație, acțiune în instanță și recurs;
 • ajustările de prețuri de transfer și ajustări secundare de TVA,
 • restructurările de afaceri, evaluarea acestora și implicațiile din perspectiva prețurilor de transfer;
 • cuantificarea riscurilor de prețuri de transfer pe tipuri de tranzacții în cazul prezentării unui dosar de prețuri de transfer incomplet / incorect sau a unor studii de comparabilitate întocmite incorrect.

SEMINAR 2 – Aspecte fiscale internaționale, impozitare directă și indirectă, susținut de Dobrinescu Dobrev SCA

DRD. LUISIANA DOBRINESCU (Partener), ANDRADA PLEȘ (Tax Manager) și ALEXANDRA LUNGEANU (Senior Tax Consultant) au susținut un seminar cu următoarea tematică:

 • alocarea competenței de impozitare conform Convențiilor fiscale internaționale (CEDI);
 • situații concrete în care convențiile de evitare a dublei impuneri sunt prioritare, subsidiare sau chiar inaplicabile;
 • soluționarea conflictelor de dubla rezidență fiscală (persoane fizice vs persoane juridice);
 • venituri impozabile obținute de nerezidenți din România si particularitati legate de impozitarea acestora;
 • care este punctul de la care o structurare fiscală intrenaționale devine optimizare fiscală agresivă;
 • sediu permanent în România vs. sediu fix în România;
 • vriterii de alocare a profiturilor unei sediu permanent – BEPS;
 • juridic vs. economic: facturarea sau decontarea în cazul sediilor permanente sau fixe. Jurisprudență europeană;
 • legislație armonizată în impozitarea venituri obținute de societăți afiliate (Directiva societăți mamă – filiale și Directiva dobânzi și redevențe);
 • instrumente legislative și administraive anti-abuz. Schimbul de informații în practica administrației fiscale române.

SEMINAR 3 – Aspecte contabile & fiscale care impactează închiderea de an. Impozitare directă și indirectă, susținut de FiNEXPERT.

CRISTIANA OPREA (Tax Manager), MARIA LISCAN (Accounting Manager) și ELENA GOGONEAȚĂ (Tax Manager) au abordat următoarele subiecte:

TVA, noutăți și tendințe:

 • modificări ale Codului fiscal;
 • remedii rapide aplicabile din 2020;
 • decizii noi ale Curții Europene de Justiție;

Aspecte contabile & fiscale la închiderea de an:

 • inventarierea patrimoniului – plusurile și minusurile de inventar;
 • provizioane și accruals-uri (estimări);
 • concedii de odihnă neefectuate și bonusurile salariale;
 • reevaluarea imobilizarilor corporale;
 • stimulente acordate în cadrul contractelor de închiriere;
 • costul excedentar al îndatorării;

Noutăți fiscale în sfera impozitării directe:

 • consolidarea fiscală în sfera impozitului pe profit. Condiții de eligibilitate și reguli de aplicare;
 • modificări în materia acțiunilor de sponsorizare;
 • condiții pentru recuperarea creditului fiscal extern;
 • recuperarea pierderilor fiscale în cadrul operațiunilor de reorganizare.
SEMINAR 4 –  Jurisprudență europeană în materie de TVA, aspecte privind impozitul pe profit și impozitarea veniturilor obținute de nerezidenți, susținut de EY România.

 

VALENTIN CREȚU (Tax Manager, International Tax Services) și FLORINA PARÎNG (Tax Senior Manager) au vorbit despre:

  • jurisprudență europeană în materie de TVA – modificări recente de impact pentru piața românească;
  • propuneri privind modificarea Codului Fiscal – impact asupra impozitului pe profit și a impozitarii veniturilor obținute de nerezidenți;
  • ce se intamplă post BREXIT – implicații din perspectiva TVA, impozitului pe profit și a impozitării veniturilor obținute de nerezidenți.

[divider height=”30″ line=”1″]

Un eveniment organizat de BusinessMark, susținut de: EY România, PwC România, ATIPIC Solutions, Cabot Transfer Pricing, FiNEXPERT, Colliers International, PKF Finconta, Dobrinescu Dobrev SCA.

Cu susținerea: CCF – Camerei Consultanților Fiscali, BRCC – Camera de Comerț și Industrie România – Marea Britanie, BCCBR – Billateral Chamber of Cmmerce Bulgaria – România, CCIRI – Camera de Comert Romania – Israel

Radio-ul oficial al evenimentului: Europa FM

BusinessMark sprijină: Plantăm Fapte Bune în România, The Social Incubator

Parteneri media: Transilvania Business, administrație.ro, Global Manager, DeBizz, ziare.com, Business24, MATEK, spatiulconstruit.ro, Curierul Național, Social Media România, Jurnalul de Afaceri, Financial Market, PRbox, rbe connect, Portal Management, AntreprenorinRomânia.ro, Financiarul.ro, MoneyBuzz, Manager Express, Bursa, Monitorul de Făgăraș, PRwave, Live PR, Curierul Fiscal, Business Press, Finzoom, depozitinfo.ro, birouinfo.ro, InTurda.ro, infoOradea.ro, Clujul de Buzunar.

[divider height=”30″ line=”1″]

Dați-ne un follow, pentru a rămâne la curent cu toate noutățile:

➡️ www.facebook.com/BusinessMark/
➡️ www.linkedin.com/company/businessmark
➡️ www.instagram.com/business.mark/
➡️ blog.business-mark.ro
➡️ business-mark.ro/

 

O nouă ediție a evenimentului Tax & Finance Forum a avut loc pe 4 noiembrie 2019 la Cluj-Napoca. În cadrul conferinței adresate companiilor din mediul privat, cât și celor din sectorul public, experți din cele mai importante companii de consultanță fiscală au făcut o trecere prin cele mai importante aspecte legislative și fiscale.

Au fost analizate tendințe și politici la nivel internațional, s-a discutat despre armonizarea legislației românești, despre principalele aspecte privind impozitele directe și indirecte, despre modificările și reglementările Codului Fiscal și Codului de Procedură Fiscală.

TAX & FINANCE FORUM CLUJ-NAPOCA, SESIUNEA I

Prima sesiune a fost deschisă de DANIEL HADĂR, Tax Director, NNDKP, care a vorbit despre scutirile de TVA pentru livrări intra-comunitare (LIC) și despre schimbările ce vor intra în vigoare în 2020.

Astfel, el a enunțat condițiile pentru scutirea LIC:

 • Cod de TVA cumpărător – Nu trebuie să fie neapărat din SM de destinație a bunurilor. Se poate aplica rețeaua de siguranță. Totuși, TVA nu e deductibilă pentru cumpărător în SM de unde a furnizat codul de TVA dacă se utilizează rețeaua de siguranță.
 • Declarația recapitulativă – condiție nouă! Pentru a se aplica scutirea de TVA la LIC, furnizorul trebuie să depună declarația recapitulativă iar aceasta să fie corectă în ceea ce privește raportarea LIC.
 • Dovadă transport
 • Persoană independentă
 • Declarație cumpărător

A urmat ALINA ANDREI, Partener, Cabot Transfer Pricing, care a vorbit despre societățile cu risc fiscal ridicat. În acest context, ea a enunțat criteriile aplicate de ANAF în evaluarea riscului fiscal:

Risc fiscal mare – top 10:

 • Au fapte înscrise în cazierul fiscal;
 • Pentru contribuabilul respectiv a fost deschisă procedura de insolvenţă;
 • Obligaţii fiscale restante în perioada de referinţă;
 • Activitatea de inspecţie fiscală a comunicat compartimentului de specialitate;
 • informaţii că prezintă un risc fiscal mare;
 • Organele teritoriale ale Gărzii Financiare au comunicat compartimentului de specialitate;
 • informaţii că prezintă un risc fiscal mare;
 • Declarații fiscale nedepuse în perioada de referință;
 • Profitabilitate mică sau pierdere sau grad de îndatorare mare;
 • Firma a fost declarată ca fiind inactivă;
 • Număr de restituiri soluţionate fără verificare în ultimele 12 luni;
 • Media accizelor restituite în ultimele 12 luni.

Sesiunea a fost încheiată de VIOREL SBORA, Partener prețuri de transfer, ATIPIC Solutions, care a discutat despre dosarul prețurilor de transfer. Astfel, el a explicat cum se face raportarea tranzacțiilor transfrontaliere pas cu pas – DAC6:

 • Includere clauze de obligare a consultanților/avocaților implicați în structurare să facă și evaluarea DAC6:
 • Selecția unui consultant fiscal cu expertiză în structurare fiscală și prețuri de transfer pentru instruirea personalului din cadrul companiei responsabil de evaluarea DAC6;
 • Selecția și implementarea unei aplicatii care să țină evidența tuturor evaluărilor efectuate la nivel de companie sau grup;
 • Revizuirea tranzacțiilor transfrontaliere noi, desfășurate ulterior datei de 25 iunie 2018 cu ajutorul aplicației implementate și depunerea raportărilor în iulie 2020.

 

TAX & FINANCE FORUM CLUJ-NAPOCA, SESIUNEA a II-a

 Cea de-a doua sesiune a fost deschisă de SIMONA GOJE, Senior Manager, Taxe Directe, Deloitte România.  Ea a vorbit despre Instrumentul Multilateral al OCDE, notând trăsăturile cheie ale MLI:

Jurisdicții implicate – semnat de economiile dezvoltate și în curs de dezvoltare din întreaga lume; deschis pentru semnare de către orice țară;

Tratate acoperite – părțile pot alege tratatele care să fie modificate de MLI; părțile au libertatea de a aduce modificări ulterioare la tratatele modificate prin negocieri bilaterale;

Măsuri incluse – aplicare abuzivă a tratatelor, sediu permanenet, tratamente neuniforme generate de elemente hibrid, procedura amiabilă (MAP);

Flexibilitate – aplicarea unor prevederi alternative pentru anumite articole; posibilitatea de a nu aplica dispozițiile privind MLI pentru prevederile care nu reflectă standardul minim BEPS.

În continuare, ALEXANDRA LUNGEANU, Senior Tax Consultant, Dobrinescu Dobrev SCA, a vorbit despre impozitarea activităților realizate de nerezidenți prin intermediul unui sediu permanent.

Loc de activitate (de afaceri) – constă în spații de clădiri, echipamente, instalații, indiferent dacă sunt sau nu utilizate exclusiv pentru desfășurarea activității întreprinderii și indiferent dacă sunt deținute proprietate sau închiriate. Spațiul permanent există chiar și în cazul unei ocupații ilicite a unei locații.

Loc de activitate fix – legătură între locul de activitate și un anumit punct geografic; locul de afaceri are un anumit grad de permanență, adică nu este de natură strict temporară.

Desfășurare a activității – perioada minimă pentru a constitui sediu permanent este de șase luni; operațiunile trebuie desfășurate cu regularitate; întreruperile temporare nu determină încetarea existenței sediului permanent; sediul permanent își poate desfășura integral sau parțial activitatea prin intermediul locului de activitate – nu este obligatoriu ca activitatea să fie permanentă. Sediul permanent poate fi stabilit cu caracter retroactiv.

A doua sesiune a fost încheiată de ALINA FĂNIȚĂ, CEO, PKF Finconta. Ea a vorbit despre spețe contabile și închiderea exercițiului financiar.

Active imobilizate:

 • Politică contabilă: cost sau valoare reevaluată
  Potențial impact: indicatori financiari denaturați prezentați finanțatorilor; cheltuieli cu amortizarea supra/sub evaluate
 • Depreciere
  Potențial impact:
  supraevaluarea activelor imobilizate, impact fiscal pentru active în conservare (amortizare versus cheltuieli cu ajustări de deprecierea), decapitalizare;
 • Estimări contabile
  Potențial impact: durată de viață utilă necorelată cu durata efectivă de utilizare
 • Reduceri comerciale primite ulterior facturării
  Potențial impact:
  taxare anticipată, eroare contabilă
 • Amortizarea separată a componentelor de mijloace fixe
  Potențial impact: dublarea costurilor cu amortizarea, impact fiscal
 • Provizioane de dezafectare
  Potențial impact: subevaluarea valorii activelor, decapitalizare
 • Investiții imobiliare / Investiții deținute spre a fi vândute
  Potențial impact: clasificare eronată, impact fiscal
 • Stimulente acordate la încheierea sau renegocierea unor contracte
  Potențial impact: alocarea incorectă a veniturilor/cheltuielilor pe durata contractului, impact fiscal

 

TAX & FINANCE FORUM CLUJ-NAPOCA, SESIUNEA a III-a

 Cea de-a treia sesiune a fost deschisă de STELA ANDREI, Director, People Advisory Services, EY România. Ea a vorbit despre provocările angajaților în 2020, cu accent pe planurile de retenție și facilități fiscale disponibile.

„Ce își doresc tinerii? Să simtă că participă la creșterea firmei; că și el crește o dată cu firma.”

În acest context, ea a prezentat mai multe planuri de acțiuni, unul dintre acestea fiind: Stock Option Plan, ce reprezintă un excelent instrument de motivare, fiind flexibil, eficient din punct de vedere fiscal și predictibil.

 • Aliniază interesele angajaților cu cele ale acționarilor, atrage și reține pe termen mai lung cei mai valoroși angajați;
 • Poate fi personalizat conform obiectivelor societății (de exemplu: participanți eligibili, indicatori cheie de performanță, număr de acțiuni acordate, flexibilitate cu privire la momentul plății);
 • Comparativ cu venitul din salarii, obligațiile fiscale sunt reduse semnificativ, iar angajatul poate obține un net mai mare;
 • Pentru angajator, poate fi bine definit și predictibil.

A urmat LELIA GRIGORE, Litigation Department Manager, Dobrinescu Dobrev SCA, care a vorbit despre atragerea răspunderii solidare patrimoniale, ce reprezintă o procedură specială, excepțională, asemănătoare răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie. Aceasta are efecte devastatoare, întrucât decizia de atragere a răspunderii patrimoniale este executorie.

Astfel, Lelia Grigore a prezentat o serie de cazuri ce se supun acestor prevederi, cum ar fi situația în care debitorul este declarat insolvabil.

 • Persoanele fizice sau juridice care, anterior datei de declarare a insolvabilității, au dovedit cu rea-credință active de debitorii care astfel și-au provocat insolvabilitatea;
 • Administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea prin ascunderea sau înstrăinarea cu rea-credință, sub orice formă, a activelor debitorului;
 • Administratorii și orice alte persoane care, cu rea-credință, au determinat nedeclararea/neachitarea obligațiilor fiscale;
 • Administratorii care, pe perioada mandatului, cu rea-credință nu au îndeplinit obligația de a cere instanței deschiderea procedurii insolvenței;
 • Administratorii și orice alte persoane care, cu rea-credință, au determnat restituirea/rambursarea unor sume de bani de la bugetul de stat fără să fie cuvenite debitorului.

În finalul Tax & Finance Forum Cluj-Napoca, MONICA TODOSE, Senior Manager, PwC Romania, a vorbit despre dubla impozitare/dubla impunere fiscală, precizând că poate fi prevenită cu ajutorul APA (Acordul de preț în avans).

Procesul tipic prin care poate fi obținut un Acord de preț în avans (APA) bilateral:

 • pregătirea dosarului;
 • stabilirea unei întrevederi;
 • pregătirea aplicaței:
 • depunerea documentației;
 • APA analizează solicitările venite din fiecare țară:
 • negocierea dintre autoritățilefiscale implicate;
 • obținerea unui Acord de preț în avans (APA).

Proiectul face parte dintr-o serie de evenimente ce au debutat pe 23 octombrie la Sibiu și vor continua și în luna noiembrie: 20-21 noiembrie – Tax & Finance București, 28 noiembrie – Tax & Finance Timișoara.

[divider height=”30″ line=”1″]

Dați-ne un follow, pentru a rămâne la curent cu toate noutățile privind evenimentele organizate de BusinessMark:

➡️ www.facebook.com/BusinessMark/
➡️ www.linkedin.com/company/businessmark
➡️ www.instagram.com/business.mark/
➡️ blog.business-mark.ro
➡️ business-mark.ro/

[divider height=”30″ line=”1″]

Eveniment organizat de BusinessMark, susținut de: EY România, Deloitte, ATIPIC Solutions, Cabot Transfer Pricing, NNDKP, PKF Finconta, Dobrinescu Dobrev SCA, AVIS

Radio-ul oficial al evenimentului: Europa FM

Cu susținerea: Camerei Consultanților Fiscali, BRCC – Camera de Comerț și Industrie România – Marea Britanie, BCCBR – Billateral Chamber of Cmmerce Bulgaria – România, CCIRI – Camera de Comert Romania – Israel

BusinessMark sprijină: Plantăm Fapte Bune în România, The Social Incubator

Parteneri media: Transilvania Business, administrație.ro, Global Manager, DeBizz, ziare.com, Business24, MATEK, spatiulconstruit.ro, Curierul Național, Social Media România, Jurnalul de Afaceri, Financial Market, PRbox, rbe connect, Portal Management, AntreprenorinRomânia.ro, depozitinfo.ro, birouinfo.ro, PR wave, Live PR, Curierul Fiscal, Business Press, InTurda.ro, Monitorul de Făgăraș, infoOradea.ro, Clujul de Buzunar, Finzoom.ro.

[divider height=”30″ line=”1″]

Dați-ne un follow, pentru a rămâne la curent cu toate noutățile:

➡️ www.facebook.com/BusinessMark/
➡️ www.linkedin.com/company/businessmark
➡️ www.instagram.com/business.mark/
➡️ blog.business-mark.ro
➡️ business-mark.ro/

[divider height=”30″ line=”1″]

Evenimentul Tax & Finance Forum, adresat companiilor din mediul privat, cât și celor din sectorul public, a ajuns în premieră la Sibiu, pe 23 octombrie 2019. Astfel, experți din cele mai importante companii de consulanță fiscală au făcut o trecere prin cele mai importante aspecte legislative și fiscale.

Au fost analizate tendințe și politici la nivel intenațional, s-a discutat despre armonizarea legislației românești, despre principalele aspecte privind impozitele directe și indirecte, despre modificările și reglementările Codului Fiscal și Codului de Procedură Fiscală.

 

TAX & FINANCE FORUM SIBIU, SESIUNEA I

 

Prima sesiune a fost deschisă de Călin Stan, Senior Manager, EY România, care a vorbit despre inspecțiile fiscale. În acest context, el le-a transmis participanților că o bună cunoaștere a procedurilor fiscale este utilă și necesară pentru: activitatea de conformare (înregistrări fiscale, declarații fiscale), activitatea de consiliere (termene de prescripție, inspecții fiscale, rambursări), soluționarea litigiilor (contestații fiscale, cereri în instanță, suspendări).

Totodată, el a vorbit despre durata inspecției fiscale, precizând că în cazul marilor contribuabili și a celor cu sedii secundare este de 180 de zile, în cazul contribuabililor mijlocii este de 90 de zile, iar în cazul altor contribuabili este de 45 de zile. În ceea ce privește controalele inopinate, durata maximă este de 30 de zile.

În continuare, Viorel Sbora, Partener prețuri de transfer, ATIPIC Solutions, a susținut o prezentare despre dosarul prețurilor de transfer, subliniind că există o nouă generație de instrumente disponibile autorităților fiscale:

 • Raportarea tranzacțiilor transfrontaliere care îndeplinesc anumite caracteristici (Directiva 822/2018, cunoscută și ca DAC6);
 • Raportul pentru fiecare țară în parte CbCR (Directiva 881/2016);
 • Controale simultante coordonate, efectuate de către autoritățile fiscale din Uniunea Europeană (Directiva 16/2011).

Totodată, el a oferit o serie de strategii de evitare a disputelor: implicarea unor persoane cu specializare exclusivă în prețuri de transfer; asigurarea consecvenței între abordările tehnice de justificare a prețurilor de transfer la nivelul entităților grupului din UE; pregătirea din timp a strategiei de apărare și implementarea unor soluții eficiente de actualizare periodică a dosarului prețurilor de transfer.

La rândul său, Doina Nicolau, Managing Partner, SEV Advisory Services, a vorbit despre evaluarea întreprinderii în contextul prețurilor de transfer, atrăgând atenția că standardele în evaluare asigură consistență, transparență și încredere.

În acest context, ea au enunțat provocările în evaluarea întreprinderii:

 • Insuficiente date din piață pentru justificarea ajustărilor;
 • Insuficiente date din piață pentru justificarea parametrilor operaționali în aplicarea abordării prin venit (grade de ocupare, cheltuieli, alocarea capitalului de lucru intre diferitele linii de activitate, rata de capitalizare / actualizare);
 • Lipsa informațiilor privind costuri de nou de la producători, dificultăți de argumentare a deprecierilor, în special deprecierea din cauze externe;
 • La evaluarea activelor intangibile: identificarea și alocarea fluxurilor financiare aferente, estimarea duratei de viață economică, selectarea nivelului redevenței, estimarea riscurilor asociate în stabilirea WACC;
 • Evaluarea întreprinderii/ linii de activitate: de multe ori se transferă active intangibile cu caracter de unicitate (nu sunt disponibile decât părților afiliate), sinergii, estimarea riscurilor/ ajustarea lor pentru condiții în afara grupului;
 • Estimarea valorii terminale – trebuie analizată durata de viață a activelor intangibile care se transferă sau a liniei de afaceri.

A urmat Lelia Grigore, Litigation Department Manager, Dobrinescu Dobrev SCA. Ea a abordat două subiecte: atragerea răspunderii solidare patrimoniale și suspendarea contestației prealabile, ca urmare a unei sesizări penale. Astfel, Lelia Grigore a prezentat condițiile în care se ajunge la suspendarea contestației prealabile:

 • În situația în care există indiciile săvârșirii unei infracțiuni (ex. Evaziune fiscală);
 • Soluționarea contestației depinde de soluționarea sesizării penale;
 • Sesizarea penală vizează mijloace de probă care conduc la stabilirea bazei de impozitare.

În acest context, ea a atras atenția că suspendarea durează până la soluționarea definitivă a dosarului penal.

Prima sesiune a fost închisă de Oana Corniciuc, Manager, Prețuri de Transfer, EY România, care a vorbit despre inspecții în domeniul prețurilor de transfer, punând accent pe aspectele practice.

Astfel, ea a enunțat acțiunile întreprinse de autoritățile fiscale: examinarea formală a conținutului dosarului, examinarea formală a implementării contractului, investigații amănunțite privind studiile de comparabilitate, testarea profitabilității efective din tranzacții, analiza substanței tranzacțiilor, selectarea părții testate, ajustarea prețurilor de transfer.

La rândul lor, și contribuabilii trebuie să aibă în vedere o serie de aspecte: adaptarea documentației de prețuri de transfer pentru a corespunde cerințelor din România; verificarea implementării politicii de prețuri de transfer; servicii intra-grup cu valoare adaugată redusă – studiu de comparabilitate; perioada pentru care poate fi solicitat dosarul prețurilor de transfer; actualizarea periodică a dosarului de prețuri de transfer; justificarea rezultatelor aferente perioadei de start-up; segmentare date financiare; dosar de prețuri de transfer vs. documentație suport; ajustare voluntară vs. ajustare control; oportunitate încheiere acord de preț în avans.

 

TAX & FINANCE FORUM SIBIU, SESIUNEA a II-a

 

 A doua sesiune a fost deschisă de Ana Săbiescu, Senior Manager, Taxe Indirecte, Deloitte, care a vorbit despre soluțiile rapide de TVA ale Consiliului UE.

Consiliul European a adoptat patru soluții rapide cu scopul simplificării actualului regim TVA pentru tranzacțiile intracomunitare B2B și pentru combaterea fraudei fiscale, a punctat eam precizând că aceste soluții au impact asupra tututor livrărilor intracomunitare de bunuri:

 • Stocurile puse la dispoziția clientului – Simplificare uniformă atunci când un furnizor transferă un stoc către un depozit din alt stat membru pentru a fi pus la dispoziția unui cumpărător cunoscut.
 • Scutirea de TVA pentru livrări intracomunitare – Deținerea și raportarea corectă a codului valid de TVA al beneficiarului atribuit de un alt stat membru decât cel din care începe transportul devine condiție substanțială la nivelul UE.
 • Tranzacțiile în lanț – Armonizarea și stabilirea unor criterii în legătura cu determinarea livrării intracomunitare scutite (prin alocarea transportului), în cazul în care operatorul intermediar este cel care realizează transportul.
 • Dovada transportului – Armonizarea tipurilor de documente ce probează transportul intracomunitar, prin „două prezumții relative” pentru justificarea scutirii de TVA la livrările intracomunitare.

A urmat Andreea Șonei, Manager, Taxe Directe, Deloitte. Pe agenda sa au fost următoarele subiecte: consolidarea în domeniul impozitului pe profit – inițiativă locală; instituirea unor măsuri privind societățile decapitalizate; instrumentul multilateral al OECD; baza fiscală comună și baza fiscală comună consolidată – inițiative la nivelul Uniunii Europene.

Vorbind despre grupul fiscal din perspectiva impozitului pe profit, ea a enunțat potențiale avantaje și dezavantaje:

Avantaje:

 • Potențiala reducere a impozitului pe profit de plată către bugetul de stat, la nivelul grupului fiscal;
 • Potențiala accelerare a recuperării pierderilor fiscale;
 • Se elimină impactul ajustărilor de prețuri de transfer corespondente.

Dezavantaje:

 • Scutirile și reducerile de impozit pe profit calculate potrivit legii de fiecare membru se scad in limita impozitului pe profit consolidat;
 • Recalcularea rezultatelor fiscale individuale și posibilitatea perceperii de creanțe fiscale accesorii în cazul ieșirii unui membru din grupul fiscal sau desființării grupului fiscal înainte de expirarea perioadei minime de 5 ani (anumite situații beneficiază de excepție).

Alina Făniță, CEO, PKF Finconta, a vorbit despre spețe contabile și închiderea exercițiului financiar. În acest context, ea a prezentat impactul potențial al datoriilor.

 • Reduceri comerciale primite după data bilanțului, alte situații de cut-off. Potențial impact: impact fiscal, eroare contabilă;
 • Înregistrare penalități contractuale / dobânzi la împrumuturi. Potențial impact: eroare contabilă, fiscalizare amânată;
 • Datorii privind bonusuri datorate personalului. Potențial impact: eroare contabilă, rezultat supraevaluat;
 • Clasificare termen lung/ termen scurt. Potențial impact: indicatori financiari incorect prezentați.

Cea de-a doua sesiune a fost încheiată de Maria Popa, Tax Manager, PKF Finconta, care a vorbit despre impozitul pe profit și impozitul pe veniturile microintreprinderilor – noutăți și conformitate cu prevederile Codului fiscal an 2019.

Ea a precizat că o noutate în acest an sunt tichetele culturale, ce reprezintă cheltuieli sociale, în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, reprezentând: cadouri în bani sau în natură, inclusiv tichete cadou oferite salariaților și copiilor minori ai acestora, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale și al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, tichete culturale și tichete de creșă acordate agajaților în conformitate cu legislația în vigoare, contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate angajaților pentru salarii proprii și membrii lor de familie, precum și contribuția la fondurile de intervenție ale asociațiilor profesionale ale minerilor.

Activități:

 • Abonamente/bilete la spectacole, concerte, proiecții cinematografice, muzee, festivaluri, târguri și expoziții, permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor;
 • Cărți, manuale școlare, albume muzicale, filme, în orice format.

Proiectul face parte dintr-o serie de evenimente ce vor continua și în luna noiembrie: 4 noiembrie – Tax & Finance Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie – Tax & Finance București, 28 noiembrie – Tax & Finance Timișoara.

***

Eveniment organizat de BusinessMark, susținut de: EY România, Deloitte, ATIPIC Solutions, PKF Finconta, Dobrinescu Dobrev SCA, AVIS

Radio-ul oficial al evenimentului: Europa FM

Cu susținerea: Camerei Consultanților Fiscali, BRCC – Camera de Comerț și Industrie România – Marea Britanie, BCCBR – Billateral Chamber of Cmmerce Bulgaria – România, CCIFER – Camera Franceză de Comerț și Industrie din România, CCIRI – Camera de Comert Romania – Israel

BusinessMark sprijină: Plantăm Fapte Bune în România, The Social Incubator

Parteneri media: Transilvania Business, administrație.ro, Global Manager, DeBizz, ziare.com, Business24, MATEK, spatiulconstruit.ro, Curierul Național, Social Media România, Jurnalul de Afaceri, Financial Market, PRbox, rbe connect, Portal Management, AntreprenorinRomânia.ro, depozitinfo.ro, birouinfo.ro, PR wave, Live PR, Curierul Fiscal, Business Press, InTurda.ro, Monitorul de Făgăraș, infoOradea.ro, Clujul de Buzunar.

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.