2018.09.18 Articole

Anumite companii stabilite în afara UE pot cere rambursarea TVA până la finalul lunii septembrie

Ramona Trușculescu, Director Impozite Indirecte Deloitte România

 Anumite companii stabilite în afara UE pot cere rambursarea TVA până la finalul lunii septembrie

 Companiile nestabilite în UE și care au plătit TVA pentru importuri și/sau achiziții de bunuri/servicii efectuate în România au dreptul la rambursarea taxei din partea autorităților fiscale române dacă există o declarație de reciprocitate între cele două țări.

Până în prezent, România a semnat declarații de reciprocitate cu Turcia, Elveția, Norvegia și Serbia (începând cu ianuarie 2018).

În principiu, persoanele impozabile stabilite în statele menționate au dreptul să solicite rambursarea TVA plătită de acestea în România în aceleași limite și condiții aplicabile persoanelor impozabile stabilite în România atunci când își exercită dreptul de rambursare a TVA în țara respectivă. Condițiile aplicabile trebuie verificate în declarațiile de reciprocitate disponibile pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

Cererea de rambursare trebuie depusă în termen de maxim 9 luni de la sfârșitul anului calendaristic în care taxa devine exigibilă. Astfel, TVA achitată în cursul anului 2017 poate fi solicitată la rambursare prin depunerea cererii până la sfârșitul lunii septembrie 2018.

Procedura de rambursare este reglementată de Directiva 86/560/CEE, a 13a directivă a Consiliului, transpusă în Codul fiscal (articol 302 alin. 1 lit. b).

Printre condiții se numără și desemnarea unui reprezentant în România, în vederea rambursării. Reprezentantul acționează în numele și în contul persoanei impozabile pe care o reprezintă și este ținut răspunzător individual și în solidar alături de compania nerezidentă în UE.

De exemplu, o companie cu sediul în Elveția are drept de rambursare a TVA achitată pentru un import de utilaje efectuat în România cu scopul utilizării în cadrul activității economice.

Pentru a beneficia de rambursare, societatea, prin reprezentul fiscal desemnat, trebuie, printre altele:

  • să depună declaratia vamală de import în original;
  • să justifice calitatea de persoană impozabilă în Elveția;
  • sa justifice efectuarea importului în scopul activității economice;

Rambursarea TVA se efectuează în lei, într-un cont deschis în România și indicat de reprezentant.

În practică, din experiența noastră, pot apărea o serie de dificultăți în demersurile administrative de recuperare a taxei, cum ar fi:

  • Durata procesului de desemnare a reprezentantului fiscal
  • Cerința de a depune în original documentele care să ateste dreptul de deducere
  • Depășirea termenului de soluționare a cererii de rambursare

 

Material de opinie semnat de
  • yass

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.