Termeni si conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII BUSINESSMARK

BusinessMark este o societate comercială, organizată în conformitate cu legislația din Romania și cu legislația Uniunii Europene și activează în domeniul organizării Evenimentelor de Business și prestează servicii de Event Management personalizate pentru mediul de afaceri și B2B Public Relations, respectiv construcția unor campanii și strategii de PR B2B adaptate contextului economic.

BusinessMark este denumirea comercială a S.C. BUSINESSMARK INVEST S.R.L., persoană juridică de naționalitate română cu sediul social în Șoseaua Olteniței, nr. 8, bl.2A, ap.50, sector 4, București,  înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, sub nr. J40/1416/05.02.2013, cod unic înregistrare nr. RO31185928, având punct de lucru în București, Str. Vasile Lascăr nr. 5-7, birou 505.

BusinessMark iși rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului precum și Termenii și Condițiile, notificând Utilizatorul sau partenerii BusinessMark prin afișarea pe site a ultimei actualizări sau a comunicărilor informative despre actualizările și/sau schimbările realizate. Orice modificări care afectează într-o măsură semnificativă Utilizatorul sau un partener al în relație cu BusinessMark sau eventuale modificări aduse activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului sau partenerului BusinessMark, vor putea fi notificate acestora sub forma unui e-mail, SMS sau mesaj afișat pe site.

 1. General

1.1. Prin folosirea site-ului și respectiv al conținutului, Utilizatorul este responsabil pentru consecințele care decurg din utilizarea acestora. De asemenea, Utilizatorul răspunde pentru orice daună materială, intelectuală, electronică sau de orice altă natură produsă site-ului, inclusiv conținutului sau oricărui terț cu care BusinessMark are încheiat un contract valabil, în conformitate cu legislația în vigoare.

1.2. Acest site este adresat Utilizatorilor și partenerilor BusinessMark, persoane fizice care au împlinit cel puțin 18 ani, sau persoanelor juridice, care nu au fost suspendate sau înlăturate de către BusinessMark, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării.

 1. Conținut

2.1. Întregul conținut al site-ului www.business-mark.ro  (texte, imagini statice, imagini dinamice, text, logo-uri, reprezentări stilizate, elemente de grafică, simboluri comerciale sau conținut multimedia) prezentatat pe site, este proprietatea exclusiva a BusinessMark sau administratorului acestuia, fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare) şi sunt protejate prin Legea drepturilor de autor şi prin alte legi privind dreptul de proprietate intelectuală. Încercările de a le prelua, prin orice mijloace, sunt ilegale şi, în măsura în care vor fi sesizate, vor fi deferite justiţiei.

2.2. Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui CONȚINUT în orice alt context decât cel original intenționat de BusinessMark, includerea oricărui conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care reprezintă dreptul de autor al BusinessMark asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, în lipsa acordului exprimat în mod expres de către BusinessMark sau de către administratorul acestuia.

2.3. Orice conținut la care Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prevederilor prezentului document, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între BusinessMark și Utilizator care poate deroga în tot sau în parte de la prevederile prezentului document, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea BusinessMark cu referire la acel conținut.

2.4. Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut de pe website numai cu acordul scris prealabil al BusinessMark și numai în scopuri personale sau non-comerciale, precum și în relație directă cu BusinessMark, în următoarele condiții:

– dacă modul de utilizare nu intră în conflict cu prevederile prezentului document și cu legislația în materie;

– nu modificați sau ștergeți niciun conținut sau parte a acestuia (imagini foto, articole, bannere cu scop de prezentare a evenimentelor) și nici fișierele audio postate pe site;

– utilizarea sau afișarea nu sugerează că BusinessMark promovează sau susține orice cauze, idei, opinii, produse sau servicii ale unor terțe părți;

– daca este cazul, conținutul de orice fel pus la dispoziție pentru descărcare (cum ar fi imagini foto de la evenimentul la care ati participat sau inregistrarile audiio ale evenimentului) nu trebuie să fie editate, retransmise sau reproduse în vreun fel fără acordul prealabil al BusinessMark.

2.5. Astfel, BusinessMark își rezervă dreptul de a întrerupe furnizarea de continut catre dumnveaoastra și de a va cere să încetați să accesați sau să utilizați imaginile foto sau inregistrarile audio, în orice moment, din orice motiv.

2.6. BusinessMark nu este responsabilă pentru modalitatea în care Utilizatorii sau terțe părți (societăți comerciale, parteneri sau companii media) utilizează conținutul fără înștiințarea și acordul prealabil al BusinessMark.

2.7. În cazul în care BusinessMark conferă Utilizatorului sau altui terț interesat, dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care aceștia au sau pot obține acces, dreptul de utilizare vizează numai respectivul conținut sau părți ale acestuia, atâta timp cât conținutul sau părțile acestuia există și numai în cadrul perioadei definite în acord și în limitele acordului. Existența unui acord de utilizare încheiat în mod expres de către BusinessMark cu un terț sau un Utilizator, nu reprezintă un angajament contractual din partea BusinessMark pentru respectivul terț sau Utilizator care obține acces la Conținut sau la anumite secțiuni ale SITE-ului, în sensul în care BusinessMark are dreptul de a modifica, actualiza sau completa în orice mod și în orice moment SITE-ul sau oricare dintre secțiunile acestuia, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

2.8. Niciun conținut transmis către Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare a SITE-ului nu constituie o obligație contractuală din partea BusinessMark și/sau al unui angajat al acesteia din urmă care a mijlocit transferul de CONȚINUT (dacă este cazul).

2.9. Este interzisă orice utilizare a conținutului site-ului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există. Încălcarea prezentei secțiuni, conferă dreptul BusinessMark de a întreprinde măsurile legale care se impun împotriva utilizării nepermise a conținutului site-ului, în vederea reparării potențialelor prejudicii materiale și de imagine aduse companiei BusinessMark.

2.10. Postarea de către dumneavoastră pe SITE sau pe paginile rețelelor de socializare ale BusinessMark, nu constituie o derogare a acesteia de la un drept asupra sau în legătură cu site-ul. În afara celor acordate în mod expres în prezentul document, nu dobândiți niciun drept, titlu sau interes asupra sau în legatură cu site-ul.

2.11. Toate programele software utilizate in acest site, conținutul și elaborarea acestuia precum și softul în totalitate sunt protejate de legile privind dreptul de autor. Orice altă utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, republicarea, transmiterea, afișarea sau executarea conținutului acestui site nu este permisă fără obținerea consimțământului prealabil scris al BusinessMark și/sau a administratorului acestuia.

2.12. Cu excepția unor prevederi contrare, site-ul, inclusiv tot conținutul acestuia cum ar fi design-ul, textul, grafica, logo-urile, imaginile, clipurile audio, precum și alte aspecte legate de site și respectiv de conținut, sunt protejate de normele privind drepturile de autor și de alte legi aflate în vigoare la nivel național sau European din domeniul proprietății intelectuale și reprezintă proprietatea BusinessMark și a administratorului de drept al acestuia.

2.13. Conținutul are caracter de sugestie de prezentare și poate fi modificat oricând de către BusinessMark, imaginile, design-ul, textul, grafica, logoul, clipurile audio precum și alte aspecte legate de site și respectiv de conținutul acestuia.

2.14. BusinessMark își rezervă dreptul de a șterge comentariile licențioase, denigratoare şi/sau tendenţioase, sau postările de acest fel, publicate de Utilizator pe paginile rețelelor de socializare ale BusinessMark.

 1. Drepturile de proprietate Intelectuală

3.1. Descrierile şi articolele postate sunt scrise de membrii echipei BusinessMark şi colaboratorii acesteia sau sunt preluate de la parteneri. Răspunderea pentru conţinutul acestor materiale revine autorilor. Copierea şi publicarea acestor materiale (parţial sau integral) se poate face numai cu acordul lor.

3.2. Continutul site-ului, respectiv imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este în totalitate proprietatea BusinessMark și a furnizorilor autorizați ai acestuia în confomitate cu Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul BusinessMark a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

3.3. BusinessMark poate oferi Utilizatorului printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul definit, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestui conținut, fără a putea utiliza alt conținut al site-ului.

 1. Politica de vânzare online

Accesul în vederea înregistrării la evenimente este deschis oricărei persoane.

BusinessMark își rezervă dreptul de a restricționa dreptul de înregistrare în cazul în care consideră că în baza conduitei sau activității unei persoane, acțiunile acestuia ar putea prejudicia BusinessMark sau au prejudiciat deja BusinessMark. De asemenea, înregistrarea poate fi restricționată în cazul în care evenimentul organizat de BusinessMark a atins numărul maxim de participanți.

Toate tarifele prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A..

4.1 Înregistrare

4.1.1. Înregistrarea online la evenimentele prezentate pe site se realizează prin completarea formularului de înregistrare și adăugarea biletelor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza înregistrarea efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres în cadrul art. 5. Adăugarea biletelor în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării procesului de completare a formularului, nu atrage după sine înregistrarea la eveniment.

4.1.2. Persoana fizică sau persoana juridică ce realizează înregistrarea, consimte prin transmiterea formularului de înregistrare, că toate datele furnizate de acesta sunt corecte, complete și adevărate la data înregistrării.

4.2. BusinessMark poate anula o înregistrare în urma unei notificări, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului, a tranzacției, în cazul plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăti agreat de BusinessMark, în cazul plății online;
 • datele furnizate sunt incomplete și/sau incorecte;
 • evenimentul a atins numărul maxim de participanți și nu mai sunt locuri disponibile, caz în care, în măsura în care o plată a fost deja efectuată, BusinessMark va restitui suma achitată în termen de 14 zile lucrătoare de la data efectuării plății, cu excepția cazului în care persoana care a realizat plata dorește ca suma să fie reținută în contul unui alt eveniment viitor, organizat de BusinessMark.

4.3. Clientul poate anula participarea la un eveniment prin notificare scrisă la adresa office@business-mark.ro. În cazul anulării participării, sumele achitate pot fi returnate sau obligația de plată poate fi retrasă conform în următoarele condiții:

 • Anularea este realizată cu cel puțin 5 zile înaintea desfășurării evenimentului ->Sumele plătite sunt restituite integral, iar în cazul în care costurile nu au fost achitate, obligația de plată este retrasă;
 • Anularea este realizată cu 3-5 zile înaintea desfășurării evenimentului ->Sumele plătite vor fi returnate, mai puțin 30%, reprezentând cheltuielile administrative, iar în cazul în care costurile nu au fost achitate, există obligația de plată a 30% din valoarea totală a prețului perceput pentru evenimentul respectiv;
 • Anularea este realizată cu mai puțin de 3 zile înaintea desfășurării evenimentului sau participanții nu se prezintă la eveniment, fără a anunța ->Sumele plătite nu sunt restituite, iar în cazul în care costurile nu au fost achitate, rămâne activă obligația de plată integrală pentru respectivul eveniment.

4.4. În cazul in care clientul solicită anularea participării în termenele mai sus menționate, iar plata a fost realizată, suma totală sau parțială va fi returnată după cum urmează:

 • pentru sumele achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
 • pentru sumele achitate cu OP/ transfer-> prin virament bancar.

4.5. Clientul are posibilitatea de a solicită BusinessMark, reținerea de către companie a sumei achitate pentru un eveniment la care clientul nu mai poate să participe sau a cărui număr maxim de participanți a fost atins, suma fiind reportată în contul unui eveniment viitor organizat de BusinessMark si la care clientul dorește să participe.

 1. Modalități de plată

Modalitățile de plată disponibile pentru evenimentele organizate de BusinessMark sau pentru serviciile prestate de companie, sunt următoarele:

 • Plata prin virament bancar în contul BusinessMark, după transmiterea de către companie a facturii fiscale către participant;
 • Plata cash direct la eveniment;
 • Plata online direct din website-ul BusinessMark, prin intermediul procesatorului de plăti agreat de către companie, în măsura în care această modalitate de plată este disponibilă pe website la data la care doriți sa efectuați o plată.
 1. Facturare și plată

6.1. Taxa de participare include participarea la toate sesiunile evenimentului incluse în pachetul de participare achiziționat, toate pauzele de cafea și masa oferită cu ocazia evenimentului.

6.2. Factura va fi emisă după primirea formularului de înregistrare și va fi transmisă în format electronic. În cazul în care se optează pentru plata prin OP/transfer bancar, plata se va efectua înainte de eveniment, în baza facturii primite din partea echipei BusinessMark, pe e-mail.

 1. Frauda

7.1. BusinessMark nu solicită Utilizatorului prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS, etc.) informații referitoare la date cu caracter personal considerate sensibile, sau date confidențiale în orice situație, conturi/carduri bancare sau parole personale.

7.2. Utilizatorul își asuma întreaga responsabilitate pentru divulgarea către orice terț, a datelor sale confidențiale.

7.3. BusinessMark declina orice responsabilitate, în situația în care Utilizatorul este prejudiciat sub orice forma de către un terț care pretinde ca este reprezentant al BusinessMark sau că reprezintă interesele BusinessMark.

7.4. Utilizatorul va informa BusinessMark asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact existente în cadrul Politicii de confidențialitate sau a datelor de contact existente pe site.

7.5. BusinessMark nu promovează SPAM-ul. Orice Utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru retragerea acestei adrese de e-mail, prin transmiterea unei solicitări scrise folosind datele de contact existente în cadrul Politicii de confidențialitate sau a datelor de contact existente pe site.

7.6. Comunicările realizate de către BusinessMark prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. e-mail, SMS) conțin datele de identificare complete si conforme ale expeditorului sau legături către acestea.

7.7. Următoarele scopuri, odată atinse, vor fi considerate tentativa de fraudare a BusinessMark sau a site-ului sau conținutului BusinessMark, aceasta din urma rezervându-si dreptul de a pune în mișcare urmărirea penala împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat sa, sau a(u) realizat acest(e) scop(uri):

7.7.1. Accesarea datelor de orice tip ale altui Utilizator prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă;

7.7.2. Alterarea sau modificarea conținutului site-ului sau a oricărei corespondente expediate prin orice modalitate de către BusinessMark către Utilizator;

7.7.3. Afectarea performantelor serverului/serverelor pe care rulează site-ul;

7.7.4. Accesarea sau divulgarea oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, a conținutului expediat prin orice mijloc de către BusinessMark către Utilizator atunci când acesta din urmă nu este destinatarul legitim al conținutului.

 1. Limitare de responsabilitate

8.1. BusinessMark nu poate fi ținută responsabila în nici un fel în fata niciunui Utilizator pentru modul în care acesta utilizează site-ul sau conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termenii si Condițiile.

8.2. În cazul în care un Utilizator considera că un conținut expediat prin orice mijloc de către BusinessMark violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii BusinessMark, utilizând datele de contact disponibile pe website, astfel încât aceasta din urma sa poata lua o decizie in cunoștință de cauză.

8.3. BusinessMark nu garantează Utilizatorului accesul la site sau la funcționalitățile acestora si nu îi conferă dreptul de a descarcă sau de a modifica parțial si/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut din secțiunile website-ului sau de pe paginile rețelelor de socializare ale BusinessMark în orice alta manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are si/sau a obținut acces, in baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al BusinessMark.

8.4. BusinessMark nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din secțiunile website-ului BusinessMark, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poarta integral proprietarii acestora.

8.5. BusinessMark este exonerata de orice vina în cazul utilizării site-ului si/sau al conținutului transmis catre Utilizator, prin orice mijloc electronic prin intermediul site-ului, e-mail-ului sau al unui angajat al BusinessMark, atunci când aceasta utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natura Utilizatorului si/sau oricărui terț implicat transferul de conținut.

8.6. BusinessMark nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

 • Website-ul este potrivit cerințelor Utilizatorului;
 • serviciile din cadrul website-ului, cum ar fi formularul de plata, va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel, inclusiv erori de sistem care nu sunt produse de către BusinessMark si nu sunt si nici nu pot fi, controlate de către companie;

8.7. Materialele de promovare (incluzând dar nelimitându-se la bannere de reclama a partenerilor noștri), utilizate pentru prezentarea evenimentelor organizate de BusinessMark sau serviciilor prestate de către companie, afișate pe site-ul companiei si/sau pe pagina de Facebook a acesteia, au caracter exclusiv de promovare a evenimentelor organizate si serviciilor prestate de BusinessMark sau a eventualelor servicii ale terților parteneri ai acesteia.

 1. Litigii

9.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc site-ului si/sau al oricărui conținut trimis de către BusinessMark Utilizatorului prin accesare si/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declara de acord cu prevederile documentului Termeni si Condiții.

9.2. Orice disputa cu referire la prezentele Termeni si Condiții care ar putea sa apară între Utilizator si BusinessMark se va rezolva pe cale amiabila, părțile depunând toate diligentele necesare in acest sens.

9.3. Orice disputa, de orice fel, care ar putea sa apară intre Utilizator si BusinessMark sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabila. Daca aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi soluționat de către un mediator autorizat agreat de ambele părți aflate în disputa, iar în cazul în care medierea nu rezolva/soluționează disputa, litigiul va fi deferit instanțelor competente din București, in conformitate cu legile romane în vigoare.

9.4. Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

9.5. Prezentul document a fost redactat si va fi interpretat în conformitate cu legislația romana.

 1. Dispozitii finale

10.1. BusinessMark își rezerva dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum si orice modificări ale site-ului/structurii acestuia, precum si orice conținut fără notificarea prealabila a Utilizatorului.

10.2. In limita prevederilor Termeni si Condiții, BusinessMark nu va putea fi făcută responsabila pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.

10.3. BusinessMark își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură si/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

 1. Feedback

11.1. In cazul in care exista întrebări sau sugestii în legătură cu serviciile BusinessMark, va rugam sa ne contactați la numărul de telefon 021 313 98 19 (număr de telefon cu tarif normal) de luni pana vineri, intre orele 09:00 a.m. pana la orele 18:00 p.m, sau prin email la office@business-mark.ro.

11.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la site-ul BusinessMark, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestora, vor deveni si rămâne proprietatea S.C. BUSINESSMARK INVEST S.R.L., de la data transmiterii acestora către BusinessMark.

©- Ultima modificare: Iulie 2018 – BusinessMark

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.