2017.06.07 Blog

Avantajele Operatorilor Economici Autorizați au fost detaliate în cadrul evenimentului „Beneficiile certificării AEO în procesul de vămuire a mărfurilor”

publicat de Azaleea Cadinoiu

Conform reglementărilor la nivel comunitar, statele membre ale Uniunii Europene pot acorda la cerere, statutul de operator economic autorizat (AEO) oricărui operator economic stabilit în Comunitate şi care îndeplinește criterii determinate la nivel comunitar privind sistemele de control, solvabilitatea financiară şi antecedentele în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor vamale.

În cadrul evenimentului „Beneficiile certificării AEO în procesul de vămuire a mărfurilorce a avut loc în Bucureşti s-a discutat despre beneficiile financiare ale certificării AEO în România (scutire de la plata TVA în vamă la import, reducerea garanțiilor și eliminarea lor), beneficiile logistice și operaționale ale certificării AEO în România (vămuirea centralizată, notificarea în avans privind controlul fizic, derogare de la prezentarea mărfurilor în vamă ca parte din autorizația de înscriere în Evidențele Declarantului) și certificarea AEO în România după 1 mai 2016.

În continuare vă prezentăm care au fost principalele concluzii ale specialiștilor din domeniul vamal:

MIHAI PETRE, Servicii consultanță vamală, Deloitte România; Membru fondator AEO Forum, a deschis conferinţa discutând despre optimizarea opţiunilor AEO şi despre ce înseamnă de fapt vămuirea centralizată. Există un beneficiu atunci când vorbim despre vămuirea centralizată, toate declaraţiile se pot depune la un singur birou vamal: „2019 este aproape, mai avem un an jumătate şi această vămuire va intra pe deplin în drepturi. Acum o folosim în paşi mărunţi, dar în curând vom vedea exact beneficiile. Vămuirea centralizată este gândită pentru a simplifica lucrurile, nu pentru a le complica.”

DANIELA NEAGOE, Servicii consultanță vamală, Deloitte România, a continuat discuţia vorbind despre beneficiile aduse de această certificare şi condiţiile de reevaluare AEO. Certificatul de amânare de la plata TVA în vamă se eliberează către persoanele care îndeplinesc una dintre urmatoarele condiţii: au realizat importuri în anul anterior şi acestea au fost de cel puţin 100 milioane lei; deţin un certificat de operator economic autorizat AEO; deţin o autorizaţie pentru procedura simplificată. După obţinerea acestui certificat acesta ar trebui arătat în original birourilor vamale.  „Primul beneficiu pentru care au aplicat importatorii este neplata TVA în vamă. Odată ce eşti AEO implicit nu mai plateşti. Beneficiile financiare directe vin şi din optimizarea costurilor ca urmare a reducerii timpului de vămuire.”

COSMIN DINCĂ, Servicii consultanță vamală, Deloitte România, a vorbit despre beneficiile logistice care aduc indirect un avantaj financiar. Printre beneficiile vămuirii centralizate se numără: eliminarea tranzitului unional; înjumătăţirea timpilor de staţionare a transporturilor; reducerea costurilor de transport;  accelerarea procesului de vămuire; control al operaţiunilor vamale; optimizarea lanţului logistic de aprovizionare; predictibilitatea. „O sa avem un proces de vămuire accelerat: mai mult control al operaţiunilor vamale, consintenţă din punct de vedere a ceea ce se declară, esenţa AEO fiind optimizarea lanţului logistic de aprovizionare. Vămuirea centralizată este un concept bun în sine. Visul este de a ajunge la vămuirea electronică.”

MARIUS GAIȚĂ, Expert Operațiuni Vamale, Euroccoper; Membru fondator AEO Forum, a vorbit despre responsabilitatea agentului economic pentru a beneficia de acest certificat pe o perioadă nelimitată: „Înainte de a face dosarul ,chiar în primele etape, se vorbeşte despre cine este implicat în acest proces, ce departamente.  Este de preferat ca acel grup de lucru să se menţină. Mai bine zis, persoanele implicate ar trebui sa rămână în acest AEO working group. Toate rezultatele care se obţin trebuie comunicate mai departe pentru a avea rezultate pozitive. Chiar dacă nu sunt destul de bine conturate, este bine ca cei care sunt implicaţi să participe la diverse cursuri pe această tematică, ce ţin de securitate şi siguranţă. Lucrul cel mai important este că pentru prima oară în acest an, în luna iulie, va apărea primul standard de competentă vamală. Cred că astăzi suntem mai puternici decât am fost înainte.”

ADRIAN ISAR, Managing Director, ASG Wind; Membru fondator Asociația Comisionarilor în Vamă- Pro Customs, a încheiat conferinţa discutând despre beneficiile vămuirii centralizate şi despre procedura de plată. Practic, dupa efectuarea controlului fizic comunicarea se va ţine cu biroul vamal. Plata se duce către biroul vamal de supraveghere. Cel mai mare avantaj al acestei proceduri este faptul că se pot centraliza costurile într-o singură contabilitate.

RALUCA VIERU, reprezentant Pro Customs, a vorbit în cadrul evenimentului despre misiunea Asociației Comisionarilor în Vamă – o organizație profesională, non-guvernamentală, apolitică, independentă, întemeiată pe principii democratice, care își propune să îmbunătățească politicile și procedurile guvernamentale în numele membrilor și partenerilor săi.

Statutul de operator economic autorizat oferă o serie de beneficii directe și indirecte companiilor certificate, la fel ca și în cazul vămuirii centralizate a mărfurilor. Pe viitor, AEO Forum va ajuta la alinierea României la standarde europene și va veni în întâmpinarea agenților cu propunerea unui prim parteneriat oferit sub emblema membership-ului.

Evenimentul a fost organizat de AEO Forum, PRO CUSTOMS și BusinessMark.

Material de opinie semnat de
  • yass

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.