2015.11.05 Articole

CODUL FISCAL ÎN 2016-2017- Taxa pe valoarea adăugată. Impozite şi taxe locale

Taxa pe valoarea adăugată

 

 • Cota redusă de 5% ( în scădere de la 9% ) pentru cărţi, ziare, reviste, accesul la muzee, cinema, evenimente culturale.
 • Plafonul aferent cotei reduse de 5% pentru locuinţe sociale a fost majorat de la 380,000 RON la 450,000 RON.
 • Se introduce mecanismul taxării inverse pentru achiziţia de clădiri, părţi de clădiri şi terenuri pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare prin efectul legii sau prin opţiune.
 • Măsurile de simplificare temporare ( până la 31 decembrie 2018 ) se vor aplica şi pentru produsele IT, telefoanele mobile.
 • Reorganizări: soldul TVA este preluat de către entităţile care rezultă în cadrul divizărilor.
 • Transferul de active în cadrul divizărilor şi fuziunilor nu intră în sfera de aplicare a TVA.
 • Neplata TVA în vamă începând cu 1 ianuarie 2017 a fost anulată.
 • Este eliminată răspunderea individuală și în solidar pentru plata taxei.

 

calculator-taxe-820x300

 

Impozite şi taxe locale

 

 • Clădirile vor fi supuse impozitării în funcţie de categoria din care acestea fac parte: rezidenţiale, nerezidenţiale sau pentru uz mixt. O declaraţie ar trebui depusă la autoritatea fiscal competentă nu mai târziu de 29 februarie 2016.
 • Necesitatea efectuării unui raport de evaluare afferent clădirilor nerezidenţiale deţinute de persoane fizice, cu condiţia ca acestea să nu fi fost achiziţionate sau construite în ultimii 5 ani. În cazul în care nu există un astfel de raport, impozitul aplicabil va fi de 2%. În cazul persoanelor juridice, raportul de evaluare întocmit va trebui actualizat odată la trei ani, în lipsa acestuia fiind aplicabil un impozit de 5%.
 • Autorităţile locale pot majora taxele locale cu până la maximum 50% ( anterior 20% ).
 • Începând cu 1 ianuarie 2017, impozitele stabilite în RON vor fi indexate în fiecare an la data de 30 aprilie ( în prezent acestea fiind indexate o data la trei ani).
 • Nu vor mai fi majorate impozitele pentru persoanele fizice care deţin mai mult de o clădire în proprietate.
 • Acordarea de avantaje fiscal pentru vehiculele electrice; vehiculele hybrid beneficiind de o reducere de cel puţin 50%.
Material de opinie semnat de
 • yass

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.