2018.10.11 Articole

Doar 6 luni până la Brexit. Cât de pregătiți sunteți din perspectivă vamală?

Marea Britanie este al șaselea partener comercial al României dintre Statele Membre UE potrivit valorii schimburilor realizate care depășesc 4 miliarde de euro anual. Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană de la 1 aprilie 2019 va avea impact asupra operatorilor economici care acum pot să transporte liber, fără obstacole și controale la frontiere, mărfuri în Regatul Unit.

În primele 6 luni din 2018, schimburile comerciale între cele două țări au fost de 2,3 miliarde euro (importuri și exporturi). Operatorii economici pot în prezent să transporte mărfuri fără obstacolele și controale la frontiere. După Brexit, se vor confrunta cu noi cerințe vamale și comerciale, cum ar fi sarcina administrativă a importurilor și exporturilor, inclusiv dovedirea originii mărfurilor.

Toate aceste cerințe vor genera o povară administrativă suplimentară, cu anumite costuri. De exemplu, o declarație vamală este formată din opt părți, având 54 de căsuțe care trebuie completate și depuse pentru fiecare transport.

Un alt impact major al Brexit va fi în calculul de origine a mărfurilor. Mărfurile originare din Regatul Unit care sunt încorporate în mărfurile exportate în UE către țări terțe nu se vor mai califica drept “materii prime originare din UE”, fapt care va influența calculul de origine preferențială/nepreferențială. Originea preferențială permite reducerea sau eliminarea taxelor vamale în cadrul schimburilor comerciale dintre UE și țări non-UE în baza unor acorduri comerciale semnate între aceste părți.

Având în vedere că Marea Britanie intenționează să-și negocieze propriile acorduri comerciale cu țări terțe, implicit, nu va mai fi parte din cele ale UE și nu îi vor mai fi aplicabile. Aceste acorduri ale Marii Britanii cu țări terțe urmează să fie negociate în perioada de tranziție, respectiv între 30 martie 2019 și 31 decembrie 2020, și vor putea intra în vigoare abia din 2021.

În această perioadă de tranziție de 21 de luni, se va aplica o serie de măsuri tranzitorii, însă Marea Britanie nu va mai avea drept de decizie în UE. Este posibil ca principiul liberei circulații valabil în UE să fie încă aplicat în această perioadă de tranziție. Prin urmare, nu se vor impune taxe vamale în schimburile comerciale dintre UE și Marea Britanie, dar formalitățile vamale vor fi obligatorii și se vor realiza.

Nu în ultimul rând, regimul suspensiv oferit de sistemul EMCS va dispărea cel mai probabil în schimburile cu produse accizabile. Iată ceea ce ar trebui să aveți în vedere în procesul de evaluare a nivelului de pregătire al companiei dvs. pentru Brexit:

  • Cartografierea tranzacțiilor cu bunuri cu Marea Britanie, stabilirea impactului din perspectivă vamală și identificarea acțiunilor ce ar trebui pregătite până la 30 martie 2019 pe diverse scenarii posibile;

 

  • Instruirea personalului responsabil cu efectuarea formalităților vamale și cunoașterea legislației aplicabile;

 

  • Revizuirea calculului de origine al produselor finite (materiile prime de origine Marea Britanie vor deveni materii prime neoriginare);

 

  • Evaluarea impactului Brexit asupra schimburilor comerciale cu produse accizabile în lipsa sistemului EMCS (accizele vor deveni exigibile la momentul efectuării formalităților vamale de import), circulația în regim suspensiv de accize fiind permisă doar în anumite condiții;

 

  • Ajustarea si modificarea proceselor operaționale/sistemelor interne de gestiune ale companiei;

 

  • Revizuirea/reproiectarea aranjamentelor existente cu furnizorii/clienții din Marea Britanie din perspectivă vamală.

Toate aceste aspecte vor fi dezbătute în cadrul conferinței 2019 DIN PERSPECTIVĂ VAMALĂ, eveniment semnat Deloitte România și BusinessMark. Te așteptăm pe 5 noiembrie 2018, la Hotel InterContinental să te punem la curent cu noile cerințe vamale și comerciale.

Află mai multe detalii despre eveniment aici.

 

 

Material de opinie semnat de
  • yass

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.