Încarc Evenimente
 • Acest eveniment a trecut.

Închiderea anului financiar 2016

Deloitte și BusinessMark Event Management au plăcerea să vă invite la seminarul cu tema Închiderea anului financiar 2016: aspecte – cheie îpregătirea acestui exercițiu, ce va avea loc la Hotel Intercontinental București în ziua de 19 ianuarie 2017.

Seminarul are ca scop abordarea și discutarea principalelor elemente care ar trebui luate în considerare de personalul departamentelor financiar- contabil și fiscal atunci când demarează pregătirea închiderii exercitiului financiar 2016, astfel încât acesta să fie un exercițiu care să se desfășoare eficient și efectiv pentru companie și să conducă în final, la întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu legislația în vigoare.

Echipa Deloitte dorește să împărtășească cu dumneavoastră în cadrul acestui seminar din expertiza vastă pe care a dobândit-o în domeniul financiar-contabil și fiscal, iar experiența acestora să poată contribui la eficientizarea acestui proces important al anului financiar.

TARGET
 • Directori financiari
 • Directori generali
 • Controlleri financiari
 • Directori economici
 • Directori contabili
 • Contabili
 • Auditori
 • Experți fiscali
 • Analiști financiari
 • Consultanți fiscali

 


 

Detaliile evenimentului

 • Ora și data începerii: 19.01.2017 - 09:00
 • Ora și data final: 19.01.2017 - 15:30
 • Locatie:
 • Domeniu: Event Management Fiscalitate Tax & Accounting
 • Adresă eveniment:

* Inventarierea patrimoniului
** Aspecte generale privind aplicarea OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

* Principii generale de raportare financiară – politici contabile, corectarea erorilor contabile, estimări și evenimente ulterioare datei bilanțului
* Imobilizările corporale și necorporale
** Imobilizări corporale – Reevaluarea imobilizărilor corporale (evaluarea alternativă), costurile îndatorării, modificarea duratei de viață, investiția imobiliară (exemple), stimulente acordate la încheierea sau renegocierea unor contracte. Aspecte contabile și fiscale
** Imobilizări necorporale – Intangibile dobândite separat și Intangibile generate intern, fond comercial (costuri atribuibile). Aspecte contabile și fiscale.
* Stocuri
** Aspecte contabile și fiscale legate de valoarea de intrare (reducerile comerciale și financiare-contabile), costurile îndatorării
** Aspecte contabile și fiscale legate de valoarea de ieșire
* Elemente monetare și nemonetare – Conturi de terți
* Datorii, provizioane și subvenții pe termen lung
Evaluarea provizioanelor, clasificarea pe termen scurt/lung a împrumuturilor, subvenții
* Capitaluri proprii
** Rezultatul exercitiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului și acoperirea pierderii contabile
* Prezentarea situațiilor financiare
** Prezentarea contului de profit și pierdere, bilanț, cash flow, note explicative și raportul administratorului
** Ordinul OMF 1938/2016 de modificare a OMFP 1802/2014 – cu aplicabilitate din 1 ianuarie 2017 referitor la includerea declarației nefinanciare în raportul administratorului.

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.