Încarc Evenimente
 • Acest eveniment a trecut.

Infrastructure Forum

BusinessMark are plăcerea să vă anunţe organizarea “Infrastructure Forum”, eveniment ce va avea loc pe 25 noiembrieBucurești, Howard Johnson Grand Plaza.

Evenimentul îşi propune să dezbată teme legate de strategia de dezvoltare a infrastructurii românești – rețeaua de autostrăzi, reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare și stadiul lucrărilor la marile proiecte de infrastructură, la nivel national, Bucureşti şi principalele oraşe ale ţării.

Vom analiza principalele surse de finanțare a proiectelor de infrastructură: fonduri europene, investitii, parteneriatul Public Privat şi finanțarea bancară.

De asemenea, vom dezbate strategiile de relansare a transportului si industriei feroviare în România – călători și marfă, soluțiile de îmbunătățire a navigabilității peDunăre și dezvoltarea capabilității intermodale în fiecare port, transportul maritim – context, dezvoltare, piața containerelor, rețeaua de transport în comun – București și principalele orașe ale țării, stadiul lucrărilor la Magistrala 5, perspective pentru Magistrala 6 și perspectivele de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare românești.

Evenimentul va reuni reprezentanţi ai: Ministerului Transporturilor, CNADNR, celor mai importante autorităţi şi organizaţii din domeniu, aeroporturilor din România, asociațiilor patronale din industrie, dezvoltatorilor de proiecte de infrastructură, companiilor de construcții, companiilor de transport, companiilor de logistică, companiilor aeriene, furnizorilor de echipamente, firmelor de curierat, companiilor de distribuție, companiilor de energie, firmelor de asigurări, băncilor, retailerilor, companiilor de consultanță și caselor de avocatură.

Infrastructura din România în cifre

 • Aproximativ 650 de kilometri de şosea de mare viteză
 • Densitatea autostrăzilor este în România de 10 ori mai mică decât media europeană (aproximativ 2 km/ 1000 kmp față de 20 km/ 1000 kmp)
 • Cel mai mare număr de locuitori/km de autostradă din Europa – aproximativ 36.500 locuitori/ km
 • Aproximativ 10.800 km de căi ferate, cu o densitate comparabilă cu media europeană
 • 27.000 de mii tone  de mărfuri sunt transportate anual pe canalele navigabile și 39.500 de mii tone pe mare
 • 10,5 milioane pasageri (fără tranzit) în 2013 pe cele 16 aeroporturi din România
 • 7,65 milioane pasageri pe Henri Coandă Otopeni în 2013 (aproximativ 70% din trafic)

TARGET

 • Dezvoltatorii de proiecte de infrastructură
 • Companii de stat și private furnizoare de servicii de transport
 • Aeroporturi
 • Companii de construcții
 • Companii de logistică
 • Companiiaeriene
 • Furnizori de echipamente
 • Firme de curierat și distribuție
 • Companii de energie
 • Firme de asigurări
 • Bănci
 • Companii de consultanţăși avocatură

 


 

Partneri

 • ONV LAW
 • SACE
 • Champollion

SESIUNEA I

 • Master Planul General de Transport – strategia de investiții în infrastructură pentru perioada 2014-2030
 • Importanța dezvoltării infrastructurii în România pentru economie și impactul asupra investitorilor
 • Perspective privind sistemul de transport în România: eficiență economică, sustenabilitate, siguranță
 • Prioritizarea implementării proiectelor și finanțarea prin accesarea fondurilor europene. Fonduri Structurale (FC, FEDR, Connecting Europe Facility (CEF) și PPP) pentru 2014-2020
 • Cum vor fi finanțate proiectele rutiere cuprinse în Master Plan (26 de miliarde de euro pânăîn 2030)?
 • Parteneriatul Public Privat și concesionarea de lucrări publice – alternative de dezvoltare a infrastructurii
 • Autostrăzi vs. drumuri expres – utilitate, eficiență, costuri
 • Care sunt perspectivele îndeplinirii obiectivului pentru 2030: 479 de kilometri noi de autostradă şi 2403 kilometri de drumuri expres?
 • Când începe taxarea autostrăzilor și cât vor plăti șoferii?
 • Ce măsuri se impun pentru eficientizarea transportului feroviar? Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare în contextul programului de finanțare 2014-2020
 • Analiza transportului naval și maritim înRomânia. Modernizarea infrastructurii, a porturilor dunărene și maritime. Axa prioritară TEN-T 18, trafic de mărfuri, probleme etc.
 • Proiecte majore de infrastructură în București. Care este stadiul, cum vor fi finanțate?
 • Strategia de dezvoltare și modernizare a Metrorex. Stadiul proiectelor de 6 miliarde de euro planificate până în 2020. Magistrala 5: stadiul de execuție al lucrărilor. Magistrala 6: perspective, oportunități etc.
 • Lipsa finanțării, contestarea licitațiilor publice și nerespectarea angajamentelor de către constructori – principala cauză a întârzierilor la lucrările de infrastructură. Cum pot fi remediate aceste probleme?
 • Provocările companiilor de transport și logistică în contextul unei infrastructuri deficitare. Optimizare. Eficientizare. Investiții în parcuri industriale și planuri de dezvoltare pentru companiile de logistică

SESIUNEA A II-A

 • Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare în România. Proiectele incluse în Master Planul General de Transport pentru perioada 2014 – 2020.
 • România şi programele europene/globale de dezvoltare. Noi tehnologii privind managementul traficului aerian
 • Aspecte și reglementări europene privind siguranța aeroportuară. Legislația privind securitatea aviatică
 • Dinamica dezvoltării aeroporturilor regionale
 • Respectarea politicilor în domeniul concurenței în transportul aerian. Atragerea operatorilor. Tarife aeroportuare
 • Promovarea unor proiecte comune Autorităţi Aeroportuare – Transportatori Aerieni
 • Aspecte privind proiectarea, planificarea și dezvoltarea aeroporturilor
 • Finanțarea dezvoltării aeroportuare. Parteneriatul Public Privat. Planurile de investiții ale aeroporturilor din România. Facilizarea accesării fondurilor europene şi alocării ajutoarelor de stat către aeroporturi. Necesitatea întocmirii unei scheme de ajutoare de stat aferente ajutoarelor acordate aeroporturilor cu un trafic mediu anual mai mic de 3 milioane de pasageri
 • Noi tehnologii și echipamente în domeniul aeroportuar
 • Importanța conexiunilor aeroportuare, dezvoltarea infrastructurii și facilitarea transportului pasagerilor
 • Perspective privind creșterea transportului de marfă, dezvoltarea infrastructurii aeroporturilor pentru a acomoda acest tip de transport și crearea unei infrastructuri adecvate de transport intermodal
 • Îmbunătățirea experienței de pasager. Rolul IT și al noilor tehnologii în dezvoltarea calității serviciilor
 • Dezvoltarea comercială a aeroporturilor și serviciilor la nivelul terminalelor destinate pasagerilor, retail-ul duty-free și non duty-free, servicii de food & beverage, rent a car, asigurări,etc.
 • Elemente specifice asigurărilor în domeniul aviatic
 • Aspecte legislative și fiscale specifice industriei transporturilor aeriene
Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.