Încarc Evenimente
  • Acest eveniment a trecut.

LEADERSHIP CONCERT. THE ORCHESTRA EXPERIENCE

”The Orchestra Experience” are la baza un concept complex ce îmbina principiile de leadership cu cele ale armoniei ș i performanț ei, fiind un eveniment dedicat mediului de business. Paradigma muzicala asupra careia se concentreaza ”The Orchestra Experience” îș i propune sa ilustreze conexiunea dintre o orchestra ș i o companie, dezvaluind principii de coordonare, colaborare, în ețlegere, spirit de echipa ș i leadership.
Precum un dirijor, liderul devine punctul de stabilitate al unei echipe ce poate deveni, printr-o corecta coordonare, perfect armonizată, asemenea unei orchestre. Astfel, muzica clasica are capacitatea de a fuziona cu principiile de leadership, de a le evidenț ia ș i de a le aduce aproape de fiecare membru al unei echipe profesionale.

În prima parte a evenimentului lideri ai mediului de business ș i cultural românesc vor împartaș i din experienț a lor în ceea ce priveș te leadership-ul și dezvoltarea de echipe de succes, precum și în atingerea unor performanț e profesionale de excelență.

În cea de a doua parte, sus inând ideea de leadership prin performanță, Conor Neill, lectorul cursului de Comportament Organiza ional în cadrul IESE Business School, va avea o intervenț ie structurată drept o simfonie a colaborarii, conectând exerciț iile muzicale de principiile de business, precum: comunicare, strategie, business plan, alocarea de resurse ș i delegarea de sarcini. Astfel, cu sprijinul Cameratei Regale și al dirijorului Constantin Adrian Grigore, acesta va demonstra importanța pe care un leader o are prin exemplificarea modului în care acțiunile dirijorului influențează modul în care întreaga orchestră colaborează.

Astfel, audienț a ”The Orchestra Experience” va avea șansa extraordinară de a interacț iona cu cea mai performantă echipă – orchestra condusă de dirijor.
Toate acestea construiesc obiectivul final al evenimentului – acela al performanț ei: Be in tune with your company’s music!

 


 

Detaliile evenimentului

  • Ora și data începerii: 26.05.2014 - 17:30
  • Ora și data final: 26.05.2014 - 22:00
  • Locatie:
  • Domeniu: Management & Leadership
  • Adresă eveniment:
Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.