2015.11.17 Articole

Evoluția economiei globale în 2015

Economia mondială continuă să crească într-un ritm modest comparativ cu cel înregistrat în anii anteriori crizei financiare și economice. În 2014, rata de creștere reală a PIB-ului mondial s-a situat în jurul valorii de 3,3%, un nivel similar celui aferent anilor 2012, respectiv 2013.

În primul trimestru din 2015, a fost înregistrată cea mai mică creștere economică globală de la momentul crizei*. Specialiștii preconizează, însă, o accelerare a ritmului de creștere în a doua parte a anului, dar și în 2016, pe fondul condițiilor monetare favorabile, al ritmului mai redus de consolidare fiscală, al redresării financiare și al prețului scăzut al petrolului. La nivelul Uniunii Europene, situația economică din 2014 și din prima jumătate a lui 2015 este una favorabilă, în ciuda unui început de 2014 slab, perspectivele economice pe termen scurt s-au îmbunătățit considerabil. O serie de factori contribuie la această evoluție. Dintre aceștia, se remarcă: prețul redus al petrolului (cu impact pozitiv asupra consumului și investițiilor), condițiile fiscale și monetare favorabile creșterii și deprecierea monedei euro (cu implicații directe asupra importurilor și exporturilor).

 Toate statele membre beneficiază de această conjunctură, într-o măsură mai mare sau mai mică. Perspectiva economică este, în continuare, una neuniformă la nivelul Uniunii. În 2014, 24 de state membre au înregistrat creșteri ale PIB-ului real, situate între 0,2% și 5,6% (față de doar 17, în anul precedent).

 Inflația a continuat să scadă, în 2014, iar la sfârșitul anului și în prima parte din 2015 a înregistrat valori negative, în contextul reducerii accentuate a prețului petrolului. În a doua parte a acestui an, dar și în 2016, sunt așteptate, însă, creșteri semnificative ale ratei inflației, determinate de manifestarea unor factori precum: consolidarea cererii interne, reducerea decalajelor economice dintre statele membre, estomparea efectelor aferente prețurilor reduse ale materiilor prime, creșterea prețurilor la import (pe fondul deprecierii monedei euro) etc.

În perioada următoare, se așteaptă o creștere a cererii interne, element care continuă să reprezinte principalul motor al creșterii PIB-ului, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivelul Zonei Euro. Alte tendințe importante, din perspectiva accelerării activității economice, sunt: atenuarea fragmentării financiare, reluarea creditării, îmbunătățirea treptată a situației de pe piața muncii și redresarea investițiilor.

Rămân, însă, în continuare, o serie de forțe ce exercită presiuni asupra potențialului de creștere economică, precum: tensiunile geopolitice, nivelul ridicat al șomajului, gradul mare de îndatorare, ponderea semnificativă a creditelor bancare neperformante etc.

 * Aproximativ 2%, comparativ cu trimestrul anterior, conform OECD.

Sursa: Raportul 2015 al Consiliului Concurenţei

Material de opinie semnat de
  • yass

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.