2021.10.31 Blog

Florentina Șușnea, PKF Finconta: Răspunsurile guvernanței corporative la întrebările pandemiei

O bună guvernanță corporativă și piețe de capital care funcționează bine sunt întotdeauna importante, dar se dovedesc cu atât mai importante acum pentru redresarea economică și consolidarea rezistenței la posibilele șocuri viitoare.

Guvernanța corporativă favorizează un mediu de încredere pe piață și integritate în afaceri care sprijină dezvoltarea pieței de capital. Calitatea cadrului de guvernanță corporativă al unei companii este decisivă pentru dinamismul și competitivitatea ei. De asemenea, sprijină gestionarea riscurilor de mediu, sociale și de guvernanță și valorifică mai bine contribuțiile diferitelor părți interesate, fie că sunt acționari, angajați, clienți, furnizori sau comunități, la succesul pe termen lung al companiei.

Fluiditatea mediului de business din perioada pandemică a accelerat transformări incipiente sau a reliefat altele. Pentru plasarea guvernanței corporative în orizontul acestor transformări includ aici cele mai importante 5 tendințe în viziunea mea:

  1. Preocuparea pentru volatilitatea continuă

Directorii executivi se vor confrunta cu implicațiile tactice și strategice ale continuării volatilității politice, sociale, economice și de legislative. Se adaugă, de asemenea, preocupările legate de creșterea economică, digitalizare, reforme, inflație și fragmentarea continuă a societății. Pentru a aborda aceste provocări, va fi nevoie ca mediul de afaceri, prin organismele colaborative și asociative, să exercite o atenție sporită și o interacțiune mai strânsă cu reprezentanții mediului politic și cu liderii comunităților locale.

  1. Accentul mai mare pe capitalul uman

Rezolvarea problemelor legate de angajați va beneficia de o atenție mai mare din trei motive principale. În primul rând, se pune accentul pe obligația implicită a consiliului de administrație cu privire la susținerea stării de bine a angajaților ca obiectiv prioritar. Al doilea este legat de modul în care aspecte precum reîntoarcerea la muncă, sănătatea, siguranța si implicarea angajaților completează deja agenda corporativă. Al treilea este valoarea atribuită practicilor eficiente de gestionare și dezvoltare continuă a capitalului uman.

  1. Recuperarea responsabilității corporative

Confluența dintre evoluțiile recente și cele așteptate va determina consiliile de administrație să sprijine o cultură a eticii și conformității corporative. Ariile de focus care vor permite atingerea acestor obiective includ: controversele privind frauda corporativă, marginalizarea funcțiilor corporative de conformitate, siguranța consumatorilor și crizele de conformitate a a serviciilor și produselor, mediatizarea marilor fraude și a consecințelor acestora. Codurile etice aplicate funcțiilor de conducere, și nu numai, vor fi reformulate și li se va acorda o importanță organizațională mai mare.

  1. Responsabilitatea socială în creștere

Așteptările crescute cu privire la responsabilitatea socială corporativă vor determina consiliile de administrație să monitorizeze mai atent direcția adeziunii companiei față de principiile CSR. Acest lucru se întâmplă în special în ceea ce privește deciziile strategice legate de sustenabilitate și practicile de afaceri, răspunsuri organizaționale la justiția socială, inițiative legate de valorile corporative, și poziția publică a companiei și a CEO-ului acesteia cu privire la probleme politice, economice, de sănătate publică și sociale.

  1. Reevaluarea profilurilor de risc

Abordarea în consiliul de administrație a chestiunii evaluării riscurilor va suferi o reajustare semnificativă. Pandemia a confirmat că pot apărea într-adevăr dezastre din care rezultă o creștere a profilului de risc al companiei. Echipele de specialiști în managementul riscurilor vor reconfirma sursele riscurile critice, vor asigura disponibilitatea planurilor de gestionare a crizelor și vor urmări riscurile clasate atât în categoria riscurilor necunoscute dar probabile, cât și în cea a riscurilor necunoscute dar posibile. Aceste echipe vor echilibra nevoia de mai multă claritate în identificarea și monitorizarea riscurilor, fără a distrage atenție echipei de lucru sau provoca distrageri inutile ale managementului de la focusul agendei strategice.

Aceste și alte provocări sunt de așteptat să influențeze modul în care funcționează consiliile de administrație și își exercită rolul de conducere. Acestea vor răspunde remodelând procesele de analiză și abordările operaționale, modernizând expertiza companiilor în guvernanța corporativă și comportamentele în această direcție ale celor responsabili.

[divider height=”30″ line=”1″]

 

 

 

 

 

Autor: Florentina Șușnea, Managing Partner, PKF Finconta

[divider height=”30″ line=”1″]

Citește și:

Interviu cu Paul-Georgian Turcu, Fondator EVOHouse Construct și EVOFacade; Cofondator INOVESS GROUP, Consortiul European pentru inovație

Studiu EY: Reformele fiscale globale și presiunile exercitate de pandemie asupra lanțurilor de aprovizionare amplifică incertitudinile din zona prețurilor de transfer

Opinie Deloitte: Strategia ANAF în plină criză sanitară – transformările așteptate în privința inspecțiilor fiscale

Studiu EY: Europa de Est își intensifică eforturile în atingerea țintei de emisii „net zero”. România ocupă primul loc în energie regenerabilă

Opinie Reff & Asociații | Deloitte Legal: Legea anti-plastic – mai bine pentru mediu, mai provocator pentru firme

Opinie Deloitte România: Fiscalitatea internațională, adaptată la era digitală

Raport EY: Activitatea IPO globală din primele trei trimestre ale anului depășește numărul și valoarea tranzacțiilor din întregul an 2020


Dați-ne un follow, pentru a rămâne la curent cu toate noutățile privind evenimentele organizate de BusinessMark:

➡️ www.facebook.com/BusinessMark/
➡️ www.linkedin.com/company/businessmark
➡️ www.instagram.com/business.mark/
➡️ blog.business-mark.ro
➡️ business-mark.ro/


FotoPexels.com

[divider height=”30″ line=”1″]

Material de opinie semnat de
  • yass

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.