2017.01.18 Articole

Legea prevenției, adoptată la sfârșitul lunii februarie

Ministerul Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a prezentat proiectul Legii prevenției.

Acesta  are ca scop  prevenirea aplicării automate a sancțiunilor pentru faptele care constituie contravenții, astfel încât să fie acordat contribuabilului un termen în care va avea posibilitatea să corecteze neregulile constatate și să se conformeze dispozițiilor legale.

Legea prevenției obligă autoritățile cu atribuții de control să procedeze, în primul rând, la educarea și perfecționarea antreprenorilor, precum și la prevenirea greșelilor. Practic, un agent economic nu va mai putea fi sancționat, dacă înainte nu a fost îndrumat și prevenit.

Mecanismul de funcționare a prevenției

Agentul constatator nu va putea aplica sancțiunea contravențională la prima constatare a unei fapte care constituie contravenție.Acesta va încheia un proces-verbal de constatare a neregulilor și va redacta planul de conformare, care va cuprinde aspecte ce trebuie remediate, precum și termenul de conformare pentru fiecare faptă.

Termenul de conformare nu poate fi mai mic de 7 zile lucrătoare. După expirarea termenului de conformare, organul de control are dreptul să reia controlul.

În situația în care se constată că nu au fost respectate obligațiile stabilite în planul de conformare, în termenul acordat, organul de control aplică sancțiunile prevăzute de actele normative.

Contribuabilul beneficiază de măsurile de prevenție o singură dată pentru fiecare faptă care constituie contravenție, într-un termen de 5 ani.

De asemenea, vor fi prevăzute excepții pentru evitarea aplicării legii prevenției în cazurile în care:

  • Există un pericol pentru constatarea situației fiscale;
  • Există un pericol grav și iminent de accidentare pentru salariați;
  • Se utilizează munca nedeclarată sau a minorilor.

Legea prevenției nu se aplică, de exemplu, pentru sancțiunile prevăzute pentru munca la negru, respectiv pentru primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, sancțiunea fiind amendă de la 10.000 la 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată. În acest caz nu va fi admis sistemul prevenției deoarece s-ar ajunge la încurajarea muncii nedeclarate, prin nesancționarea acestei fapte.

Termenul estimat pentru redactarea formei finale a acestui proiect de lege, avizarea interministerială și adoptarea în ședința de Guvern este 23 februarie 2017.

 

Material de opinie semnat de
  • yass

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.