2016.10.31 Articole

Microîntreprinzătorii europeni, ajutați cu un milliard de euro

De la lansarea inițiativelor de microfinanțare ale UE și până în prezent, au fost semnate peste 100 de acorduri cu furnizori de microfinanțare, menite să sprijine peste 100.000 de microîntreprinzători din 23 de state membre ale UE.

Cooperarea dintre Fondul European de Investiții (FEI), Comisia Europeană și furnizorii de microfinanțare are ca scop mobilizarea unor microîmprumuturi în valoare de peste 1 miliard euro, destinate microîntreprinzătorilor din întreaga UE, în cadrul Instrumentului de microfinanțare Progress și al Programului UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI).

Printre beneficiarii țintă se numără microîntreprinzători șomeri, tineri care desfășoară activități independente, grupuri minoritare, femei și comunități rurale pentru care microfinanțarea poate reprezenta un ajutor în vederea integrării profesionale și a accesului la servicii medicale, la locuințe sociale și la educație.

De la lansarea Programului EaSI și până în prezent, FEI a semnat deja 33 de tranzacții în 18 țări, generând finanțare în valoare de 660 de milioane de euro pentru peste 50.000 de microîntreprinderi și întreprinderi sociale.

Microîntreprinderile sau întreprinderile sociale care doresc să solicite un (micro)împrumut în cadrul EaSI o pot face în mod direct, contactând instituțiile de microfinanțare ale FEI.

FEI nu le va oferi întreprinderilor și solicitanților de microcredite un sprijin financiar direct, ci va implementa acest instrument prin intermediari financiari locali, cum ar fi instituțiile de microfinanțare, de finanțare socială și de garantare, precum și prin intermediul unor bănci care își desfășoară activitatea în UE-28 și în alte țări participante la programul EaSI.

Acești intermediari vor trata direct cu părțile interesate pentru a le oferi sprijin în cadrul Garanției EaSI.     

Material de opinie semnat de
  • yass

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.