2016.07.12 Articole

Noi instrumente financiare pentru stimularea investițiilor

Comisia Europeană a adoptat un nou instrument financiar „gata de utilizare” pentru investițiile din fondurile structurale și de investiții europene (ESI) pentru a simplifica accesul la finanțare al întreprinderilor noi.

Noul mecanism de coinvestiții oferă finanțare pentru întreprinderi noi și IMM-uri. Acest sprijin le va permite acestora să-și dezvolte modelele de afaceri și să atragă finanțări suplimentare printr-un program de investiții colective gestionat de un intermediar financiar principal.

Investițiile totale, combinând resursele publice și private, se pot ridica până la 15 milioane euro per IMM.

Instrumentele financiare „gata de utilizare” au fost proiectate să favorizeze folosirea sprijinului financiar reînnoibil de către statele membre în defavoarea granturilor tradiționale și să combine resurse publice și private.

Există deja trei instrumente de acest tip. Două sunt un împrumut cu partajarea riscurilor, care se bazează pe partajarea riscului între resursele publice și cele private, și un instrument cu garanții plafonate, în cazul căruia banii publici au rol de garanție împotriva incapacității de plată în cadrul portofoliului de împrumuturi al unei bănci.

Ambele instrumente sunt menite să asigure un acces mai bun la finanțare pentru IMM-uri.

Cel de-al treilea instrument este împrumutul pentru renovare, pentru proiecte vizând eficiența energetică și energia din surse regenerabile în sectorul construcțiilor rezidențiale.

Material de opinie semnat de
  • yass

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.