2016.12.05 Articole

Noi norme fiscale pentru sprijinirea comerțului electronic

Comisia Europeană a publicat o serie de măsuri menite să îmbunătățească mediul TVA pentru întreprinderile care desfășoară activități comerciale pe internet în UE. Propunerile vor permite consumatorilor și întreprinderilor să cumpere și să vândă mai ușor bunuri și servicii pe internet.

Introducerea unui portal la nivelul UE pentru plata online a TVA-ului („ghișeul unic”) va reduce cheltuielile legate de respectarea obligațiilor privind TVA-ul, ceea ce va permite întreprinderilor din UE să economisească 2,3 miliarde euro pe an.

De asemenea, noile norme vor garanta faptul că TVA-ul este plătit în statul membru al consumatorului final, permițând o distribuție mai echitabilă a veniturilor fiscale între statele membre ale UE.

Propunerile vor permite statelor membre să recupereze TVA-ul neperceput asupra vânzărilor online, care este estimat în prezent la 5 miliarde EUR pe an. Se estimează că veniturile pierdute ar putea atinge suma de 7 miliarde EUR până în 2020, prin urmare este esențial să luăm măsuri rapide.

Totodată, Comisia permite statelor membre să aplice aceeași rată a TVA pentru publicațiile electronice (de exemplu cărțile electronice și ziarele accesibile online) ca pentru echivalentele lor tipărite, eliminând dispozițiile care nu permiteau publicațiilor electronice să se bucure de tratamentul fiscal favorabil permis în cazul publicațiilor tipărite tradiționale.

Care sunt propunerile?

  • Noi norme permițând întreprinderilor care vând bunuri online să își îndeplinească cu ușurință și într-un singur loc toate obligațiile în materie de TVA în UE;
  • Simplificarea normelor privind TVA pentru întreprinderile nou-înființate și microîntreprinderile care efectuează vânzări online;
  • TVA-ul perceput pentru vânzările transfrontaliere sub 10 000 EUR va fi gestionat la nivel național. IMM-urile vor beneficia de proceduri mai simple pentru vânzările transfrontaliere de până la 100 000 EUR, fapt care le va ușura activitatea;
  • Măsuri împotriva fraudei legate de TVA provenind din afara UE, care poate distorsiona piața și poate duce la o concurență neloială;
  • Statele membre vor putea să-și reducă ratele TVA pentru publicațiile electronice, cum ar fi cărțile electronice și ziarele accesibile online.
Material de opinie semnat de
  • yass

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.