2017.11.07 Blog

Noutățile fiscale cu impact asupra mediului de business la “Tax & Finance Forum”, Cluj-Napoca

Pe 1 noiembrie, la Cluj-Napoca, a avut loc “Tax & Finance Forum”, eveniment organizat de BusinessMark în luna noiembrie în alte trei orașe din România – București, Brașov și Timișoara. Experții în domeniu au abordat aspecte fiscale de actualitate și au dezbătut tendințele în fiscalitatea la nivel internațional, modificările legislative din Codul Fiscal și Normele de Procedură Fiscală și noi reglementări contabile. În contextul unui final de an cu multe modificări legislative, vă prezentăm câteva dintre concluziile evenimentului:

[one_second]

[/one_second]

[one_second]

[/one_second]

GABRIEL SINCU – Tax Executive Director, EY România a deschis conferința Tax & Finance Forum de la Cluj-Napoca. În cadrul prezentării a discutat despre trenduri în controalele fiscale efectuate de autorități, cu focus pe etapele inspecției fiscale și impozitul pe profit. Acesta a menționat următoarele etape ale inspecției fiscale: (T0) Selectarea contribuabililor pentru inspecție, (T1) Comunicarea avizului de insepcție, (T2) Începerea și desfășurarea inspecției, (T3) Solicitarea de explicații scrise, (T4) Prezentarea proiectului de raport, (T5) Discuția finală, (T6) Prezentarea punctului de vedere în scris către contribuabili și/sau a declarației scrise, (T7) Emiterea raportului de inspecție fiscală, (T8) Emiterea deciziei de impunere, (T9) Dispunerea de măsuri asiguratorii și ridicarea acestora, (T10) Începrea executării silite, suspendarea și contestația la executare, (T11) Contestarea raportului de inspecție fiscală și a deciziei de impunere, (T12) Atacarea răspunsului la contestație la instanța competentă, (T13) Recurs la instanța competentă, (T12-T13) Cerere către Curtea Europeană de Justiție.

LIVIU GHEORGHIU, Senior Manager, Tax Advisory, Mazars România a continuat discuția și a abordat subiectul prețurilor de transfer: o evaluare a riscurilor și Acordul de preț în Avans. Acesta a notat câteva dintre aspectele practice legate de derularea inspecției prinvind prețurile de transfer: (1) Informarea grupului cu privire la cerințele legislației prețurilor de transfer din România, (2) Identificarea potențialelor riscuri din punctul de vedere al prețurilor de transfer și informarea conducerii societății și a grupului, (3) Pregătirea din timp a documentelor justificative/traducerea anumitor documente în limba română, (4) Comunicarea continuă cu persoanele resposabile de parte de prețuri de transfer din cadrul grupului și informarea acestora privind derularea inspecției, (5) Prezentarea conținutului dosarului prețurilor de transfer în fața inspectorilor fiscali și (6) Transparență în relația cu inspectorii fiscali.

[one_second]

[/one_second]

[one_second]

[/one_second]

IRINA NISTOR, Senior Manager, Consultanță Fiscala, PwC România a oferit detalii cu privire la impactul propunerilor de modificare a Codului Fiscal asupra veniturilor persoanelor fizice. Aceasta a pus accent pe principalele propuneri de modificare care vizează veniturile persoanelor fizice și posibile efecte ale modificării paradigmei contribuțiilor sociale.

MIHAI PETRE, Senior Manager, Customs & Global Trade, Deloitte România a adus în discuție beneficiile certificării AEO (Authorised Economic Operator) – o metodă de optimizare a costurilor, dar și aspecte ce țin de Fondul pentru Mediu. Printre beneficiile vămuirii centralizate la nivel național a menționat: Eliminarea tranzitului unional (eliminare costuri cu deschidere/închidere tranzit, comisioanelor de garantare), înjumătățirea timpilor de staționare a transporturilor, reducerea costurilor de transport, accelerarea procesului de vămuire, control al operațiunilor vamale (standardizarea setului de documente de depus, consistența clasificării tarifare), optimizarea lanțului logistic de aprovizionare și predictibilitate.

[one_second]

[/one_second]

[one_second]

[/one_second]

LUCIAN DUMITRU, Senior Manager, Tax Advisory, Mazars România a prezentat facilitățile fiscale – aspecte legislative și aplicarea practică. Subiectele cheie au fost: facilități fiscale cu impact asupra impozitului pe profit (activități de cercetare-dezvoltare, scutirea impozitului aferent profitului reinvestit) și facilități fiscale cu impact asupra impozitului pe venit (activități de cercetare-dezvoltare, scutirea impozitului aferent veniturilor obținute din crearea de programe de calculator).

MARIA POPA, Tax Manager, PKF Finconta a adus în discuție plata defalcată a TVA. Prima precizare a fost că mecanismul plății defalcate a TVA nu schimbă nicio regulă fiscală existentă în domeniul TVA. În acest sens, nu se modifică: regulile de exigibilitate a TVA, regulile de înscriere a operațiunilor în decontul de TVA, regulile de rambursare a TVA de la bugetul de stat, termenul de depunere a decontului de TVA, termenul de plata a TVA către bugetul de stat, nu sunt obligații suplimentare de raportare etc.

[one_second]

[/one_second]

[one_second]

[/one_second]

ALEXANDRU COMĂNESCU, Senior Manager, Deloitte România a încheiat sesiunea TAX FOCUS cu discuții despre: modificări legislație europeană și Jurisprudență recentă a CJUE (drept de deducere, alocare transport tranzacții în lanț, scutire servicii transport, dobânzi de întârziere).

În cadrul sesiunii IFRS Focus au fost prezentate principalele subiecte și standarde de raportare financiară internațională. ION RAȚĂ, Senior Manager, Audit, PwC România a abordat IFRS 15 – Venituri din contractele cu clienții și IFRS 16 “Contractele de leasing”: noul concept de leasing, exemple practice.

Evenimentul “Tax & Finance Forum” a fost organizat de BusinessMark alături de: EY România, PwC România, Mazars România, PKF Finconta, AVIS, Camera Consultanților Fiscali din România, Deloitte România, DWNT și Plantăm fapte bune în România.

Material de opinie semnat de
  • yass

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.