2016.11.15 Blog

Orice stat membru trebuie să ia măsurile necesare pentru îndeplinirea jurisprundenței fiscale europene

BusinessMark a organizat conferința Tax & Finance Forum, eveniment aflat la cea de-a VI-a ediție, care a avut loc pe 10-11 noiembrie la București, Hotel Radisson Blu. În acest an, Tax & Finance Forum va avea loc și pe 18-19 noiembrie la Poiana Brașov, Hotel Bradul Ana Hotels.

 Forumul a reunit experți în taxe și fiscalitate ai celor mai importante companii de consultanță prezente pe piața românească și factori de decizie din departamentele financiar-contabile ale celor mai importante societăți comerciale din România. Ediția de la București a inclus o conferință, dar și seminarii de trei ore care au dezbătut subiecte de interes pentru mediul de afaceri: noutăți și aspecte practice privind impozitul pe profit, aspecte practice privind ajustarea TVA vs. drept de deducere etc.

Invitații primei sesiuni de discuții au fost: DANIEL PANĂ, Director, Tax, Servicii Consultanță Fiscală, KPMG România, ANDREEA MITIRIȚĂ, Director, Consultanță Fiscală, PWC România, MITEL SPĂTARU, Tax Manager, FINEXPERT, GABRIELA POPESCU, Human Capital Manager, PKF Finconta și CIPRIAN GAVRILIU, Director, Departamentul Servicii Fiscale, Prețuri de Transfer, Deloitte România.

DANIEL PANĂ, Director, Tax, Servicii Consultanță Fiscală, KPMG România, a enumerat tipurile de controale fiscale: inopinat, antifraudă, documentare, verificarea situației.

”Inspecția fiscală are trei etape: început, defășurare, încheiere. La început avem avizul de inspecție fiscală. Acesta se transmite înainte de începerea inspecției fiscale (30 de zile la marii contribuabili, 15 zile la celelalte categorii). La începerea inspecției fiscale inspectorii trebuie să prezinte legitimația și ordinul de serviciu, perioada supusă controlului și sfera de cuprindere. Consemnarea inspecției fiscale în Registrul Unic de Control se face din prima zi. Contribuabilul are posibilitatea de a solicita amanarea datei de începere o singură dată”, a explicat DANIEL PANĂ.

Potrivit acestuia nu sunt specificate motivele pentru care se poate cere amanarea datei inspecției, dar se pot invoca mai multe abordări.

”După finalizarea inspecției fiscale, contribuabilul are dreptul să prezinte punctul de vedere, în 7 zile lucrătoare pentru contribuabilii mari și în 5 zile lucrătoare pentru ceilalți. Termenul prezentării poate fi prelungit pentru motive justificate, cu acordul conducătorului organului de inspecție fiscală. O noutate este decizia de impunere provizorie. Aceasta este o măsură bună dacă ai un aspect fiscal cu care ești de acord; e perioada desfășurării inspecției fiscale, pentru obligațiile fiscale principale suplimentare aferente unei perioade și unui tip de obligație verificată. La cererea contribuabilului, în scopul plății obligațiilor fiscale suplimentare”, a declarat DANIEL PANĂ.

Specialistul a mai enumerat câteva aspecte procedurale problematice: începerea inspecției – doar scriptic, suspendarea inspecției fiscale, ”cercetare” la fața locului etc.

ANDREEA MITIRIȚĂ, Director, Consultanță Fiscală, PWC România, a vorbit despre Directiva antievaziune fiscală (Directiva UE 2016/1164 din 12 iulie 2016).

”Dacă avem o societatea care are o fabrică în România și se hotărăște să mute fabrica în altă țară, practic România ar avea dreptul să impoziteze la ieșire tot plusul de valoare rezultate dintre valoarea de piață a acelor active și valoarea fiscală. Directiva recomandă taxarea chiar la ieșirea activelor”, a afirmat ANDREEA MITIRIȚĂ.

MITEL SPĂTARU, Tax Manager, FINEXPERT, și-a intitulat prezentarea ”CERCETARE – DEZVOLTARE. Avem o facilitate fiscală. Ce facem cu ea?”.

”În prezent avem o deducere suplimentară în procent de 50% pentru cheltuielile eligibile. Mai nou sunt scutite de impozit veniturile din salarii și asimilate salariilor pentru persoanele fizice care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare. Această prevedere este foarte atractivă, dar modul în care este scrisă atrage foarte multe dificultăți în aplicarea practică”, a explicat. În zona impozitului pe venit, autoritățile au venit cu mai multe explicații. Trebuie să fie cuprinse în proiect mai multe elemente minimale: scop, obiective, perioada de dezvoltare, sursa de finanțare, categoria rezultatelor etc”, a declarat MITEL SPĂTARU.

GABRIELA POPESCU, Human Capital Manager, PKF Finconta, a vorbit despre veniturile din alte surse și modificările privind rezidența fiscală.

”Au fost câteva probleme, în practică, pentru că nu era precizată data de la care persoana fizică era considerată rezident fiscal în România. S-au făcut modificări pentru că anterior, persoana era considerată rezident fiscal de la 1 ianuarie a anului următor. În perioada cuprinsă între data sosirii și data la care devine rezidentă, persoana fizică este supusă impozitelor numai pentru veniturile realizate în România” a afirmat GABRIELA POPESCU.

CIPRIAN GAVRILIU, Director, Departamentul Servicii Fiscale, Prețuri de Transfer, Deloitte România, a vorbit despre regulile noi privind prețurile de transfer.

“Ca noutate avem o definiție despre ajustare versus estimare. Dacă înainte realizai un dosar incomplete, Comisia făcea o ajustare făcând media din piață. Acum avem altă procedură în ordinul 442. Avem o definiție a controlului. Justificarea controlului urmărește contractele încheiate între persoanele vizate, drepturile atribuite prin: acte constitutive ale persoanelor juridice vizate (contract de societate, statut), procură, contracte de muncă sau prestări de servicii”, a declarat CIPRIAN GAVRILIU.

Potrivit acestuia, la nivelul UE există o activitate intensă chiar pe investigații: Starbucks, FIAT, Amazon, Apple.

Cea de-a doua sesiune de discuții i-a avut ca speakeri pe: LUISIANA DOBRINESCU, Partener, Dobrinescu Dobrev SCA, CRISTINA GALIN, Tax Manager, EY România, LOREDANA DĂNILĂ, Senior Manager, Servicii de contabilitate, KPMG România și MIHAI PETRE, Senior Manager, Customs & Global Trade, Deloitte România.

”Orice stat membru trebuie să ia măsurile necesare pentru îndeplinirea jurisprundenței Europene”, a declarat LUISIANA DOBRINESCU, Partener, Dobrinescu Dobrev SCA.

”Suspiciunea de fraudă este la modă pentru că frauda este ceva care se practică. Contribuabilul nu poate face acte de administrare fiscală sau de investigație în locul autorității fiscale. Se întâmplă să existe plângeri penale în absența unor investigații fiscale complete. Curtea Europeană spune că autoritatea fiscală trebuie să-și facă datoria până la capăt. Ca organ fiscal, trebuie să fii foarte sigur de ceea ce spui înainte de a da problema mai departe unui organ penal” a explicat LUISIANA DOBRINESCU.

Ea a prezentat mai multe studii de caz asupra unor cauze judecate în cadrul Uniunii Europene.

CRISTINA GALIN, Tax Manager, EY România, și-a intitulat prezentarea  ”Livrări de bunuri la export – scutite de TVA sau nu?”.

”Dacă facem livrări de bunuri de pe teritoriul UE, în afara UE, acestea sunt scutite de TVA. Scutirea se justifică de către exportator. Acesta trebuie să fie furnizorul care are relația de transport în afara UE. Această scutire se justifică folosind factura dar trebuie să avem și o confirmare care să dovedească faptul că bunurile au fost transportate în afara UE. Certificarea încheierii operațiunii de export este o dovadă suficientă. În lipsa acestor dovezi se aplică TVA”, a explicat CRISTINA GALIN.

LOREDANA DĂNILĂ, Senior Manager, Servicii de contabilitate, KPMG România, și-a intitulat prezentarea ”Noutăți legislative în domeniul contabilității”.

Printre temele abordate s-au numărat: declarația nefinanciară, costul îndatorării, modificarea de amortizare, modificări ale politicii contabile etc.

”Declarația nefinanciară va avea impact în cadrul entităților pentru că va trebui să fie pregătită și acest lucru va implica, costuri în interiorul companiei. Aceste costuri vor însemna și implementarea internă a politicilor ce trebuiesc incluse în declarația nefinanciară. Toate companiile de interes public cu peste 500 de angajați vor trebui să implementeze proceduri pentru realizarea declarației nefinanciare ținând cont de subiecte ca: politici de mediu sau combaterea terorismului”, a explicat LOREDANA DĂNILĂ.

MIHAI PETRE, Senior Manager, Customs & Global Trade, Deloitte România, a prezentat o statistică a Uniunii Europene referitoare la deșeuri.

”România este la coada clasamentului în UE referitor la ceea ce se duce la groapa de gunoi versus ce merge spre reciclare. Comisia a considerat că într-o țară unde aproape100% dintre deșeuri merg la groapa de gunoi ceva este în neregulă. Așa au pornit controalele încrucișate și anchetele. Avem însă în România un proiect de lege pentru reducerea taxei pe deșeuri. Această propunere legislativă a trecut de prima Cameră decizională în prezent. Nu cred însă că o reducere de șase ori a taxei va aduce ceva bun ba chiar va amplifica această problemă a lipsei reciclării din România”, a explicat MIHAI PETRE.

Un eveniment BusinessMark organizat cu sprijinul Camera Consultanților Fiscali.

Partenerii evenimentului sunt: PWC, KPMG, Deloitte Romania, EY Romania, FinExpert, PKF Finconta și Dobrinescu Dobrev SCA.

Material de opinie semnat de
  • yass

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.