Tax&Finance Forum Online 2020.07.02 Articole

Principalele provocări și soluțiile de adaptare la contextul provocat de COVID-19, dezbătute de consultanții fiscali la prima ediție online a „Tax & Finance Forum”

În perioada 17 – 18 iunie 2020, BusinessMark a organizat prima ediție online a evenimentului „Tax & Finance Forum”.

La aceast eveniment, adresat directorilor financiari, directorilor generali, consultanților fiscali, controllerilor financiari, directorilor economici, directorilor contabili, contabililor, auditorilor, analiștilor financiari și antreprenorilor, au participat experți de la companii precum: PwC România, Deloitte România, FiNEXPERT, Cabot Transfer Pricing, NNDKP Consultanță fiscală, Dendrio, Reff & Asociații, Bittnet Group, PKF Finconta, TaxWise, Dobrinescu Dobrev SCA.

Prima zi a evenimentului „Tax & Finance Forum Online” a fost dedicată unei conferințe, iar în cea de-a doua zi, participanții au participat la două seminarii, speakerii abordând cele mai importante aspecte legislative și fiscale, principalele provocări pentru contribuabilii români și soluții de adaptare la contextul provocat de noul coronavirus.

ZIUA I – CONFERINȚĂ

Prima sesiune a fost deschisă de Mitel Spătaru, Tax Partner, FiNEXPERT, care a prezentat măsurile fiscale și sociale cu impact în relața angajat-angajator.

Vorbind despre indemnizația pentru șomaj tehnic, el a precizat că aceasta este oferită de angajatorii care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial. Asfel, angajații primesc 75% din salariul de bază (nu mai mult de 75% din câștigul mediu brut), indemnizația fiind suportată de la bugetul asigurărilor de șomaj, cu posibilitatea prelungirii și ulterior datei de 31 mai pentru domeniile în care se mențin restricțiile, până la ridicarea acestora, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

Conform Codului Muncii, angajatorul poate plăti opțional diferența de până la minimum 75% din salariul de bază.

A urmat Lelia Grigore, Litigation Department Manager, Dobrinescu Dobrev SCA, care a susținut prezentarea „Posibile variante de evaluare a colapsului – Medierea și restaurarea obligațiilor fiscale”.

Astfel, ea a prezentat pașii necesari pentru realizarea procedurii de mediere:

 • Debitorul notifică organul fiscal în termen de 15 zile de la primirea somației.
 • La notificare se anexează documente și informații care să susțină situația sa economică și fiscală.
 • În termen de 10 zile de la primirea notificării, organul fiscal are obligația să organizeze medierea.
 • Rezultatul medierii, precum și soluțiile optime de stingere a obligațiilor fiscale se consemnează într-un proces verbal.
 • În situația în care în termen de 15 zile de la finalizarea medierii nu se stinge debitul sau nu se solicită înlesnirea la plată, organul fiscal continuă măsurile de executare silită.

În continuare, Alina Andrei, Partener, Cabot Transfer Pricing, a vorbit despre prețurile de transfer în perioada COVID-19: „Restructurări de afaceri la nivel global și local. DAC6 – Directiva Transparentizării”.

În perioada Covid-19, au fost regândite/relocate fluxurile intra-grup. Astfel, firmele din SUA au început mutarea producției de bunuri strategice din China înapoi în SUA, iar firmele din Europa au început și ele să realizeze planuri de mutare parțială a producției strategice înapoi în Europa.

Astfel, apar consecințe precum:

 • Împrumuturi acordate de societățile mamă sau holding societăților fiice. Care este nivelul potrivit al dobânzii?
 • Ajustarea modelelor de afaceri:
 • vânzare online versus vânzare fizică, gradul mare de digitalizare presupune costuri noi;
 • fluxuri noi de aprovizionare și distribuție, costuri noi de transport;
 • vânzări / preluări de afaceri;
 • inițierea de afaceri cu un grad mare de sustenabilitate =.

Au urmat Adrian Stănescu (CFO Bittnet Group) și Cristian Hergheliu (CEO Dendrio & VP of Technology, Bittnet Group) care au susținut o prezentare cu titlul „The Digital CFO Agenda”.

Potrivit celor doi speakeri, companiile trebuie să își gândească strategia și să acționeze în cinci direcții:

 • Rezolvare

Discută cu angajații organizației, clienții, partenerii de afaceri despre provocările imediate, apărute în contextul pandemiei de COVID-19.

 • Reziliență

Analizează provocările de management al resurselor financiare și pregătește o strategie de răspuns la problemele cauzate de efectele închiderii organizației din cauza virusului.

 • Revenire

De îndată ce situația generată de COVID-19 evoluează și efectele ei devin tot mai clare, creează un plan complex pentru adaptarea și reluarea activității organizației.

 • Reimaginare

Gândește-te cum va arăta „noul normal”, astfel încât afacerea ta să se reinventeze, adaptându-se la situația post-pandemie.

 • Reformare

Ține cont de felul în care se poate schimba legislația, cât și mediul de afaceri, în lumea post-pandemie.

Prima sesiune a fost încheiată de reprezentantele PKF Finconta, Maria Popa (Tax Manager), Narcisa Chirilă (Tax Manager) și Oana Dobre (Senior HR & Social Security Tax Consultant), care au susținut o prezentare despre „Impozite și taxe – bonificații, amânări la plată”.

Vorbind despre taxa pe valoare adăugată, ele au punctat că în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și următoarele 30 de zile calendaristice de la încetarea stării de urgență, nu s-a efectuat plata TVA în vamă pentru importul de medicamente, echipamente de protecție și masini de producție, măști de protecție, alte dispozitive și echipamente medicale și materiale sanitare care puteau fi utilizate pentru prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19.

Totodată, cele trei reprezentante PKF Finconta au precizat că în perioada 24 mai 2020 – 1 septembrie 2020, sunt scutite de TVA cu drept de deducere livrările de medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate in combaterea COVID-19, prevăzute în anexa nr. 2 la OUG 70/2020, efectuate către asociații și fundatii legal constituite (OUG 70/2020).

Sesiunea a doua a fost deschisă de Anca Macovei, Senior Manager Servicii și Iulian Panfiloiu, Senior Manager Servicii Fiscale, PwC România.

Cei doi au prezentat o serie de soluții de îmbunătățire a fluxurilor de numerar și reducere a costurilor în contextul relansării economice, dintre care amintim:

 • Compensarea / cesionarea TVA aprobată la rambursare sau compensarea impozitului pe profit plătit în plus;
 • Reorganizarea grupurilor de companii / a modelului de afaceri – în vederea coordonării centralizate a activităților și obținerii unor sinergii care să conducă la eficientizarea costurilor, societățile își pot simplifica structura administrativă a grupurilor de companii (de ex. fuziuni, divizări);
 • Implementarea unui grup fiscal de TVA / restructurări în cadrul grupului: un decont de TVA consolidat trebuie depus pentru toți membrii grupului; o singură poziție de TVA (optimizare a fluxurilor de numerar la nivelul grupului); tranzacțiile între membrii vor fi supuse regimului normal de taxare;
 • Facturarea si arhivarea electronică – în vederea diminuării costurilor aferente transmiterii și arhivării documentelor și a facturilor emise în format de hârtie, societățile pot implementa facturarea și arhivarea electronică. Trebuie respectate condițiile prevăzute de lege: autenticitate, integritate și lizibilitate;
 • Analiza creantelor neîncasate și a provizioanelor realizate – o analiză detaliată a provizioanelor înregistrate (de ex. în ceea ce privește nivelul de certitudine) și a creanțelor neîncasate, pot ajuta la identificarea unor soluții de îmbunătățire a fluxurilor de numerar (deductibilitatea fiscală, ajustare TVA, etc.);
 • Bonificație impozit pe profit pentru trimestrele II si III ale anului fiscal 2020 – procent unic de 10%, fără a se mai face diferențierea în funcție de tipul contribuabilului; reconciliere fișa sintetică pe plătitor.
 • Deducerea TVA aferentă achizițiilor de la furnizorii reactivați – deschiderea dreptului de deducere TVA pentru achizițiile efectuate în perioada anterioară de la furnizori care au avut codul de TVA anulat, dar care au fost reactivați.

În continuare, Alexandru Aparaschivei, Partener, NNDKP Consultanță Fiscală a prezentat noutățile de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

 • C-707/18 Amărăști Land Investment SRL – promisiune bilaterală de vânzare bunuri imobile – tratament TVA aferent costurilor vânzătorului suportate de cumpărător;
 • C-48/19 X-GMBH – consultații telefonice/programe de asistență prin telefon a pacienților – scutirea TVA aplicabilă serviciilor medicale;
 • C-94/19 San Domenico Vetraria SpA – detașare personal – operațiune în sfera TVA (detașare personal ó plata costurilor aferente).
 • C‑756/19 Ramada Storax SA – ajustarea TVA aferentă creanțelor incerte posibilă, chiar dacă falimentul se desfășoară în alt stat membru;
 • C‑43/19 Vodafone Portugal – sumele plătite la rezilierea anticipată a unui contract intra în baza de impozitare a TVA, chiar dacă nu sunt egale cu veniturile care ar fi fost obținute dacă înțelegerea nu era reziliată prematur (cum a fost situația în cauza precedentă C‑295/17 MEO)

A urmat Alexandru Simionescu, Transfer Pricing Partner, TaxWise. Vorbind despre cele mai noi practici în controlul documentației de prețuri de transfer, el le-a făcut participanților o serie de recomandări:

 • Utilizarea unor criterii adiționale de selecție pentru filtrarea societăților potențial comparabile;
 • Evaluarea amănunțită a activității societăților selectate în setul de comparabile;
 • Cercetarea în detaliu a structurii acționariatului pentru societățile selectate în setul de comparabile;
 • Documentarea detaliată a pașilor parcurși pentru identificarea companiilor comparabile.

Prima zi a evenimentului „Tax & Finance Forum Online” a fost încheiată de Ovidiu Bălăceanu (Senior Managing Associate, Reff și Asociații, Deloitte Legal România) și Mihai Ventoniuc (Senior Tax Consultant, Deloitte România), care au susținut prezentarea: „Măsurile adoptate de autorități în contextual COVID-19 – Implicațiile în zona taxelor de mediu.”

Vorbind despre deșeurile de echipamente electrice și electronice, cei doi au punctat că:

 • contribuția (4/20 lei/kg) – se aplică pentru neîndeplinirea obiectivelor anuale de colectare;
 • la înregistrarea producătorilor se solicită informații generale estimate pentru anul pentru care se face înregistrarea/actualizarea numărului de înregistrare mai detaliate;
 • introducerea procedurii de actualizare a numărului de înregistrare pentru fiecare producător (fie prin intermediul organizațiilor colective, fie pe cont propriu);
 • înregistrare on-line (obligatorie) în Registrul național al producătorilor;
 • riscul neîndeplinirii obiectivelor de colectare ca urmare a cantităților reduse de DEEE colectate pe perioada stării de urgență și a stării de alertă.
ZIUA a II-A – SEMINARII

Cea de-a doua zi a evenimentului „Tax & Finance Forum Online” a debutat cu seminarul „Modificări fiscale în contextul COVID-19, certitudini și incertitudini”, susținut de reprezentanții FiNEXPERT: ELENA GOGONEAȚĂ (Tax Manager), CRISTIANA OPREA (Tax Manager) și MITEL SPĂTARU (Tax Partner).

Tematica seminarului:

 • Impactul pe termen mediu și lung al măsurilor recent adoptate în sfera impozitării directe și a TVA-ului (i.e bonificații, facilități, scutiri, amânări la plată etc.);
 • Posibile consecințe în perioada următoare, după încheierea stării de urgență, ca efecte ale reducerii și/sau întreruperii activității cum ar fi: costuri angajate anterior pandemiei și anularea acestora, stocuri (depreciate, expirate, degradate), donații vs sponsorizări, active neutilizate, penalități comerciale, creanțe incerte, etc;
 • Incidența practică a măsurilor privind procedura fiscală, între utilitate și „efecte secundare“.

Evenimentul s-a încheiat cu seminarulFinanțarea între părțile afiliate și implicațiile COVID-19”, susținut de reprezentanții PKF Finconta, FLORENTINA ȘUSNEA (Managing Partner), NILANJAN NAG (Transfer Pricing Manager) și FLAVIA OLĂRESCU (Transfer Pricing Consultant).

Tematica seminarului:

 • COVID-19 și prețurile de transfer;
 • Finanțarea intra-grup și COVID-19 – Scurtă descriere;
 • Prezentare generală a ghidului preţurilor de transfer privind tranzacţiile financiare;
 • Importanța tranzacțiilor financiare intra-grup;
 • Implementarea instrumentelor financiare intra-grup pe parcursul COVID-19;
 • Recomăndari şi comentarii generale în relaţie cu tranzacţiile financiare;
 • Directiva DAC6.

 

Puteți vedea aici câteva imagini de la prima ediție online a evenimentului „Tax&Finance Forum”.

[divider height=”30″ line=”1″]

Eveniment organizat de BusinessMark, susținut de:  PwC România, FiNEXPERT, Cabot Transfer Pricing, TaxWise, PKF Finconta, Dendrio, Dobrinescu Dobrev SCA.

Cu sprijinul: Camera Consultanților Fiscali, ACCA

Partener de tehnologie: Dendrio

Radio-ul oficial al evenimentului: Europa FM

BusinessMark sprijină: Plantăm Fapte Bune în România, The Social Incubator

Parteneri media:  Ziarul Bursa, DeBizz, Transilvania Business, Revista Piața, Clujul de Buzunar, Energynomics.ro, Administrație.ro, Global Manager, Financial Market, Comunicate PR, Finzoom, Jurnalul de Afaceri, MATEK, spatiulconstruit.ro, Business Press, birouinfo.ro, depozitinfo.ro, TopBusiness.

[divider height=”30″ line=”1″]

Material de opinie semnat de
 • yass

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.