2022.04.28 Articole

Respectarea obligațiilor de mediu, un efort tot mai complex și mai greu de gestionat pentru companii. Avantajele colaborării cu OIREP

Legislația în domeniul mediului impune obligații specifice tuturor producătorilor și operatorilor economici care introduc pe piață ambalaje, cerințe care au devenit tot mai presante și mai greu de respectat în ultimii ani. Obligațiile vizează pe de-o parte colectarea și prelucrarea deșeurilor produse de ambalaje pentru atingerea unor ținte de reciclare anuale impuse legislativ, iar pe de altă parte, depunerea unor raportări tot mai complexe la autoritățile de mediu pentru a asigura o trasabilitate și o evidență cât mai clare a cantităților de deșeuri gestionate în fiecare an.

În ultimii ani, odată cu sporirea complexității cadrului legislativ și a creșterii țintelor de reciclare, a revenirii la obligația ca pentru valorificarea invidiuală să fie utilizate doar deşeurile de ambalaje rezultate de la propriile produse, agenții economici nu se mai pot conforma de unii singuri și au nevoie să își predea responsabilitățile de mediu către Organizațiile de Implementare a Răspunderii Extinse a Producătorilor (OIREP, fostele OTR-uri), entități care preiau răspunderea deșeurilor respective și se asigură, în numele operatorului economic, că acesta își va respecta țintele de colectare și reciclare minime pe care i le impune legea, asigurând în același timp raportarea corectă și la timp a tuturor informațiilor necesare către autoritățile de mediu.

Neîndeplinirea obligațiilor de mediu de către producători ori importatori poate duce la amenzi de zeci de mii de lei sau la plata de penalități (a 2 lei/kilogram pentru diferența dintre obiectivul de reciclare/valorificare și cel efectiv realizat). Prin contractarea serviciilor unui OIREP, operatorii economici se asigură că vor respecta toate țintele de reciclare care le revin în funcție de cantitățile de ambalaje puse pe piață, eliminându-se astfel riscul de aplăti penalități către autoritățile de mediu.

Avantajele colaborării cu un OIREP pot fi rezumate în câteva direcții principale:

Economie de resurse, bani, timp și efort

Pentru operatorii economici, recuperarea de pe piață a deșeurilor provenite din ambalaje proprii si atingerea cotelor impuse pentru reciclarea acestora implică un efort considerabil financiar si logistic, fiind greu de atins, în condițiile în care operatorii economici trebuie să își direcționeze personalul și eforturile către activitatea lor principală (comercială sau de producție).

Colaborarea cu un OIREP degrevează operatorii economici de o activitate cronofagă și consumatoare de resurse umane, bani și efort. Fiind domeniul lor principal de activitate, OIREP-urile au deja fluxuri de lucru și lanțuri logistice puse la punct, colaborează cu colectori și reciclatori în cadrul unor procese deja implementate, astfel că, spre desosebire de agenții economici cu alte domenii de activitate, ele pot prelucra un volum mare de deseuri si au experiența necesară pentru a se ocupa mai rapid și cu rezultate mai bune de colectarea și valorificarea lor.

Conformare corectă și aliniere la toate normele legale în vigoare

Legislația de mediu a devenit tot mai complexă în ultimii ani, astfel că operatorii economici ar trebui să depună eforturi uriașe pentru cunoașterea tuturor prevederilor și conformarea cu toate obligațiile legale care îi vizează.  În cadrul OIREP-urilor lucrează specialiști conectați în permanență la modificările legislative de mediu, care pot identifica cu precizie pentru fiecare tip de operator în parte ce obligații de mediu îi revin și cum trebuie îndeplinite cel mai bine acestea.

Prin contractarea unui OIREP, agenții economici se asigură că își ating țintele de reciclare pe care le au de bifat în funcție de obectivele specifice pe fiecare tip de ambalaj, dar și că țin pasul cu toate noutățile și modificările legislative – naționale ori europene, care i-ar putea obliga la alte tipuri de măsuri sau acțiuni.

Depunerea raportărilor de mediu și asistență în relația cu autoritățile

O Organizatie de Implementare a Răspunderii Extinse a Producătorilor vine în sprijinul agențiilor economici prin furnizarea informațiilor necesare pentru ca aceştia să îşi poatădepune raportările obligatorii la autoritățile de mediu.

OIREP-urile se asigură că fiecare client cu care lucrează a primit în timp util informațiile necesare, astfel încât acesta să-şi poată îndeplini obligațiile de raportare la termenele prevăzute de lege, protejându-l de sancțiunile pentru nedepunerea la timp a rapoartelor necesare sau depunerea lor incompletă ori greșită.

De asemenea, OIREP răspunde în fața autorităților de mediu cu privire la aspectele ce   țin de preluarea  responsabilității, astfel că agenții economici beneficiază de asistență specializată în caz de controale și se asigură că vor putea demonstra cu ușurință că s-au achitat de obligațiile care le revin în virtutea legislației de mediu.


Material semnat de Vali Gheorghiță, Director General Eco-X SA

Inginer de formație, expert în mediu, cu o experiență de peste 20 de ani în industria managementului deșeurilor, Doamna Vali Gheorghiță este Director General al uneia dintre cele mai vechi și performante organizații de preluare a răspunderii extinse a producătorilor (OIREP) din România. Activitatea managerială a Doamnei Gheorghiță include multiple aspecte ale industriei deșeurilor de ambalaje – raportare, colectare, sortare, reciclare, producție – pe care o cunoaște și o gestionează cu succes într-un context legislativ și economic cu multiple provocări. 


Citește și:

Opinie EY România: Saga cotelor reduse de TVA – care sunt implicațiile pentru România

Cristina Săulescu, Cabot Transfer Pricing: Facilități fiscale în 2022

Laura Ciornei, Let’s talk HR: Criza resursei umane din sectorul IT&C se va accentua

Crowe România și DeclaratiaUnica.ro se angajează împreună în automatizarea declarației unice și oferirea de consultanță personalizată

Opinie Wise Finance Solutions: Finanțări nerambursabile pentru energie solară și eoliană

Opinie Constantin Măgdălina, Expert tendințe și tehnologii emergente: „Cum poți să menții proiectele agile?”

Opinie Constantin Măgdălina, Expert tendințe și tehnologii emergente: „Cum poți să menții proiectele agile?”

#dialogurileBusinessMark. Răzvan Voicu, General Manager, Storia.ro și OLX Imobiliare: „A fost și este în continuare o perioadă atipică pentru toată lumea care activează în segmentul de real estate”

Opinie EY România: „Amenzi pentru nedepunerea declarațiilor fiscale și neplata impozitelor aplicate în cadrul inspecției fiscale. Ce trebuie să știe contribuabilii”

#dialogurileBusinessMark. Răzvan Pârvulescu, Business Development Coordinator, BTDConstruct & Ambient: „Este esențial să se acționeze și în direcția limitării construcțiilor speculative, care nu respectă standarde de sustenabilitate și care dăunează orașului și locuitorilor săi”


Dați-ne un follow, pentru a rămâne la curent cu toate noutățile privind evenimentele organizate de BusinessMark:

 www.facebook.com/BusinessMark/
 www.linkedin.com/company/businessmark
 www.instagram.com/business.mark/
 blog.business-mark.ro
 business-mark.ro/


Credit foto: Pexels.com


Material de opinie semnat de
  • yass

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.