2021.10.07 Blog

Specialiști în domeniul financiar-economic, reuniți în regim hibrid la Tax& Finance Cluj- Napoca

Pe 27 septembrie 2021 a avut loc ediția de la Cluj-Napoca a proiectului Tax & Finance Forum. Organizat în system hibrid, evenimentul a reunit specialiști din domeniul financiar pentru a discuta pe baza unor teme ca: inspecția fiscală, prețurile de transfer, comertul electronic transfrontalier, regimuri TVA, Quick Fixes, consolidarea fiscală. Prezenți atât fizic, cât și online, participanții au putut adresa întrebări, veni cu propriile exemple sau dezbate situațiile dificile cu care se confruntă.

CIPRIAN PĂUN, Partener, Coordonator NNDKP Cluj-Napoca și DANIEL HADĂR, Tax Director, NNDKP Consultanță Fiscală Cluj-Napoca au deschis evenimentul cu o discuție despre elementele de procedură fiscală.

Aceștia au atras atenția asupra unei serii de situații comune atunci când discutăm despre inspecția fiscală. Printre acestea – refuzul de deducere TVA pentru că operațiunile au fost fictive sau nereale; refuzul de deducere TVA pentru introducerea în contabilitate de facturi de la furnizori care nu au capacitatea tehnico-economică pentru a desfășura acele operațiuni; refuzul de deducere TVA pentru că anumite cheltuieli nu erau deductibile; deciziile de impunere pentru ajustarea profiturilor conform procedurilor de verificare a prețurilor de transfer.

Cu privire la prevederile art.132 CPF – vicii de neconstituționale, aceștia au adus în discuție câteva lămuriri. Inspectorul este economist în marea majoritate a cazurilor. Între a sesiza și a nu sesiza, el va alege prima variantă fiind obligație de serviciu. Inspectorul trebuie să fie specialist în drept penal pentru a cunoaște elementele constitutive ale tuturor infracțiunilor. Decizia de sesizare nu este supusă unei proceduri de dezbatere cu contribuabilul. Explicațiile sau obiecțiunile contribuabilului nu pot fi formulate dacă nu este descrisă pe larg fapta ce va fi sesizată (imperativele CEDO). Care este termenul rezonabil în care contribuabilul formulează Explicații sau Obiecțiuni (Termenul general de Obiecțiune de 5 zile?)

Continuând discuția despre inspecția fiscală, ALINA ANDREI, Partener, Cabot Transfer Pricing a atras atenția asupra elementelor generale verificate în cadrul inspecțiilor fiscale generale și ale DPT:

 • Testul beneficiului economic și al prestării efective pentru cheltuielile cu serviciile. Trasabilitate între documentația justificativă și activitatea economică/serviciul prestat de furnizori
 • Ajustări de prețuri de transfer urmate de stabilirea de obligații suplimentare aferente impozitului cu reținere la sursă pentru plățile efectuate către nerezidenți (de ex. redevențe, dobânzi, etc.)
 • Tratamentul fiscal din punct de vedere al impozitului pe veniturile nerezidenților – tip de cheltuială: redevență vs. serviciu
 • Tranzacțiile între microîntreprinderi și societăți plătitoare de impozit pe profit afiliate sau doar cele realizate între microîntreprinderi afiliate.
 • Producători pe bază de contract sau producători cu funcții și riscuri depline cu pierderi. Sub-utilizarea capacității de producție.
 • Perioada impactată de COVID-19.

Discuțiile din cadrul Tax&finance Forum au fost completate de ALEXANDRU GRECU, Senior Manager, Biroul de Asistență fiscală Timișoara, EY România care a vorbit despre consolidarea fiscală în domeniul impozitului pe profit. Ca un prim pas, acesta a menționat printre condiții: deținere (directă sau indirectă) de cel puțin 75% din titluri de participare sau drepturi de vot între membrii grupului, de cel puțin 1 an; plătitori de impozit pe profit (NU microîntreprinderi /impozit specific); același sistem de plată al impozitului; acelasi an fiscal; nu fac parte dintr-un alt grup fiscal; nu desfășoară activități de natura barurilor, cluburilor de noapte, cazinourilor; nu se află în dizolvare/lichidare.

NINA SAVA, Senior Manager, Impozite Indirecte, EY România a abordat tema ”Comertul electronic transfrontalier vizand consumatori din Uniunea Europeana. Regimuri noi de TVA in vigoare de la 1 iulie 2021”. Printre punctele de discuție- One Stop Shop (Schema OSS UE si Schema OSS non-UE). Persoanele impozabile din UE sau non-UE care aplică aceste regimuri speciale vor putea să se înregistreze în scopuri de TVA într-un singur stat membru, în vederea declarării și plății TVA datorate în statele membre de consum, atrage atenția Nina Sava. Prin exceptie, în cazul furnizorilor non-UE care livrează bunuri la distanță intra-comunitar sau local în cadrul unui stat UE, aceste obligații vor fi preluate de platforma electronică, dacă vânzările au loc prin intermediul platformei.

ADRIANA COSTEA, Director Servicii fiscale, PwC România a prezentat impactul Quick Fixes asupra mediului de afaceri. Printre modificările TVA aduse de Quick Fixes, Adriana a menționat:

 1. Stocuri la dispozitia clientului (toate statele membre vor aplica simplificarea pe baza unui set comun de condiții);
 2. Vânzări în lanț (bunuri expediate de la primul furnizor direct la clientul final, de către primul furnizor sau de furnizorul-intermediar);
 3. Noi conditii de fond (cod TVA valid al clientului în alt SM; LIC raportată corect în D 390);
 4. Documente scutire TVA pentru LIC (documente justificative- Regulamentul nr. 1912/2018 instituie două prezumții: să dețină cel puțin două mijloace de probă emise de două părți diferite independente atât una de cealaltă, cât și de vânzător și de cumpărător + confirmare de primire de la client dacă transportul este efectuat de client, până pe data de 10 a lunii următoare sau alte documente care atestă transportul, când nu suntem în prezumție)

 

Tax&Finance Forum este un proiect marca BusinessMark.

Partenerii ediției de la Cluj- Napoca din 2021 au fost: EY România, Cabot Transfer Pricing, PwC România, NNDKP Consultanță Fiscală, Camera Consultanților Fiscali, AVIS România.

Material de opinie semnat de
 • yass

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.