2017.11.21 Blog

Tax & Finance Forum Brașov: care sunt principalele schimbări fiscale din România și cum se pregătesc experții în domeniu

Pe 17 noiembrie, la Brașov, a avut loc “Tax & Finance Forum”, un eveniment dedicat fiscalității din România. Conferința a reunit reprezentanți din cele mai mari companii de consultanță din țară, care au analizat principalele subiecte de interes din domeniu și au trasat mai multe direcții de luat în considerare pe viitor:

MITEL SPĂTARU, Tax Partner în cadrul FiNEXPERT a deschis conferința și a prezentat principalele aspecte fiscale în raport cu beneficiile salariaților: tichete de masă, creșă, vacanță, tichete cadou, utilizare autoturism, pensii facultative și asigurări de sănătate, servicii medicale, costuri turistice/ tratament, Stock Option Plan (SOP), formare profesională. În deschidere, acesta a făcut câteva precizări importante: tichetele de masa, cu valoare maximă de 15.09 lei, corespunzătoare zilelor lucrătoare sunt impozitate cu impozit pe venit și nu intră în baza de calcul contribuții sociale; tichetele de creșă, în valoare lunară de 440 lei sunt impozitate cu impozit pe venit și nu intră în baza de calcul contribuții sociale; vocherele de vacanță, cu valoare maximă 6 salarii de bază minime brute garantate pe țară/salariat/an, destinate exclusiv pentru achiziționarea de pachete turistice pe teritoriul României sunt impozitate cu impozit pe venit și nu intră în baza de calcul contribuții sociale. De asemenea, angajatul care beneficiază de vouchere de vacanță nu mai beneficiază de prima de vacanță în cursul anului fiscal sau de bilete de odihnă.

CRISTIANA OPREA, Tax Manager, FiNEXPERT a discutat despre modificările recente din domeniul TVA și a inclus pe agendă următoarele subiecte: plăți defalcate la TVA, implicațiile anulării codului de TVA, alte noutăți în domeniul TVA. În ceea ce privește aplicabilitatea plății defalcate a TVA, aceasta a precizat că începând cu 1 ianuarie 2018, sistemul se va aplica obligatoriu pentru anumite categorii de persoane impozabile. Începând cu 1 octombrie 2017 se poate aplica opțional (inclusiv după 2017), cu urmatoarele facilități: reducerea cu 5% a impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor aferent trimestrului IV 2017; reducerea de impozit nu se aplică și în cazul persoanelor care aplică sistemul impozitului specific HoReCa sau persoanelor fizice inregistrate în scopuri de TVA care plătesc impozit pe venit; anularea penalităților de întârziere (nu și a dobânzilor) aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017 inclusiv, în anumite condiții (nu se aplică pentru cei care optează după 1 ianuarie 2018).

Discuțiile din prima sesiune au fost încheiate de MIHAI PETRE, Senior Manager, Customs & Global Trade, Deloitte România, care discutat despre beneficiile certificării AEO (Authorised Economic Operator) – o metodă de optimizare a costurilor, dar și aspecte ce țin de Fondul pentru Mediu. Printre beneficiile vămuirii centralizate la nivel național a menționat: Eliminarea tranzitului unional (eliminare costuri cu deschidere/închidere tranzit, comisioanelor de garantare), înjumătățirea timpilor de staționare a transporturilor, reducerea costurilor de transport, accelerarea procesului de vămuire, control al operațiunilor vamale (standardizarea setului de documente de depus, consistența clasificării tarifare), optimizarea lanțului logistic de aprovizionare și predictibilitate.

Principalele teme abordate în cea de-a doua sesiune a conferinței au fost: noutăți în materie de TVA – modificări legislație europeană și locală, cazuri recente ale Curții Europene de Justiție – aplicare practică, impactul OUG 79/2017 pentru modificarea Codului Fiscal asupra veniturilor persoanelor fizice și principalele aspecte privind inspecția fiscală.

MIHAELA HAMPU, Senior Manager, Tax Advisory, Mazars a prezentat noutățile în materie de TVA – cazuri recente ale Curții Europene de Justiție – aplicare practică, cu focus pe următoarele subiecte: Dreptul de deducere a TVA în cazul Achizițiilor de la furnizori inactivi (Cauza C – 101/16 PAPER CONSULT SRL), rambursarea TVA pentru bunuri importate (cauza C-441/16 SMS Group GmbH), scutirea livrărilor intracomunitare (cauza C-386/16 toridas) și scutirea prestărilor de servicii furnizate membrilor lor în cadrul gie (cauza C-326/16 DNB Banka).

IRINA NISTOR, Senior Manager, Consultanță Fiscală, PwC România a discutat despre impactul OUG 79/2017 pentru modificarea Codului Fiscal asupra veniturilor persoanelor fizice: principalele modificări care vizează veniturile din salarii și alte prevederi ale OUG 79 referitoare la veniturile persoanelor fizice.

ROXANA GHIGEA, Manager, Taxation Services, KPMG România a precizat principalele aspecte privind inspecția fiscală: tipuri de controale fiscale, etapele inspecției fiscale, contestanții litigii, cât și alte subiecte de interes: statistici ANAF, subiecte preferate de inspectori și aspecte procedural problematice. Printre punctele privind inspecția fiscală a menționat: începerea inspecției fiscale (selectarea contribuabililor, avizul de inspecție fiscală, legitimația și ordinul de serviciu, consemnarea în Registrul Unic de Control, carta drepturilor și obligațiilor contribuabililor, amânarea inspecției fiscale), desfășurarea inspecției fiscale (durata inspecției fiscale, încetarea și suspendarea acesteia), finalizarea inspecției fiscale (proiectul de raport de inspecție fiscală, punctul de vedere – opțional, decizii de impunere provizorii, raportul de inspecție fiscală).

ALEXANDRU COMĂNESCU, Senior Manager din cadrul Deloitte România a analizat principalele modificări de legislație locală, europeană și aspecte de jurisprudență recentă a CJUE (C-298/16 ISPAS, C-564/15 Tibor Farkas, C – 288/16 LC IK, C – 132/16 Iberdrola, C – 254/16 Glencore Grain Hungary Kft.).

Cea de-a treia sesiune a fost dedicată raportării financiare. În cadrul evenimentului, au fost abordate două dintre standardele de raportare de mare interes pentru mediul de afaceri (IFRS 15 – Venituri din contractele cu clienții și IFRS 16 “Contractele de leasing”: noul concept de leasing, exemple practice).

ELLA CHILEA, Partener Audit & Financial Advisory Services și FLORIN MINEA, Senior Manager, Audit & Financial Advisory Services din cadrul companiei Mazars România au prezentat standardul IFRS 16 “Contractele de leasing”. Ca factor de noutate, aceștia au expus o singură definiție pentru locatar și locator: Un leasing este un contract, sau o parte a unui contract, care transferă dreptul de utilizare a unui activ (activul-suport) pentru o perioadă de timp în schimbul unei contravalori. Pe parcursul prezentării au oferit noi perspective și exemple din practică: standardul actual (IAS 17): Tratamentul contabil depinde de tipul de leasing, tratamentul contabil diferă în funcție de tipul de leasing, tratamentul contabil al contractelor de leasing pentru LOCATARI, contabilitatea locatorului (contracte de Leasing Financiar și contracte de Leasing Operaţional), excepții practice pentru locatari etc.

ALINA FĂNIȚĂ, CEO, PKF Finconta a încheiat conferința “Tax & Finance Forum” de la Brașov și a prezentat standardul IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții. Printre subiectele abordate enumerăm: obiectivele emiterii unui nou standard pentru venituri, domeniul de aplicare, principiul de bază și pașii aplicării IFRS 15, prezentarea informațiilor, tranziția la IFRS 15, aspecte practice privind tranziția (arii afectate, dificultăți în aplicare, factori de succes) și impactul pe industrii (IT / Software, telecomunicații, auto, farmaceutică/ chimică, media, construcții/ real estate, energie, retail, transport și logistică).

            Evenimentul “Tax & Finance Forum” a fost organizat de BusinessMark alături de: PwC România, FINEXPERT, Mazars România, PKF Finconta, AVIS, Camera Consultanților Fiscali din România, Deloitte România și Plantăm fapte bune în România.

Material de opinie semnat de
  • yass

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.