2015.12.14 Articole

Toate cele 118 programe de dezvoltare rurală ale UE au fost adoptate

Toate cele 118 programe de dezvoltare rurală ale UE, pentru perioada 2014-2020, în valoare de 99,6 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020, sunt în prezent gata de derulare.

Vineri Grecia a fost adoptat programul de dezvoltare rurală (PDR), fapt care marchează sfârșitul procesului de adoptare a tuturor celor 118 programe pentru perioada 2014-2020. Cu un buget de 99,6 miliarde EUR din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și 60,6 miliarde EUR de cofinanțare din fonduri publice naționale și regionale de dezvoltare rurală sau prin investiții private, PDR vor ajuta comunitățile și zonele rurale europene să facă față actualelor provocări economice, sociale și de mediu și să profite de oportunitățile viitoare ale acestora.

Regiunile preponderent rurale reprezintă 52 % din teritoriul UE și au o populație de 112,1 milioane de locuitori. Aceste regiuni diferă în mod semnificativ de la un stat la altul și provocările cu care se confruntă acestea reflectă multe situații diferite. De aceea, statele membre își pot construi propriile programe naționale sau regionale, care să reflecte aceste particularități, pe baza a cel puțin patru dintre cele șase priorități comune: cunoaștere și inovare, competitivitate, îmbunătățirea organizării lanțului alimentar, conservarea ecosistemelor, utilizarea eficientă a resurselor și incluziunea socială.

De exemplu, autoritățile poloneze au decis să dedice o treime din finanțarea programelor de dezvoltare rurală pentru consolidarea viabilității și competitivității exploatațiilor agricole, cu un program care să ofere sprijin pentru investiții unui număr de aproximativ 200 000 de exploatații agricole și peste 1 800 de grupuri de producători, vizând crearea de mii de locuri de muncă. Sprijinul pentru instalarea tinerilor agricultori este inclus în numeroase programe regionale, precum cele din Picardia și Basse-Normandie în Franța.

Combaterea schimbărilor climatice este printre cele mai frecvente priorități ale proiectelor din cadrul planurilor naționale și regionale de dezvoltare rurală.

De exemplu, Austria a alocat 71 % din sprijinul său pentru o mai bună gestionare a resurselor naturale și pentru a încuraja practicile agricole ecologice, cu obiectivul de a avea 83 % din terenurile agricole gestionate în cadrul unor contracte pentru a sprijini îmbunătățirea biodiversității și 75 % pentru ameliorarea calității apei.

În mod similar, prioritatea centrală a planului de dezvoltare rurală al Irlandei este refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și silvicultură. Trei sferturi din finanțarea totală pentru Irlanda este alocată acestei priorități.

Conectarea zonelor rurale și dezvoltarea infrastructurii reprezintă o condiție prealabilă importantă pentru competitivitate. În Italia, programul de dezvoltare rurală al Calabriei va contribui la incluziunea socială și dezvoltarea economică în zonele rurale prin introducerea infrastructurii îmbunătățite de bandă largă pentru aproximativ 48 % din populația rurală.

Material de opinie semnat de
  • yass

Copyright BusinessMark. Toate drepturile rezervate.